загрузка...
загрузка...
На головну

Передмова

Дивіться також:
 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. Передмова
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. Передмова
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. Передмова
 12. ПЕРЕДМОВА

Економічна теорія в питаннях і відповідях

Короткий навчально-методичний посібник

Для підготовки до іспиту

Омськ 2008

 
 

УДК 330 (07)

ББК 65. 5я73

До 68

Видається за рішенням редакційно-видавничої ради Омського державного технічного університету

рецензент:

К68 Косьмін А. Д., Гордієвич Т. І Економічна теорія в питаннях і відповідях: короткий навчально-методичний посібник для підготовки до іспиту. Омськ: «Омський державний технічний університет», 2008. - ____ стор.

Пропоноване студентам навчально-методичний посібник «Економічна теорія в питаннях і відповідях» включає відповіді на ключові питання дисципліни «Економічна теорія».

Посібник призначений для підготовки студентів, які вивчають дисципліну «Економічна теорія», які навчаються за очною, заочною, вечірньою та дистанційною технологіям.

ISBN

©

Передмова

Навчально-методичний посібник містить короткі відповіді на основні питання дисципліни «Економічна теорія».

Навчальні посібники такого роду користуються великою популярністю серед студентів. Вони допомагають їм при підготовці до іспитів, так як прочитати протягом двох-трьох днів екзаменаційної сесії багатосторінкові підручники дуже важко.

Велика увага при підготовці до іспиту необхідно приділяти самостійній роботі студентів. Саме з цією метою підготовлено даний посібник.

Пропонований посібник не претендує на повноту охоплення матеріалу. Основна увага сконцентрована на основних поняттях економічної теорії і закономірності економічного розвитку. У посібнику використовуються графіки та елементарний математичний апарат. Такий спосіб пояснення економічних явищ і процесів дозволяє забезпечити зрозумілість і, отже, підвищити ступінь сприйняття і засвоюваності матеріалу.

Посібник призначений для підготовки студентів, які вивчають дисципліну «Економічна теорія» і навчаються за очною, заочною, вечірньою та дистанційною технологіям.

Визначення сил в кінематичних парах механізму «-- попередня | наступна --» Предмет і функції економічної теорії
загрузка...
© om.net.ua