загрузка...
загрузка...
На головну

ТЕРМІН ЗДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Дивіться також:
 1. I. допоміжних роботах.
 2. I. Вибір теми курсової роботи
 3. I. Завдання для самостійної роботи
 4. I. Завдання для самостійної роботи
 5. II. Порядок виконання і оформлення контрольної роботи
 6. II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
 7. III етап (вивчення нового матеріалу у формі групової роботи)
 8. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 9. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 10. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 11. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 12. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи

Закінчена і повністю оформлена робота не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії представляється керівнику для перевірки і попередньої оцінки. Керівник перевіряє роботу протягом 10 днів, дає по ній письмовий висновок (рецензію) і, за умови закінченого оформлення і позитивної оцінки змісту, допускає роботу до захисту.

Робота, яка не відповідає встановленим вимогам, Повертається для доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень і повторно пред'являється на кафедру в термін, зазначений керівником, але до початку екзаменаційної сесії.

при встановленніфакту плагіату, Студент виконує нову курсову роботу з іншої теми, а загальний бал знижується.

Повторно виконана робота здається разом з першим варіантом курсової роботи і рецензією на неї.

6. РОБОТА З рецензії та ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути захищена до іспиту перед керівником. Без захисту курсової роботи студенти до іспиту не допускаються.

У рецензії, як правило, відзначається:

· Відповідність змісту і структура курсової роботи її темі;

· Повнота досягнення мети (цілей) сформульованої у вступі;

· Ступінь самостійності і ініціативи студента;

· Вміння користуватися різними джерелами інформації;

· Здатності студента до навчально-дослідницької діяльності;

· Цінність висновків і пропозицій, зроблених студентом, можливість практичного застосування отриманих результатів;

· Рекомендація про допуск курсової роботи до захисту.

У відгуку можуть бути відображені і інші питання.

Слід уважно прочитати рецензію, обдумати всі зауваження за змістом і оформленням роботи, стилю, грамотності викладу, ознайомитися з записами на полях роботи. У рецензії на курсову роботу може не міститися остаточна оцінка. У ній може бути попередня оцінка в формі виведення: «Робота допускається до захисту» або «Робота не допускається до захисту». Остаточна оцінка дається після захисту. Якщо робота не допущена до захисту, то вона повинна бути перероблена відповідно до рецензією і знову представлена на кафедру.

Якщо в рецензії є зауваження, які не ясні, необхідно за допомогою керівника усвідомити суть зауважень, а в ході захисту курсової роботи привести додаткові докази для обґрунтування своєї позиції. При наявності помилок в роботі слід усвідомити суть помилок, а потім виправити їх. Важливо звернути увагу на зауваження рецензента, вивчити додаткові джерела і усунути зауваження.

Робота не допускається до захисту, Якщо вона не носить самостійного характеру, списана з літературних джерел або у інших авторів, скачав з Інтернету, якщо основні питання не розкриті, викладені хаотично, фрагментарно, в тексті містяться помилки, науковий апарат оформлений неправильно, текст написаний недбало.

оформлення додатків «-- попередня | наступна --» ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
загрузка...
© om.net.ua