загрузка...
загрузка...
На головну

Оформлення титульного аркуша та змісту роботи

Дивіться також:
 1. I. допоміжних роботах.
 2. I. Вибір теми курсової роботи
 3. I. Завдання для самостійної роботи
 4. I. Завдання для самостійної роботи
 5. I. КВАЛІФІЦІОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА-МЕНЕДЖЕРА І ВИМОГИ ДО ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 6. I. Оформлення кредитної заявки
 7. II. Порядок виконання і оформлення контрольної роботи
 8. II. Принципи, закономірно визначають відбір змісту навчання
 9. II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
 10. III етап (вивчення нового матеріалу у формі групової роботи)
 11. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 12. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається

Титульна сторінка, є першою сторінкою курсової роботи і служить джерелом інформації, необхідної для її обробки і пошуку. На титульному аркуші вказується тема роботи, її автор і науковий керівник, а також рік написання роботи (Додаток 2).

На другій сторінці слід зміст,яке повинно включати найменування структурних елементів курсової роботи ( «Введення», назви параграфів основної частини, «Висновок», «Список використаних джерел», додатки) із зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок матеріалу відповідних частин (додаток 3).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів роботи.

Всі листи курсової роботи нумеруються арабськими цифрами внизу сторінки по центру. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але не нумерують.

розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою. Наприклад: 1., 2., 3., і т. Д.

підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3. і т.д.

Якщо розділ або підрозділ має лише один пункт, то нумерувати його не слід.

Збір та обробка фактичного і статистичного матеріалу «-- попередня | наступна --» Оформлення ілюстрацій і таблиць
загрузка...
© om.net.ua