загрузка...
загрузка...
На головну

Збір та обробка фактичного і статистичного матеріалу

Дивіться також:
 1. I. За часом збереження матеріалу
 2. I. Словесні методи навчання: застосовуються під час підготовки до засвоєння нового матеріалу в процесі його пояснення, засвоєння, узагальнення і застосування.
 3. III етап (вивчення нового матеріалу у формі групової роботи)
 4. IV. Закріплення пройденого матеріалу.
 5. IV. Виклад програмного матеріалу.
 6. А) Обробка трубок на вогні.
 7. Алгоритм забору матеріалу на яйця гельмінтів за допомогою липучою стрічки
 8. Алгоритми забору біологічного матеріалу на посів
 9. Алгоритми забору біологічного матеріалу на серологічне і імунологічне дослідження
 10. Боротьба з полимеризационной усадкою, лампи для полімеризації матеріалу.
 11. Намисто з бивня мамонта (за матеріалами Усть-Кови)
 12. ВВЕДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Підбір інформаційних матеріалів для написання курсової роботи слід розглядати як початок необхідного і постійного в подальшій роботі процесу накопичення інформації. Збір, аналіз та узагальнення матеріалів по темі один з найбільш складних і трудомістких етапів діяльності студента, так як необхідно ознайомитися не тільки з нормативно-правовим матеріалом, але і з великою кількістю літератури, різними підходами і поглядами авторів, різноманіттям шляхів вирішення досліджуваних питань.

Перш за все, необхідно звернутися до підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів з даної дисципліни, де матеріал викладається в доступній формі. Збір матеріалу передбачає і придбання оригінальних джерел в особисту бібліотеку, а також створення картотеки, що дозволяє вихід на бібліотечні фонди.

Для написання курсової роботи потрібні як літературні джерела, так і фактичні матеріали, на основі яких можна зробити обґрунтовані висновки про процеси і явища в економічному житті, про закономірності розвитку. Джерелами отримання статистичних та фактичних даних можуть бути статистичні збірники і довідники, журнали і газети, додатки до них, різні інформаційні бюлетені з економічних питань та ін.

При використанні фактичного матеріалу необхідно дотримуватися відомі правила, а саме:

- Дані слід наводити до абсолютних (млн. Руб., Т., М., Шт.) Або відносним (%) показниками і при їх порівнянні обов'язково в однакових вимірах;

- Для доказу певної закономірності, тенденції потрібно навести дані в динаміці, які розкривали б сутність економічного процесу, т. Е. Дати динаміку за ряд років;

- При дослідженні фактичних матеріалів слід розділяти їх на аналітичні и ілюстративні.

Аналітичні матеріали піддаються обробці із застосуванням математичного апарату, т. Е. Аналізу цифрових показників і служать підставою для висновків про спостережуваних процеси та явища і формулювання пропозицій і рекомендацій.

Ілюстративні матеріали дозволяють констатувати факти без обробки даних.

Таким чином, на даному етапі студент повинен систематизувати і обробити зібраний матеріал, В тому числі скласти аналітичні і комбіновані таблиці, схеми і діаграми, проаналізувати результати, сформулювати висновки і пропозиції. Це дозволить своєчасно виявити пропуски в підборі матеріалів, необхідні для проведення аналізу.

Слід, однак, пам'ятати, що використання фактичного матеріалу в роботі не повинно призводити до повені її великою кількістю цифр. Необхідно прагнути до того, щоб даних було небагато, але нових, типових, виразних і переконливих.

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота вкладається в спеціальну папку і повинна бути набрана на комп'ютері на одній стороні стандартного аркуша білого паперу.

Параметри сторінки: Праве поле - 1 см .; ліве поле - 3 см .; верхнє і нижнє - 2,5 см. Між рядками повинен бути полуторний інтервал. текст повинен бути вирівняний по ширині (З перенесенням слів). шрифт - Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пунктів. абзаци - З нового рядка.

Іноземний текст і спеціальні позначення (Формули, символи), якщо немає можливості віддрукувати, вписуються чітким почерком чорним кольором.

кожен розділ (Главу) роботи прийнято починати з нової сторінки. Назва глави оформляється шрифтом Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт напівжирний. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається.

Підбір і вивчення літератури «-- попередня | наступна --» Оформлення титульного аркуша та змісту роботи
загрузка...
© om.net.ua