загрузка...
загрузка...
На головну

Розрахунок тепловтрат приміщеннями будівлі

Дивіться також:
 1. Cводний кошторисний розрахунок (РСР)
 2. II розділ. Енциклопедії, довідкові видання
 3. III. . Методичні рекомендації щодо розрахунків зовнішньоторговельних цін
 4. Авторські навчальні видання
 5. Авторські навчальні видання
 6. Акредитивна форма розрахунків
 7. Акредитивна форма розрахунків
 8. Акредитивна форма розрахунків.
 9. АКТ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ, ПОШКОДЖЕНОГО ПОЖЕЖЕЮ
 10. АКТИВ № 7: МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ справжні багатства
 11. актуарні розрахунки
 12. актуарні розрахунки

Розрахунок ведеться у вигляді таблиці 1.8.

У графу 1 вносять номер приміщення; нумерують по поверхах, починаючи з кутових кімнат (для 1-го поверху - з 101-го, для 2-го поверху - з 201 і т. д.).

У графу 2 записують призначення приміщення і розрахункову внутрішню температуру в ньому.

У графу 3 вносять позначення огороджувальних конструкцій.

Таблиця 1.8 - Розрахунок тепловтрат

 номер приміщення  Найменування приміщень та внутрішня температура  Найменування огороджень  Орієнтація по сторонах світу  Розрахункова зовнішня температура для огорож,  Коефіцієнт зменшення розрахункової різниці температур,  Розрахунковий перепад температур,  Кількість і розмір огорож,  Площа огорож,  Коефіцієнт теплопередачі,  тепловтрати,  На сторони світу  Добавки на тепловтрати,%  Загальні втрати тепла, ВТ
 на вітер  На зовнішні стіни і вікна при 2х і більше зовнішніх стінах  інші добавки  всього добавок  Додаткові втрати тепла, ВТ

У графу 4 записують орієнтацію по сторонах світу, в графу 5 розрахункову зовнішню температуру, яка визначається в залежності від масивності огорожі.

У графу 6 вносять значення коефіцієнта «n» зменшення розрахункової різниці температур (таблиця 1.3).

У графу 8 вносять розміри огороджувальних конструкцій. Лінійні розміри при обмір огороджень визначають з точністю до 0,1 м.

У графу 9 вносять площа огорожі. При визначенні площі стін площа вікон не віднімають, її записують в окремий рядок, а щоб загальна тепловіддача не змінилася, в графу 10 навпроти рядка із записом площі вікон вносять різницю між коефіцієнтами теплопередачі для вікон і стін.

У графу 10 записують коефіцієнти теплопередачі огороджувальних конструкцій,  , Які визначають за формулою:

 , (1.10)

де Ro- термодинамічне опір теплопередачі відповідного огородження.

У графу 11 вносять основні тепловтрати огорожами, Q ', Вт, отримані перемножением даних з граф 7,9,10:

(1.11)

У графу 12 вносять поправки у відсотках додаткових втрат на орієнтацію розглянутого зовнішнього огородження. При орієнтації на СЗ, З, СВ, В - 10%; ЮВ, 3 -5%; Ю, Пд-0%.

У графу 13 записують поправку на вітер. Якщо зовнішнє огородження захищене від вітру, то приймають 5%, інакше - 10%.

У графу 14 вносять поправку на зовнішні стіни і вікна; при двох і більше зовнішніх стінах приймають 5%.

У графу 15 вносять поправки на інфільтрацію зовнішнього повітря. Приймається для першого поверху 5%.

У графу 16 записують сумарні величини поправок в%.

У графу 17 вносять додаткові втрати тепла, Вт.

У графу 18 вносять втрати тепла через огородження з урахуванням всіх добавок. У цій графі вказують суми тепловтрат усіма огорожами приміщення, поверху і будівлі.

1.10Визначення питомої теплової характеристики будівлі

Після визначення сумарних тепловтрат будівлі знаходять питому

теплову характеристику будівлі.

 (1.12.)

де  - Сумарні тепловтрати будівлі Вт;

V - об'єм будівлі по зовнішньому обміру, м3;

 - Расчетнаяразность температур, ° С;

- поправочний коефіцієнт до розрахункової зовнішньої температури

приймається за таблицею 1.9;

1,1 - коефіцієнт запасу на невраховані втрати. Таблиця 1.9 - Поправочний коефіцієнт до розрахункової зовнішньої температури

tH  -10  -15  -20  -25  -30  -35  -40  -45  -50
 1,45  1,28  1,17  1,06  0,95  0,9  0,85  0,82
 Таблиця 1.10 - Нормоване значення q0 в залежності від обсягу будівлі
 Об'єм будівлі, тис. Mj
 0,49  0,44  0,38  0,35  0,32
                             

Розрахунок виконаний вірно, якщо  менше або дорівнює  , При невиконанні умови провадиться перерахунок огороджує конструкцій.

1.11Визначення річної витрати тепла і палива на опалення будівлі

Річні витрати тепла Q, Вт:

 (1.13)

де - розрахункова теплова характеристика,

V - Обсяг будинку, мг;

 - Середня температура за опалювальний період, С;

n - Тривалість опалювального періоду, добу.

Витрата умовного палива :

 (1.14)

де - теплотворна здатність умовного палива,

- ККД джерела тепла,  = 0,8.

розрахунок підлог «-- попередня | наступна --» Розрахунок системи опалення будівлі.
загрузка...
© om.net.ua