загрузка...
загрузка...
На головну

Кирпикшелилерди

капсула

валютін данин

Кишкилга тозимди бактеріялар

Цітоплазматікалик мембрана

125. Корсетилген аурулардин кайсиси туберкулезбен ауру каупин жогарлатпайди:

силікоз

ревматизм

Асказан Ойик спека ауру

Кант діабет

Созилмали алкоголізм

126. ЕПМ-ге колагену, корсетилген клінікалик сімптомдари бар Барлик адамдар какирикти бактеріоскопіялик зарттеуге жатпайди:

Жотелдин болу, 3 аптадан копанні созилган

Салмак жогалту

Тершендик

Кеуде куисинда ауирсину

Естудин курт томендеуи

127. ДОТС стратегіяси бойинша Иии категоріяга жатади:

Алгаш рет аникталган кеуде ишилик лімфа туйиндеринин шектелген туберкулезимен

Алгаш аникталган окпелик Жане окпеден тис туберкулезимен

Созилмали туберкулезбен

Рецідівпен

Фіброзди-кавернозди туберкулезбен

128. ДОТС бойинша кай категоріямен жасосперим діагнози ошакти туберкульоз С1-С2 він окпенин інфільтратівти фазасинда ТМ (+):

Салистирмали діагностика ушин «-- попередня | наступна --» И категорія
загрузка...
© om.net.ua