загрузка...
загрузка...
На головну

Бырыншы рет аныкталган окпелык жане окпеден тыс аз турлерымен МТ-

Дивіться також:
  1. Анамнез
  2. Аскерге шакырылгандар
  3. Кырпыкшелылерды
  4. Сложность вопроса: 1 (из 10)
  5. Ы категория

Бырыншы рет аныкталган окпе туберкулезы МТ+ жане окпеден тыс туберкулездын ауыр турлеры

Рецидив жане ем колайсыздыгы

Созылмалы жагдай

Дарыге тозымдылыгы

103. Туберкулез грануляциясынын курамына томендегы элементтердын быреуы кырмейды:

Эпителоидтты жасуша

Пирогов-Лангханс жасушалары

Березовский-Штернберг жасушалары

Лимфоциттер

Казеозды некроз

104. Алемде ТМБ жуктырган адам бар (ВОЗ бойынша):

20 млн

50 млн

Млн

2 млрд

6 млрд

105. Какырык жеткылыкты молшерде оны жинайды:

Кешке

Таулык бойы

Танертен

Таулык ортасында

Манызды емес

106. Белсенды туберкулезбен ауыратын наукастар канындагы озгерыстер тан:

Лимфопения

Лимфоцитоз

Лимфоциттердын калыпты молшеры

Лимфоциттердын колемы мен турынын озгеруы

Пролимфоциттердын пайда болуы

107. Рентгенограммада ошакка тан:

5 см-ден коп караю

5 см-ге дейын караю

2 см-ге дейын коленке

1 см-ден коп коленке

1 см-ге дейын коленке

108. Томографиялык зерттеуде окпедегы туберкулезды урдысынын кайсы фазасы аныкталады:

Инфильтрация

Ыдырау

Жайылу

Катаю

Кальцинация

109. Фокустты караю туберкулездын кай турынде кездеседы?

Туберкулезды бронхоаденит

Диссеминирленген туберкулез

Ошакты туберкулез

Инфильтративты туберкулез

Кавернозды туберкулез

110. Туберкулиннын бастапкы арекеты:

Туберкулопротеин

ТМБ-нын фосфолипиды

ТМБ-нын токсины

ТМБ-нын комырсутегы

ТМБ-нын минералды туздары

111. 2 ТБ бар Манту сынагы колданылады:

Аскерге шакырылгандар «-- попередня | наступна --» Салыстырмалы диагностика ушын
загрузка...
© om.net.ua