загрузка...
загрузка...
На головну

Жауырын бойынша

Дивіться також:
 1. A) Операция кодын интерпретациялау?
 2. Catch(...)
 3. Save as
 4. Takumi Naito. A Ricardian model of trade and growth with endogenous trade status // http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199611001450
 5. Авторлар 1 страница
 6. Авторлар 10 страница
 7. Авторлар 11 страница
 8. Авторлар 12 страница
 9. Авторлар 2 страница
 10. Авторлар 3 страница
 11. Авторлар 4 страница
 12. Авторлар 5 страница

15. Окпе тубырын курайтын анатомиялык курылымдар:

Кантамырлар

Лимфа туйындеры

Кенырдек тамырлары

Жуйке багандары

Кантамырлар, лимфа туйындеры, кенырдек тамырлары, жуйке багандары

16. 1 см-ден улкен, домалак, сопакша жане дурыс емес формалы коленке аталады:

Ошак

Фокус

Каверна

Фиброз жане ошактар

Кальцинат

17. Дарыгерге 2 ТБ Манту сынамасын коюды уйымдастыру тапсырылган. Бул максатта ол кандай препаратты колдануы мумкын:

БЦЖ вакцинасы

Туберкулин

Тубазид

Антитоксикалык сарысу

Этамбутол

18. 2 ТБ Манту сынамасынын корытындысы багаланады:

24 сагат

48 сагат

72 сагат

96 сагат

1 аптадан кейын

19. 2 ТБ Манту сынамасы-7 мм. Бул корытынды багаланады:

Терыс

Комескы

Он

Гиперергиялык

Сынаманын багасы БЦЖ тыртыгына байланысты

20. 2 ТБ Манту сынамасы-11 мм некрозбен. Бул корытынды багаланады:

Он

Кудыкты

Терыс

Гиперергиялык

Бага БЦЖ корытындысыз мумкын емес

21. Туберкулезбен ауыратын наукаста какырыкты жинау ушын жеке какырык-жинагыш болады. Ол толган кезде не ыстеу керек:

Тубдиспансерге тапсыру

СЭС-ке тапсыру

Какырыкты канализацияга тогып жане сосын оны дезинфекциялау

Какырык-жинагышта какырыкты дезинфекциялап, сосын канализацияга тогу

Какырык-жинагыштын бетын тыгыз жауып жане оны кокыс жашыгыне тастау

22. Туберкулезбен ауру каупы жогары томенде аталган топтагылардан кайсысы жатпайды :

БЦЖ егылмегендер

Кант диабетымен ауыргандар

Туберкулинге гиперергиялык урдыс жане вираж

Инфаркт миокардпен ауыргандар

Рентгены он

23. Кейбыреулерынде жогары интенсивты коленкелер жане лимфа туйындерынде кальцинаттар аныкталды. Окпеде туберкулездын калдык озгерыстерынын реактивациясына аталган аурулардын кайсысы акеледы. ДОТС тсратегия бойынша жагындынын бактериоскопия жасайды:

Моноокулярлы микроскопия

Бинокулярлы микроскопия

Электронды микроскопия

Айырмашылык жок

Моноокулярлы жане электронды микроскопия

24. Терапия болымынде емделып жаткан аурулардын окпелерынен флюорографиямен тексергенде актенген ошактар жане кеуде куысы лимфа туйындерынен кальцинаттар бар екены аныкталды. Томенде корсетылген аурулардын кайсысы окпедегы калдыктын аскынуын тудыруы мумкын:

Ларингит

Гепатит

Вегетотамырлы дистония

Окпенын озындык емес созылмалы ауруы

Гипертоникалык ауру

25. Туберкулезбен ауруга жогаргы кауыптылык топка жатпайды:

БЦЖ егылмегендер

Кант диабеты

Вираж жане туберкулинге гиперергиялык урдыс

Вирусты гепатитпен ауыргандар

Рентгены он

26. Терапиялык стационардагы наукастарга профилактикалык флюорография жасалды. Егер быреуынде бурын ауырган туберкулез калдыктары аныкталса, кандай ауруы бар наукаста туберкулез рецидивы дамуы кауыпты:

Гипертониялык ауру

ЖИА

Асказан жара ауруы

Созылмалы гепатит

Список использованных источников «-- попередня | наступна --» Жедел нефрит
загрузка...
© om.net.ua