загрузка...
загрузка...
На головну

навчальне видання

Дивіться також:
 1. II. АНАЛІЗ ОФОРМЛЕННЯ І ВИТРАТ НА ВИДАННЯ
 2. Асєєв В. Г. Вікова психологія: Навчальний посібник.-Іркутськ, 1989.
 3. Вийшло в світ навчальний посібник «Прес-реліз: приклади складання»
 4. е видання
 5. Е видання, виправлене
 6. За видання якого твору філософ-просвітитель А. Н. Радищев був засланий до Сибіру?
 7. Видання 2, доповнене і перероблене
 8. ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ в електронному ФОРМАТІ (НА CD-НОСІЇ)
 9. Видання наказу (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення).
 10. Видання третє, перероблене і доповнене
 11. Як оформляти окремий документ, що входить складовою частиною в інше видання
 12. Каракеян В. І. Економіка природокористування. Підручник для вузів. - 2-е видання, перероб і доп. - М .: Издательство Юрайт, 2011. - 576 с.

Склали: Мігель В. В. асистент.

Шумська Л. П. ст. викладач

Яроміч А. І. ст. викладач

Методичні вказівки

До виконання завдань

З інженерної графіки для

Студентів факультету Віг.

Відповідальний за випуск: Мігель В. В.

Редактор: Строкач Т. В.

Підписано до друку 1.07.2000 Формат 60х84 / 8. Папір газетний № 1. Ум. п. л. 4,2 . Уч. изд. л. 4,5 . Замовлення № ______. тираж 100 . Безкоштовно. Надруковано на ротапринті Брестського державного технічного університету. 224017, м Брест, вул. Московська, 267.

Умовні зображення болтового і шпилькових з'єднань. «-- попередня | наступна --» навчальне видання
загрузка...
© om.net.ua