загрузка...
загрузка...
На головну

Побудова аксонометрической проекції точки за її ортогональним проекція

Дивіться також:
 1. V. Побудова тексту.
 2. VIII. побудова звіту
 3. АКСОHОМЕТРІЧЕСКІЕ ПРОЕКЦІЇ 3-x мірна ТЕЛ
 4. АКСОHОМЕТРІЧЕСКІЕ ПРОЕКЦІЇ ПЛОСКИХ ФІГУР
 5. АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ
 6. аксонометріческіе проекції
 7. аксонометріческіе проекції
 8. аксонометріческіе проекції
 9. Алгоритм введення і зміни заряду точки прив'язки
 10. Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обороту і прибутку. Обгрунтування беззбитковості продажів товарів. Розрахунок порога рентабельності (критичної точки продажів)
 11. Аналіз точки беззбитковості
 12. Аналіз точки рівноваги (байдужості) при виборі альтернативних дже-ників фінансування.

 На рис. 3.2, а зображені ортогональні проекції точки А, що має координати ХA, УA, ZA, А на рис. 3.2, б і 3.2, в дано побудова прямокутної ізометрії і прямокутної диметром цієї точки по її ортогональним проекція.

Послідовність побудови наступна:

1. Будують осі аксонометрических проекцій X, У, Z.

2. Від точки О на осі X відкладають координату XА, Взяту з ортогонального креслення.

 3. Через отриману точку проводять пряму, паралельну осі У, і відкладають на ній координату УА, Взяту також з ортогонального креслення. При цьому повинен бути обов'язково врахований коефіцієнт спотворення по осі У для кожного конкретного випадку.

Так на рис. 3.2, б в прямокутної ізометрії у напрямку осі У відкладений відрізок, рівний УА, А на рис. 3.2, в в прямокутної диметром відкладений відрізок УA / 2 (наведений коефіцієнт спотворення по осі у в прямокутній диметром дорівнює 0,5).

4. Через отриману точку Аo (Вторинну проекцію точки) проводимо пряму, паралельну осі Z, і відкладаємо на ній відрізок, рівний відрізку ZA (Розмір відрізка ZA взятий з ортогонального креслення). Отриману точку А називають аксонометрической проекцією точки, при цьому додається найменування виду аксонометрии.

Отже, будь-яку аксонометрическую проекцію точки можна отримати, побудувавши в аксонометрии ламану триланкову координатну лінію, що визначає положення цієї точки відносно початку координат.

Аксонометрія. «-- попередня | наступна --» Побудова аксонометрической проекції плоскої фігури за її ортогональному кресленням.
загрузка...
© om.net.ua