загрузка...
загрузка...
На головну

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Дивіться також:
 1. I. Культури клітин
 2. I.1. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПРАЦІ ТА ІНШІ СУПУТНІ ЙОМУ ПОНЯТТЯ
 3. II. Мистецтво Візантійської імперії
 4. II. Мистецтво Стародавньої Греції.
 5. II. Психологічні основи розвитку культури навчальної праці студентів
 6. III. Мистецтво Стародавнього Риму.
 7. VII. Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень
 8. А ДЕ Ж МИСТЕЦТВО?
 9. Агітбригада Будинку культури в дні Великої Вітчизняної війни
 10. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ соціалізації СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 11. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту сучасного суспільства
 12. Алгоритм штучного годування пацієнта через назогастральний зонд

1. Які області внутрішнього економічного ризику можна виділити по центрам відповідальності?

2. Які структурні підрозділи підприємства можуть бути накопичувачами його витрат? Що ще може виступати основою для розподілу витрат?

3. Чому фактори виробництва краще як ознака для виділення груп ризику, ніж, наприклад, асортимент продукції, при проведенні порівняльного аналізу економічного ризику двох підприємств?

4. Яку ситуацію характеризує індекс відповідності, який дорівнює 1,1?

5. Яке управлінське рішення і чому Ви приймете при індексі відповідності, рівному 1,1, щодо ціни виробленої продукції? Які для підприємства можливі наслідки Вашого рішення?

6. Чому при індексі відповідності, рівному 0,85, можуть збільшитися витрати на виробництво і знизитися якість продукції?

7. Чому і яку частину виробничого часу при настанні ризику незатребуваності продукції правильніше відносити до втрат, ніж до корисно витраченому праці?

8. Чи може інфляція бути причиною ризику незатребуваності продукції?

9. Чому ризик незатребуваності продукції відноситься до категорії змішаних ризиків?

10. Чи можна ризик незатребуваності продукції віднести до внутриотраслевому?

11. Чому ціна є і внутрішнім, і зовнішнім фактором попиту на продукцію підприємства?

12. Чому збільшення числа споживачів продукції підприємства знижує ризик її незатребуваності, а збільшення числа каналів збуту підвищує його?

13. За рахунок чого виявлення ризику в процесі виготовлення продукції принесе підприємству більш високі втрати в порівнянні з етапом її освоєння?

14. Чи правильним буде управлінське рішення про припинення виробництва продукції, що користується обмеженим попитом через високу ціну? Які в цьому випадку складові економічних втрат, яких зазнає фірма?

15. Назвіть основні етапи кругообігу матеріальних оборотних коштів підприємства?

16. Якщо підприємство в звітному періоді замінило одні види матеріальних ресурсів іншими, в яких одиницях виміру можна обчислити загальну зміну його матеріальних витрат?

17. Якщо при заміні матеріалу погіршилася якість готової продукції, за рахунок чого може знизитися прибуток підприємства?

18. Який спосіб обліку матеріалів дозволяє в звітному періоді мінімізувати прибуток?

19. Який (які) спосіб обліку матеріалів дозволяє більш точно визначити величину матеріальних витрат на виробництво і їх запасів?

20. Чи здійснюється в процесі діагностики ризику його оцінка?

21. На якому етапі прийняття управлінського рішення і чому дається інтегральна якісна оцінка його ризику?

22. Якщо управлінське рішення має два шляхи за критерієм витрат, а час на його реалізацію однаково в обох випадках, то чим буде визначатися вибір єдиного рішення?

23. Як пов'язані між собою показники ймовірності, небезпеки і важливості ризику?

24. До якої групи абсолютних або відносних показників Ви включите показник "очікуваної виручки від реалізованої продукції"? Чому?

25. У чому полягає різниця і в чому переваги і недоліки об'єктивного і суб'єктивного методів обчислення ймовірності настання якої-небудь події?

26. Чи свідчить можливе зниження обсягу продажів на 5% про настання ситуації ризику і чому?

порівняно з першим.Краснодарський державний університет

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра фізичного виховання

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № ___ від «__» ____ 2013 р

Зав. кафедрою ____ доцент Чуйко Ю. І.

Обгрунтування рішення про виробництво нової продукції «-- попередня | наступна --» Лекція №5
загрузка...
© om.net.ua