загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання і вправи

Дивіться також:
 1. Cітуаціонние завдання
 2. I етап. Постановка задачі
 3. I. Завдання з рекурсивної формулюванням
 4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 5. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 6. I. Щодо забезпечення інформаційно-освітньої та виховної завдання навчальних занять
 7. I. Отримання і з'ясування завдання.
 8. I. Приклад рішення задачі.
 9. I. Вкажіть завдання криміналістики
 10. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
 11. II. Завдання, з постановки яких
 12. II. Постановка навчальної задачі, повідомлення теми уроку.

9.1 В умовах економіки закритого типу фактичний ВВП дорівнює 1200 ден. од., сукупні витрати складають 900 ден. од. Визначте незаплановані інвестиції в товарні запаси.

9.2 В умовах економіки закритого типу споживання становить 750 ден. од., заощадження рівні 250 ден. од., незаплановані інвестиції в товарні запаси становлять 1000 ден. од. Визначте рівноважний дохід.

9.3 Споживання домогосподарств визначається функцією С = 100 + 0,8У, інвестиції складають 69 ден. од., витрати держави на покупку благ рівні 200 ден. од., трансфертні виплати з бюджету становлять 60 ден. од., ставка податку на прибуток дорівнює 0,25. Визначте рівноважний національний дохід.

9.4 В умовах економічної рівноваги і повної зайнятості сукупні витрати складає 1080 ден. од., потенційний ВВП дорівнює 900 ден. од. Мультиплікатор витрат дорівнює 4. Визначте тип розриву і його величину.

9.5 Прогнозні дані свідчать, що через рік економічна ситуація буде характеризуватися наступним чином: З = 100 + 0,7У (де У - ВВП), інвестиції дорівнюють 100 ден. од., державні витрати складуть 200 ден. од. Розрахуйте прогнозний рівень ВВП.

9.6 В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП дорівнює 1100 ден. од., потенційний ВВП дорівнює 1000 ден. од. Гранична схильність до заощаджень становить 0,75. Визначте тип розриву і його величину.

9.7 Економіка характеризується наступними параметрами: С = 50 + 0,8 Уd, де Уd - наявний дохід, I = 250, G = 100, Т = 150. Всі витрати в млрд. Ден. од. Визначте незапланований приріст запасів продукції, якщо фактичний обсяг випуску дорівнює 1500 млрд. Ден. од.

9.8 Економіка знаходиться в стані рівноваги, маючи такі характеристики в млрд. Грн .: З = 100 + 0,75 Уd (Уd - наявний дохід), I = 400, G = 180, Т = 0,2У. Визначте, як слід змінити величину державних закупівель, якщо рецесійний розрив ВВП дорівнює 150 млрд. Ден. од.?

9.9 Планові інвестиції дорівнюють 200 млрд. Ден. од., сума державних витрат і чистого експорту (G + Хn) дорівнює 100 млрд. ден. од. Функція споживання в країні має наступний вигляд:

 Наявний доход (млрд. Ден. Од)
 Споживчі витрати (млрд. Д. Од.)

Визначте рівноважний рівень доходу. Припустимо, що рівень ВВП в умовах повної зайнятості становить 1400 млрд. Ден. од. Який в цьому випадку виникає розрив між сукупними витратами і рівнем ВВП при повній зайнятості?

9.10 У таблиці наведено дані про споживчі витрати і заощадження, які відповідають конкретним рівням ЧНП (в млрд. Ден. Од.).

 ЧНП
С
S

Податки складають 100 млн. Ден. од .; гранична схильність до споживання (MPC = 0,9); величина імпорту дорівнює 5 млн. ден. од .; планові інвестиції дорівнюють 150 млн. ден. од., експорт дорівнює 5 млн. ден. од.

Визначте:

1) величину споживчих витрат і заощаджень після сплати податків при кожному рівні ЧНП;

2) суму вилучень та ін'єкцій при кожному рівні ЧНП;

3) сукупні витрати при кожному рівні ЧНП.

9.11 В економіці країни споживча функція має вигляд: С = 60 + 0,6 Y, де Y - дохід в млрд. Грн .; інвестиційні витрати рівні 100 млрд. ден. од. Визначте, як зміниться рівноважний рівень доходу при зростанні автономних заощаджень на 10 млрд. Ден. од.?

9.12 Споживча функція має вигляд: С = 100 + 0,8Yd, де Yd - наявний дохід у млрд. Ден. од .; інвестиційна функція: I = 100 + yY, де y - Гранична схильність до інвестування; Y - дохід в млрд. Ден. од .; обсяг державних закупівель дорівнює 200 млрд. ден. од .; податкові надходження виражаються залежністю Т = 0,15 Y. Визначте рівноважний рівень доходу і граничну схильність до інвестування, якщо збільшення державних витрат на 50 млрд. ден. од. призведе до зростання доходу на 200 млрд. ден. од.?

9.13 Функція споживання має вигляд С = 150 +0,85 (Y-T), а функція податків має вигляд: Т = t0 + t1* Y. Обсяг випуску Y дорівнює 5000. Розрахуйте, на яку величину збільшиться споживання, якщо податкова ставка t1, Знизиться з 0,3 до 0,2.

9.14 Економіка описана наступними даними: Інвестиції становлять 700 ден. од., а наявний дохід дорівнює 3200 ден. од .; споживчі витрати становить 2800 ден. од .; надлишок державного бюджету дорівнює 100ден. од. Розрахуйте величину чистого експорту.

9.16 Економіка описана наступними даними: Споживання становить 350 ден. од .; планові інвестиції дорівнюють 100 ден. од .; державні витрати складають 150ден. од. Інвестиції зросли на 10 ден. од., і нове рівноважне значення доходу склало 640 ден. од. Розрахуйте граничну схильність до споживання (МРС).

9.17 Економіка описана наступними даними:

Y = C + I + G + Xn

С = 400 + 0,9Yd

I = 200 + 0,25Y

Xn= 200-0,1Y

G = 200

t = 0,333

Розрахуйте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) величину мультиплікатора автономних витрат.

Знайдіть єдино правильну відповідь «-- попередня | наступна --» Формули для вирішення завдань
загрузка...
© om.net.ua