загрузка...
загрузка...
На головну

Знайдіть єдино правильну відповідь

Дивіться також:
 1. B) Прочитайте наступні пропозиції та переведіть тільки ті, які відповідають змісту тексту.
 2. E) немає вірної відповіді
 3. E) немає вірної відповіді
 4. E) немає вірної відповіді
 5. I категорія складності. Правильна відповідь виділено зеленим.
 6. I. Відповідь на поставлене запитання.
 7. II. Атестація педагогічних працівників з метою підтвердження відповідності займаній посаді
 8. III.7 Єдине календарне рішення
 9. IV. Чи можна побудувати простий категоричний силогізм з наступних посилок (відповідь у вигляді комбінацій цифр і букв)?
 10. IV. Знайдіть пропозиції, в яких немає граматичної помилки. Виправте помилки в інших пропозиціях.
 11. IV. Знайдіть пропозиції, в яких немає граматичної помилки. Виправте помилки в інших пропозиціях.
 12. IV. відповідальність

8.1 Що з перерахованого відноситься до поняття «інвестиції» в системі національних рахунків?

а) будь-яка покупка облігацій;

б) будь-яку кількість накопиченого доходу, яка не спрямовується на споживання;

в) будь-яка покупка акцій;

г) усі попередні відповіді невірні;

д) вірні відповіді б) і в).

8.2 Збільшення інвестицій свідчить про те, що:

а) збільшився сукупний попит;

б) збільшилася сукупна пропозиція;

в) скоротилися державні витрати;

г) не відбулося нічого з перерахованого.

8.3 У чому проявляється протиріччя між фондом споживання і фондом накопичення при розподілі та використанні національного доходу?

а) у зростанні абсолютної величини фонду нагромадження;

б) в зростанні фонду нагромадження за рахунок зменшення фонду споживання і навпаки;

в) у зменшенні обох фондів внаслідок економічної кризи.

8.4 Які з перерахованих факторів впливають на інвестиційний попит?

а) процентна ставка;

б) очікувана норма чистого прибутку;

в) оптимізм або песимізм підприємців;

г) все перераховане.

8.5 Мотиваційним фактором інвестування є:

а) зростання обсягів виробництва;

б) чистий прибуток;

в) науково-технічні досягнення;

г) вірні відповіді а) і в).

8.6 Чистий прибуток, отриманий від інвестування - це:

а) валовий прибуток мінус податок на прибуток;

б) валовий прибуток мінус процентна ставка;

в) валовий прибуток мінус податок на прибуток і процентна ставка;

8.7 Яке з перерахованих відносин висловлює зворотну залежність?

а) між розташовуваним доходом і споживчими видатками;

б) між рівнем процентної ставки і інвестиційними витратами;

в) між національним доходом і інвестиційними витратами;

г) між рівнем процентної ставки і обсягом заощаджень;

д) всі відповіді невірні.

8.9 Різницею між номінальною і реальною процентною ставкою є:

а) податок;

б) інфляція;

в) чистий експорт;

г) обсяг попиту на кредитні кошти.

8.10 Якщо рівень інфляції знижується з 9% до 7%, то, за інших рівних умов:

а) номінальна і реальна процентні ставки знизяться на 2%;

б) ні номінальна, ні реальна процентні ставки не зміняться;

в) номінальна процентна ставка не зміниться, а реальна виросте на 2%;

г) номінальна процентна ставка зросте, а реальна знизиться на 2%.

8.10 Якщо номінальна процентна ставка стабільна, а ціни зростають, то сукупний попит на інвестиції:

а) зменшиться;

б) не зміниться:

в) збільшиться.

8.11 Якщо реальна процентна ставка підвищиться, то:

а) крива попиту на інвестиції зрушиться вправо;

б) крива попиту на інвестиції зрушиться вліво;

в) крива попиту на інвестиції переміститься вгору;

г) інвестиційні витрати скоротяться;

д) всі відповіді невірні.

8.12 Крива попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок:

а) зниження процентної ставки;

б) підвищення відсоткової ставки;

в) зниження податку на прибуток;

г) підвищення податку на прибуток.

8.13 Якщо споживачі з кожної додаткової одиниці доходу зберігають 25%, то мультиплікатор становить:

а) 4; б) 2,5; в 10; г) 0,4.

8.14 Якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,5, а приріст інвестицій становить 10 грошових одиниць, то ВВП виросте на:

а) 5 д. е .; б) 10 д. е .; в) 20 д. е .; г) 50 д. е.

8.15 Мультиплікатор інвестицій не спрацьовує, якщо:

а) національна економіка переживає спад;

б) економічна політика уряду є помилковою;

в) національна економіка досягла повної зайнятості;

г) знижується ефективність використання ресурсів в національній економіці;

д) чистий експорт є від'ємною величиною.

Визначте, вірні (В) чи невірні (Н) наступні твердження «-- попередня | наступна --» Завдання і вправи
загрузка...
© om.net.ua