загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання і вправи

Дивіться також:
 1. Cітуаціонние завдання
 2. I етап. Постановка задачі
 3. I. Завдання з рекурсивної формулюванням
 4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 5. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 6. I. Щодо забезпечення інформаційно-освітньої та виховної завдання навчальних занять
 7. I. Отримання і з'ясування завдання.
 8. I. Приклад рішення задачі.
 9. I. Вкажіть завдання криміналістики
 10. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
 11. II. Завдання, з постановки яких
 12. II. Постановка навчальної задачі, повідомлення теми уроку.

7.1 Визначити граничну схильність до споживання при наступних умовах: валовий національний дохід зріс з 920 млрд. Ден. од. до 1130 млрд. ден. од., фонд накопичення - з 850 до 1050 млрд. ден. од. Яку закономірність відображає цей показник? Які фактори визначають споживання?

7.2 У чому полягає економічний сенс понять середня і гранична схильність до споживання, середня та гранична схильність до заощадження?

7.3 Припустимо, в країні живе 1000 сімей. Половина з них має граничну схильність до споживання ?, інша половина має граничну схильність до споживання ?. визначити:

а) Якщо дохід, який знаходиться в розпорядженні сімей зросте на 10 тис. грн. і весь його приріст припаде на першу половину сімей, то на скільки зростуть сукупні витрати на споживання.

б) Якщо весь приріст доходу, яким розпоряджаються сім'ї, припаде на другу половину сімей, то, наскільки виростуть сукупні витрати на споживання.

7.4 Яка взаємозалежність між доходом, споживанням та заощадженням?

7.5 Дохід збільшився на 1000 грн., Автономне споживання - на 5 грн., ПСП = 0,6. Розрахувати приріст споживання відповідно до функцією споживання.

7.6 Які фактори викликають зрушення графіка споживання?

7.7 Заповніть таблицю:

 Дохід  споживання  заощадження  ССП  ССС  ПСП  ПСС
   -4        
         
         
         
         
         
         
         
         

1. Визначити граничний рівень доходу.

2. Яким чином при низькому рівні доходів домогосподарства можуть мати негативні заощадження.

7.8 Дана функція споживання: С = 50 + 0,9Y. Знайдіть функцію заощадження і граничну схильність до заощадження.

7.9 Щотижневі витрати сім'ї відповідають функції С = 100 + 1 / 2Y.

а) Розрахуйте за даними таблиці витрати сім'ї на споживання і величину заощаджень при кожному рівні доходу

 наявний доход  Споживання (С)  Заощадження (S)
   
   
   
   
   
   

б) Грунтуючись на даних таблиці, побудуйте графік функції споживання.

в) Розрахуйте значення граничної схильності до споживання.

7.10 Функція щотижневих витрат сім'ї на споживання має вигляд: П = 100 + 1 / 2Д.

а) Побудуйте графік споживання.

б) Визначити рівноважний дохід.

7.11 Споживання представлено функцією С = С0+ B (Y-T), ПСП = 0,4, Y = 1000, ставка оподаткування становить 30%, величина автономного споживання дорівнює 200. Розрахуйте величину споживчих витрат.

Формули для вирішення завдань

1. Y = C + S

Y - наявний дохід;

С - споживання;

S - заощадження.

2. APC = C / Y

АРС - середня схильність до заощадження;

С - споживання;

Y- доход.

3. APS = S / Y

APS - середня схильність до заощадження;

S - заощадження;

Y- доход.

4. MPC = ?C / ?Y

МРС - гранична схильність до споживання;

?С - зміна споживання;

?Y-зміна доходу.

5. MPS = ?S / ?Y

MPS - гранична схильність до заощадження;

?S - зміна заощадження;

?Y - зміна доходу.

6. МРС + MPS = 1

МРС - гранична схильність до споживання;

MPS - гранична схильність до заощадження.

Знайдіть єдино правильну відповідь «-- попередня | наступна --» Приклади розв'язання задач
загрузка...
© om.net.ua