загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз динамічного ряду. Обчислення основних показників динамічного ряду

Дивіться також:
 1. ABC-аналіз.
 2. Статистика cтатистична аналіз даних, моделювання і прогноз
 3. I Теоретичні та методологічні передумови літературознавчого аналізу
 4. I. Аналіз руху грошових коштів
 5. I. Якщо не встановлено «Пакет аналізу», то необхідно.
 6. I. Безпосереднє обчислення ймовірності
 7. II. АНАЛІЗ ОФОРМЛЕННЯ І ВИТРАТ НА ВИДАННЯ
 8. II. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ І ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ГО І РСЧС.
 9. II. Зміст основних розділів контракту
 10. II. Соціальна структура і правове становище основних груп населення.
 11. III. Словник основних термінів
 12. III. Словник основних термінів і понять цивільного процесуального права

На першому етапі статистичної обробки динамічних рядів аналізуються основні тенденції (тренд) Зміни явища в часі. Для цього, по-перше, використовуються графічні зображення, які часто дають саму вичерпну інформацію. По-друге, обчислюється комплекс спеціальних показників, що дозволяють дати кількісну оцінку динаміки аналізованого явища. При цьому, якщо отримані показники дають досить ясну і наочну картину тенденцій, то на цьому етапі нерідко і закінчується весь аналіз динамічного ряду.

Абсолютний приріст або спад характеризує зміну явища в одиницю часу (за інтервал часу). Виходить шляхом вирахування з даних наступного періоду даних попереднього. Якщо ряд зростає, то приріст позитивний. Якщо убуває - негативний (спад). Цей показник не може використовуватися при порівнянні динаміки різнорідних даних (вага в кг, зріст в см). Крім того, на його значення впливає і абсолютний розмір аналізованої характеристики. Наприклад: зростання в см - тризначне число, окружність стегна в см - двозначне.

Темп зростання або зниження показує співвідношення у відсотках наступного рівня і попереднього, тому може використовуватися при порівняльному аналізі динаміки різнорідних величин. Виходить шляхом ділення наступного рівня на попередній і множення на 100. Якщо приріст позитивний, то показник більше 100%, якщо від'ємний - менше 100%.

Темп приросту показує, на скільки відсотків збільшився або зменшився рівень явища. По суті відображає відносну швидкість зміни явища від одного відрізка часу до іншого. Обчислюється шляхом ділення абсолютного приросту на попередній рівень, або відніманням з показника темпу зростання 100. Якщо приріст позитивний - показник більше 0. Якщо негативний - менше.

Абсолютне значення 1% приросту характеризує значення 1% приросту досліджуваного явища. Цей показник може обчислюватися розподілом абсолютного приросту на темп приросту або розподілом показника попереднього рівня на 100.

Цей показник є одним з найбільш істотних, оскільки «розмір» одного відсотка темпу зростання і приросту в різних сукупностях може серйозно відрізнятися.

приклад: число районів міста «N» з високим рівнем забруднення атмосферного повітря в 2001 році було 4, в 2002 стало - 8. Темп зростання - 200%. У місті «NN» таких районів у 2001 році було 10, стало - 15. Темп зростання - 50%. Однак, в першому випадку число неблагополучних районів збільшилася на 4, а в другому - на 5. Навіть в одному динамічному ряду значення одного відсотка зростання і темпу приросту може істотно відрізнятися на різних відрізках часу.

показник наочності характеризує динаміку явища у відсотках щодо вихідного рівня. Він являє собою відношення кожного рівня ряду до одного з них (частіше початкового), прийнятому за 100%.

На відміну від попередніх показників на всьому протязі часового ряду «вартість» одного відсотка цього показника залишається незмінною. Однак, динаміка зміни вихідних даних від одного проміжку часу до іншого стає менш виразною.

Інтервальний ряд, на відміну від моментного, можна розділити на менші періоди, а також можна укрупнити інтервали. «-- попередня | наступна --» стандартизовані коефіцієнти
загрузка...
© om.net.ua