загрузка...
загрузка...
На головну

Федеральний реєстр туроператорів

Дивіться також:
 1. III. Федеральний компонент освітнього стандарту з навчального предмета «Право»
 2. аудит реєстру
 3. В єдиному федеральному реєстрі туроператорів
 4. До Єдиного федеральний реєстр туроператорів
 5. Питання 4 Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ
 6. Державні кадастри природних ресурсів, регістри, реєстри
 7. Державний рибогосподарський реєстр являє собою систематизований звід документованої інформації про водні біоресурси, про їх використання та збереження.
 8. Для обраного розділу реєстру
 9. Законодавство про валютне регулювання. Федеральний закон «Про валютне регулювання та валютний контроль». Основні принципи валютного регулювання
 10. ЗМІНИ, що вносяться У СТАТУТ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
 11. Які об'єкти нерухомості, і яке майно можуть перебувати у власності муніципальних районів (Федеральний Закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування»).
 12. Ліцензії, видані Банком Росії, враховуються в реєстрі виданих ліцензій на здійснення банківських операцій.

заявник ___________________________________________________________

(Повне найменування юридичної особи відповідно

з установчими документами)

___________________________________________________________________

(Скорочене найменування юридичної особи відповідно

з установчими документами)

просить розглянути подані документи і внести відомості в єдиний

федеральний реєстр туроператорів.

1. Адреса (місце знаходження) ___________________________________________

(Адреса місця знаходження юридичної особи)

2. Поштова адреса ____________________________________________________

(Поштова адреса юридичної особи)

3. Відомості про засновників ____________________________________________

(ПІБ громадянина і його паспортні дані або найменування

юридичної особи та його ІПН і ОГРН)

4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

(Свідоцтво про внесення запису до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб про юридичну особи, зареєстрованому до 1 липня 2002 года)

серія ___________ номер _______________ дата видачі «__» ______________ р

5. Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі:

серія ___________ номер _______________ дата видачі «__» ______________ р

Ідентифікаційний номер платника податків ___________________________

6. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника юридичної ліца__

7. Розмір фінансового забезпечення _____________________________________

(Сума фінансового забезпечення цифрами і прописом)

8. Вид документа про фінансове забезпечення та його реквізити ________________

(Договір страхування цивільної відповідальності за невиконання

або неналежне виконання туроператором зобов'язань за договором

про реалізацію туристського продукту / банківська гарантія виконання

зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту)

номер _____________ дата «__» _______________ р

термін дії з «__» ___________________ р по «__» ____________________ р

9. Найменування, адреса (місце знаходження) і поштова адреса організації, що надала фінансове забезпечення _________________________________

(Найменування страхової компанії або банку)

___________________________________________________________________

(Адреса (місце знаходження) організації)

____________________________________________________________________

(Поштова адреса організації)

10. Сфера туроператорської діяльності _________________________________

(Сфера туроператорської діяльності)

11. Адреса (місця знаходження) і поштові адреси структурних

продовження дод. 16

підрозділів, що здійснюють туроператорську діяльність ________

(Найменування населених пунктів, в яких знаходяться структурні

підрозділи, при відсутності структурних підрозділів вказується,

що «немає»)

керівник

Дата _________________ Підпис _________________ ПІБ ___________

МП

Дані документа, що посвідчує особу керівника чи іншої особи, уповноваженої представляти заявника: __________________________

(Найменування документа та його реквізити)

Телефон _______________________ e-mail __________________

в)

ЗАЯВА

Про внесення змін до відомостей про туроператора, що містяться

Форма зведення зауважень і пропозицій по першій редакції проекту національного стандарту «-- попередня | наступна --» В єдиному федеральному реєстрі туроператорів
загрузка...
© om.net.ua