загрузка...
загрузка...
На головну

Б.2.1 Ділове середовище

Дивіться також:
 1. безпровідного середовища
 2. СПРИЯТЛИВИЙ ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
 3. Хворий і навколишнє середовище
 4. Зовнішня і внутрішня підприємницьке середовище, методи її формування і розвитку
 5. Зовнішня і внутрішнє середовище державного менеджменту.
 6. Зовнішня і внутрішнє середовище підприємства
 7. Зовнішнє середовище непрямого впливу
 8. Зовнішнє середовище маркетингу
 9. Зовнішнє середовище організації
 10. Зовнішнє середовище організації
 11. Зовнішнє середовище організації

Аналізують область діяльності ТК і її зв'язок з ринком продукції і послуг. Визначають представників цього ринку (виробники, споживачі, випробувальні лабораторії, які контролюють організації, товариства та ін.) І їх потенційний інтерес до роботи ТК з метою оцінити охоплення членством в ТК всіх учасників діяльності в даній області. При розгляді враховують динаміку рота ринку і дають прогноз його зміни в найближчому майбутньому.

У процесі аналізу особливу увагу приділяють тому, якими законодавчими засобами регулюється сфера діяльності ТК, яке відбиток це знаходить в забезпеченні обов'язкових вимог щодо безпеки, охорони навколишнього середовища.

Порівнюють вітчизняний міжнародний ринки продукції і послуг, а також національне і міжнародне законодавство в цій області. Визначають чинники, що прискорюють або сповільнюють інтеграцію тих ринків, в тому числі існуючі або потенційні бар'єри в торгівлі. Проведені результат аналізу рекомендується супроводжувати кількісними оцінками (зміна обсягу ринку, зростання числа компаній, показники поширення передових технологій і ін.).

Б.2.2 Цілі і завдання технічного комітету

Розглядають вплив, яке може надати діяльність ТК на ринок продукції та послуг і, як результат, цілі і завдання, що стоять перед ТК. Вказують органи виконавчої влади та організації, взаємодія з якими має забезпечити виконання поставлених завдань.

Б.2.3 Негативні фактори

Аналізують чинники, здатні перешкоджати досягненню цілей, зазначених в Б 2.2, і методи мінімізації їх негативного впливу. У числі таких факторів можуть бути особливості національного законодавства, недостатня розвиненість ринку, незадовільний рівень якості експертизи, конкуренція з боку інших організацій.

Закінчення дод. 10

Б.2.4 Програма робіт

Результатом аналізу, проведеного відповідно до попередніх розділів бізнес-плану, повинні бути висновки:

- Про перспективні напрями робіт ТК із зазначенням пріоритетності, етапів виконання і термінів;

- Наявності можливих джерел фінансування, обсяги фінансування та забезпеченні людськими ресурсами для виконання цих робіт.

Визначають роботи, які повинен виконати ТК, із зазначенням термінів, виконавців, джерел і обсягів фінансування.

Після обговорення на засіданні ТК бізнес-план затверджується головою.

Б.2.5 Додатки

Наводять перелік стандартів в області діяльності ТК, джерела інформації по Б 2.1 та інші документи (при необхідності)


Додаток 11

За стандартизації. Порядок створення та діяльності) «-- попередня | наступна --» Національні стандарти в туристській індустрії
загрузка...
© om.net.ua