загрузка...
загрузка...
На головну

За стандартизації. Порядок створення та діяльності)

Дивіться також:
 1. I. Призначення і порядок застосування товарної номенклатури (ТН)
 2. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій
 3. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення поточного контролю та проміжної атестації
 4. II. Методика і порядок складання родоводу
 5. II. Порядок виконання і оформлення контрольної роботи
 6. II. Порядок організації загону
 7. II.1. Порядок експлуатації.
 8. III. Порядок виконання роботи.
 9. III. Порядок виконання роботи.
 10. IV. Порядок підготовки правових актів ОФСБ.
 11. PGP порядок роботи
 12. VI. Порядок оформлення претензій і складання актів

зображення знака Заява про створення технічного комітету

відповідності по стандартизації

 1. Найменування технічного комітету: Організація, що веде секретаріат: Ініціали, прізвище керівника _________________________________ Адреса ______________________________________ Телефон / факс ______________________ Електронна пошта __________
 2 Область діяльності технічного комітету: Коди: ОКПО _________; КВЕД _____________; ОКС (МКС) __________
 3. Голова: Ініціали, прізвище ____________________________ Організація ______________________ Телефон / факс ______________________ Електронна пошта ___________
 4. Відповідальний секретар: Ініціали, прізвище ____________________________ Організація ______________________ Телефон / факс ______________________ Електронна пошта ___________ Сертифікат експерта з стандартизації № _____________________
 5. Міжнародні та регіональні ТК (підкомітети), аналогом яких є створюваний технічний комітет: __________________________
 Цим підтверджую, що наша організація задовольняє всім вимогам ГОСТ Р 1.1-2005, що пред'являються до організації, провідним секретаріат технічного комітету. Свою зацікавленість в участі в діяльності технічного комітету підтвердили _____ організацій (листи від організацій додаються)
 Підпис керівника та печатку Дата
 Додатки 1. Листи організацій - членів технічного комітету 2. Проект Положення про технічний комітет зі стандартизації 3. Бізнес-план технічного комітету 4. Перелік чинних національних та міждержавних стандартів в області діяльності технічного комітету

Додаток 10

Структура і зміст бізнес-плану технічного комітету

За стандартизації по ГОСТ Р 1.1

Б.1 Загальні положення

Бізнес-план є засобом довгострокового планування робіт ТК. Бізнес-план, що розробляється і щорічно затверджується головою спільно з секретаріатом служи предметом розгляду на черговому засіданні ТК.

Для підготовки бізнес-плану секретаріат може розсилати членам ТК опитувальні листи. Подання максимально повної інформації по включеним в ці листи питань в межах, що не порушують комерційні та інші інтереси організації, є обов'язком членів ТК.

Б.2 Зміст бізнес-плану

Кадрові питання «-- попередня | наступна --» Б.2.1 Ділове середовище
загрузка...
© om.net.ua