загрузка...
загрузка...
На головну

туроператорської діяльності

Дивіться також:
 1. II. Організація і здійснення освітньої діяльності
 2. III. Особливості організації освітньої діяльності для осіб з обмеженими можливостями здоров'я
 3. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
 4. IV. САМОСТІЙНА РОБОТА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. IV. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 6. IX.2. Наука як особливий вид діяльності
 7. PR в політиці. Поняття, цілі, завдання, основні напрямки діяльності, методи і функції PR в політиці. Поняття політичної коректності. Політичний імідж.
 8. XIX століття: формування поля діяльності психології
 9. Z1.2. КОМУНІКАТИВНІ ЯВИЩА І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 437
 10. А) Ставлення до своєї діяльності і дітям
 11. А) умисне протидія органам попереднього розслідування шляхом ухилення від їх діяльності, що встановлено наявними у кримінальній справі доказами.
 12. Абсолютна безпека людини в середовищі проживання недосяжна »- це ______ науки про безпеку життєдіяльності.

Істотним порушенням умов договору про реалізацію туристського продукту визнається порушення, яке тягне для туриста і (або) іншого замовника така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору. До істотних порушень туроператором договору про реалізацію туристського продукту відносяться:

- Невиконання зобов'язань з надання туристу і (або) іншому замовнику входять до туристичного продукту послуг з перевезення та (або) розміщення;

- Наявність в туристичному продукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості і безпеки туристичного продукту.

Позов про відшкодування реального збитку, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, може бути пред'явлений туристом туроператору або туроператору і страховикові (гаранту) спільно.

У вимозі туриста і (або) іншого замовника вказуються:

- Прізвище, ім'я та по батькові туриста, а також відомості про інше замовника (якщо договір про реалізацію туристського продукту полягав замовником);

- Дата видачі, термін дії та інші реквізити документа, представленого в якості фінансового забезпечення відповідальності туроператора;

- Номер договору про реалізацію туристського продукту і дата його укладення;

- Найменування туроператора, якому надано фінансове забезпечення;

- Найменування турагента (якщо договір про реалізацію туристського продукту полягав між туристом і (або) іншим замовником і турагентом, який діє за дорученням туроператора, але від свого імені);

- Інформація про обставини (факти), що свідчать про невиконання або неналежного виконання туроператором (турагентом) зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту;

- Посилання на обставини, що спричинили звернення туриста і (або) іншого замовника до страховика або гаранта;

- Розмір коштів, що підлягають сплаті туристу і (або) іншому замовнику в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, в тому числі розмір реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником у зв'язку з його витратами по евакуації;

- В разі, якщо вимога про сплату грошової суми пред'являється за банківською гарантією гаранту, - реквізити документа, що свідчить про відмову туроператора в добровільному порядку задовольнити вимогу про відшкодування реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, і (або) номер і дата вступило в законну силу судового рішення про відшкодування туроператором зазначеного реального збитку.

До вимоги турист і (або) інший замовник прикладають наступні документи:

- Копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства Російської Федерації (з пред'явленням оригіналу зазначених документів);

- Копію договору про реалізацію туристського продукту (з пред'явленням його оригіналу);

- Документи, що підтверджують реальний збиток, понесений туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором (турагентом) зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

Порядок розгляду скарг організацій сфери туристської індустрії федеральних органах виконавчої влади встановлено в згадуваному вище Адміністративному регламенті Мінспорттуризму [1], який включає такі основні правила:

- Заявник може звернутися з письмовою скаргою (або у формі електронного документа, а також усного звернення до посадової особи під час прийому громадян) на дії (бездіяльність) і рішення, які здійснюються в ході надання адміністративної послуги на підставі цього Адміністративного регламенту, що є підставою для початку процедури досудового (позасудового) оскарження.

- Заявник у своїй скарзі в обов'язковому порядку вказує:

? прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

? поштову адресу, за якою повинен бути спрямований відповідь;

? виклад суті скарги;

? особистий підпис і дату.

У разі необхідності на підтвердження своїх доводів заявник додає до письмовій скарзі документи і матеріали або їх копії.

Ростуризм:

- Забезпечує об'єктивне, всебічне і своєчасний розгляд скарги, у разі необхідності - за участю заявника, який направив скаргу, або його законного представника;

- Має право запитувати необхідні для розгляду скарги документи та матеріали в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у інших посадових осіб, за винятком суден, органів дізнання та органів попереднього слідства;

- За результатами розгляду скарги приймає заходи, спрямовані на відновлення або захист порушених прав, свобод і законних інтересів заявника, дає письмову відповідь по суті порушених у скарзі питань.

Відповідь на скаргу підписується Керівником Ростуризму, а в його відсутність заступником Керівника Ростуризму, що здійснює координацію діяльності структурного підрозділу, на який покладено функції з надання адміністративної послуги.

Відповідь на скаргу, що надійшла в Ростуризм, надсилається на поштову адресу, вказану у зверненні, або у формі електронного документа за адресою електронної пошти, вказаною в зверненні.

Письмова скарга реєструється в структурному підрозділі, на який покладено функції з документаційного забезпечення Ростуризму, протягом трьох днів після надходження і розглядається протягом 30 днів з дня її реєстрації.

У виняткових випадках керівник Ростуризму або його заступник має право продовжити термін розгляду скарги не більше ніж на 30 днів, повідомивши про продовження терміну її розгляду заявника, який направив скаргу.

Ростуризм при отриманні письмової скарги, в якій містяться образливі вирази, загрози майну, життю, здоров'ю посадової особи, а також членів його сім'ї, має право залишити звернення без відповіді по суті поставлених у ньому питань і повідомити заявника, який направив скаргу, про неприпустимість зловживання правом.

Якщо в письмовій скарзі не зазначено прізвище ініціатора скарги і поштову адресу, за якою повинен бути спрямований відповідь, відповідь на скаргу не дається.

Якщо текст скарги не піддається прочитанню, відповідь на скаргу не дається, про що повідомляється заявнику, який направив скаргу, якщо його прізвище і поштову адресу піддаються прочитанню.

Якщо в скарзі заявника міститься питання, на який йому багаторазово давалися відповіді по суті у зв'язку з раніше направляються скаргами, і при цьому в скарзі не наводяться нові докази або обставини, керівник Ростуризму, інша уповноважена на те посадова особа має право прийняти рішення про безпідставність чергової скарги і припинення листування з заявником з даного питання за умови, що зазначена скарга і раніше направляються скарги направлялися в Ростуризм. Про це рішення повідомляється заявнику, який направив скаргу.

Заявник має право оскаржити рішення, прийняті в ході надання адміністративної послуги, дії чи бездіяльність посадових осіб Ростуризму в судовому порядку відповідно до підвідомчості справ, встановленої процесуальним законодавством Російської Федерації.

резюме

За змістом даної глави ми прийшли до наступних висновків:

- Введення системи фінансового забезпечення туроператорської діяльності в Росії в 2007 р було покликане захистити інтереси споживачів туристичних послуг в разі невиконання або неналежного виконання туристською організацією своїх зобов'язань за договором, що проявилося в офіційно декларованих цілях введення даної системи;

- В Росії організаційні питання функціонування системи фінансового забезпечення туроператорської діяльності покладено на Федеральне агентство з туризму, в зв'язку з чим на федеральному рівні прийняті відповідні нормативно-правові акти, покликані забезпечити функціонування даної системи.

Таким чином, фінансове забезпечення туроператорської діяльності є одним із способів забезпечення якості послуг, що надаються.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Яким федеральним законом в Росії регулюється система фінансового забезпечення туроператорської діяльності?

2. Для будь туроператорских організацій фінансове забезпечення в Росії не потрібно?

3. Назвіть розміри фінансового забезпечення туроператорської діяльності в Росії.

4. Який федеральний орган виконавчої влади Россі відповідає за ведення Єдиного федерального реєстру туроператорів?

5. Які відомості про туроператорских організаціях наводяться на сайті Ростуризму.

6. У яких випадках туроператорська організація виключається з Єдиного федерального реєстру туроператорів?

7. Охарактеризуйте порядок розгляду скарг туроператорских організацій в федеральних органах виконавчої влади.

Тема 15.

До Єдиного федеральний реєстр туроператорів «-- попередня | наступна --» Історичні основи стандартизації
загрузка...
© om.net.ua