загрузка...
загрузка...
На головну

За ГОСТ Р 52887

Дивіться також:
  1. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  2. Побутові послуги
  3. У туристської індустрії »
  4. Морські перевезення туристів в ГОСТ Р 51813
  5. Передмова

Орієнтація національних стандартів на врахування інтересів дітей проявляється в змісті ГОСТ Р 52887.

ГОСТ Р 52887-2007 «Послуги дітям в закладах відпочинку та оздоровлення» [59] прийнятий і введений в дію Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 27 грудня 2007 р № 565-ст. даний документ визначає вимоги до установ відпочинку і оздоровлення, що надають послуги дітям, а також види послуг, які можуть бути надані в зазначені установах. Зокрема, основними умовами для надання в зазначених установах послуг дітям є:

- Наявність і стан документації, у відповідність з якою працює заклад (методики, плани і програми роботи з дітьми, висновки органів санітарно-епідеміологічного нагляду та ін.);

- Умови розміщення установи (вимоги до еколого-кліматичної характеристиці місцевості, ландшафту та ін.);

- Укомплектованість установи необхідними фахівцями і рівень їх кваліфікації;

- Технічне оснащення установи (спортивне та туристичне спорядження, апаратура і ін.);

- Наявність системи внутрішнього контролю якості послуг, що надаються.

Відповідно до ГОСТ Р 52887 основні послуги, що надаються дітям у закладах відпочинку та оздоровлення, підрозділяються на кілька груп:

- Послуги, що забезпечують сприятливі та безпечні умови життєдіяльності дітей (прийом і розміщення, надання повноцінного харчування та ін.);

- Медичні послуги, що забезпечують охорону життя і здоров'я, своєчасне надання медичної допомоги, профілактику захворювань і формування навичок здорового способу життя у дітей, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог;

- Освітні послуги, спрямовані на підвищення інтелектуального рівня дітей, розширення їх кругозору, поглиблення знань, розвиток творчого потенціалу (проведення олімпіад, конкурсів, організація краєзнавчої Юннатський і екологічної роботи та ін.);

- Психологічні послуги, спрямовані на поліпшення психологічного стану дітей та їх адаптацію до нових умов життєдіяльності;

- Правові послуги, спрямовані на надання дітям і їх батькам юридичної допомоги, захист їх законних інтересів, пов'язаних з користуванням послугами установи відпочинку та оздоровлення

- Послуги з організації культурно-дозвіллєвої діяльності, що забезпечують розумне і корисне проведення дітьми вільного часу, їх духовно-моральний розвиток, залучення до цінностей культури і мистецтва (організація виступів музичних і музично-танцювальних колективів та ін.);

- Послуги в сфері фізичної культури і спорту, спрямовані на фізичний розвиток, зміцнення здоров'я та загартовування організму дітей (проведення ранкової гігієнічної та лікувальної гімнастики, проведення занять із загальної фізичної підготовки дітей ін.);

- Туристичні та екскурсійні послуги (організації та проведення туристських походів за розробленими і затвердженими маршрутами та спортивно-оздоровчих заходів, організація і проведення екскурсій, навчання дітей основам туристських навичок і умінь, поведінки в екстремальних ситуаціях та ін.);

- Інформаційні послуги, спрямовані на надання своєчасної та достовірної інформації про різні сторони діяльності установи (перелік послуг, порядок та умови їх надання та ін.);

- Транспортні послуги (перевезення дітей на екскурсії та інші заходи, доставка при необхідності дітей в медичні установи та ін.).

У ГОСТ Р 53998 і ГОСТ Р 52877 «-- попередня | наступна --» За ГОСТ Р 52024 і ГОСТ Р 52025
загрузка...
© om.net.ua