загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання вивчення дисципліни

Дивіться також:
 1. Cітуаціонние завдання
 2. I етап. Постановка задачі
 3. I. Завдання з рекурсивної формулюванням
 4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 5. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 6. I. Щодо забезпечення інформаційно-освітньої та виховної завдання навчальних занять
 7. I. Отримання і з'ясування завдання.
 8. I. Приклад рішення задачі.
 9. I. Робоча програма дисципліни.
 10. I. Вкажіть завдання криміналістики
 11. I. Формування дисципліни.
 12. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни

Реалізація основної мети навчання ділової іноземної мови передбачає оволодіння наступним комплексом знань, умінь і навичок:

- Іншомовні мовленнєві вміння усного та письмового спілкування, такі як читання оригінальної літератури різних функціональних стилів і жанрів, вміння брати участь в бесіді повсякденного і професійного характеру, вираз різних комунікативних намірів, володіння основними видами монологічного висловлювання, дотримання правил мовного етикету і розуміння на слух, володіння основними видами ділового листа;

- Знання мовних засобів та формування мовних навичок в області фонетики, лексики та граматики;

- Вміння користуватися словникової-довідковою літературою на іноземній мові і електронними словниками;

- Знання національної культури, а також культури спілкування і особливостей ділового спілкування в країнах, що вивчається;

- Вміння здійснювати самостійний творчий пошук інформації на іноземних мовах для професійних цілей.

В ході вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» ставляться такі завдання:

- Вдосконалення отриманих навичок і умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності;

- Формування навичок і умінь самостійної роботи і застосування їх на практиці.

лист

Лист як продуктивне вміння включає наступні приватні вміння:

· написати текст відповідно до поставленим завданням;

· відповідати завданням з точки зору структури і обсягу тексту.

Види мовних творів: особистий лист, діловий лист, резюме, анкета.

Зміст навчання писемного мовлення полягає у розвитку комунікативних умінь. До комунікативних умінь, необхідним при навчанні писемного мовлення, відносяться наступні:

· заповнювати бланки (вказувати ім'я, прізвище, стать, вік, громадянство, адреса);

· писати стандартні листи;

· вести особисте листування;

· писати заяви;

· заповнювати формуляри різного виду;

· викладати відомості про себе у формі, прийнятої в країні / країнах, що вивчається (автобіографія / резюме).

Мета навчання «-- попередня | наступна --» Говоріння та аудіювання
загрузка...
© om.net.ua