загрузка...
загрузка...
На головну

Мета навчання

Дивіться також:
 1. I. Очна форма навчання.
 2. I. Принципи, які спричиняють мети навчання як закономірно реалізовані «дидактичні ідеали»
 3. I. Словесні методи навчання: застосовуються під час підготовки до засвоєння нового матеріалу в процесі його пояснення, засвоєння, узагальнення і застосування.
 4. II. Заочна форма навчання (учень).
 5. II. Принципи, закономірно визначають відбір змісту навчання
 6. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
 7. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
 8. Авторські системи навчання
 9. Авторські технології навчання
 10. Активізація навчання як педагогічна проблема
 11. Активні і інтенсивні методи навчання
 12. Актуальність проблеми навчання розумово відсталих дітей основам географії.

Основною метою курсу є оволодіння студентами комунікативної компетенції, яка в подальшому дозволить користуватися іноземною мовою в різних галузях професійної діяльності, в науковій і практичній роботі, в спілкуванні з зарубіжними партнерами, для самоосвіти та інших цілей. Поряд з практичною метою, курс «Ділова іноземна мова» реалізує освітні та виховні цілі, сприяючи розширенню кругозору студентів, підвищення їх загальної культури, а також культури повсякденного і ділового спілкування, виховання толерантності та поваги до цінностей інших країн і народів. У ситуації, що склалася є досить актуальним і своєчасним вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова». Таким чином, метою даного курсу є навчання практичному володінню мовою ділового спілкування для активного застосування іноземної мови у професійній діяльності.

В даний час основною метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

Ділова іноземна мова - найважливіший засіб професійного міжособистісного і міжкультурного спілкування, без якого неможливий розвиток міжнародних зв'язків. Розширення і якісні зміни характеру міжнародних зв'язків, інтернаціоналізація всіх сфер суспільного життя роблять іноземні мови затребуваними і реально необхідними в практичній і інтелектуальної діяльності людини.

Передбачається, що студенти вже пройшли базовий курс іноземної мови і володіють культурою ділового спілкування рідною мовою.

Die Aufgabe der Wirtschaft und deren Haupttzweige «-- попередня | наступна --» Завдання вивчення дисципліни
загрузка...
© om.net.ua