загрузка...
загрузка...
На головну

Обсяг текстового матеріалу

Дивіться також:
 1. Швидкість ЗМІНИ ОБСЯГУ
 2. D) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
 3. I. За часом збереження матеріалу
 4. I. Словесні методи навчання: застосовуються під час підготовки до засвоєння нового матеріалу в процесі його пояснення, засвоєння, узагальнення і застосування.
 5. III етап (вивчення нового матеріалу у формі групової роботи)
 6. IV. Закріплення пройденого матеріалу.
 7. IV. Виклад програмного матеріалу.
 8. А) Горизонтальна межа зростання фірми - це мінімальний обсяг випуску одного продукту або як товарне різноманіття в рамках однієї фірми (межі диверсифікації виробництва)
 9. А11 (підвищений рівень, час - 3 хв). Обчислення інформаційного обсягу повідомлення.
 10. Алгоритм забору матеріалу на яйця гельмінтів за допомогою липучою стрічки
 11. Алгоритми забору біологічного матеріалу на посів
 12. Алгоритми забору біологічного матеріалу на серологічне і імунологічне дослідження
 № п / п  текстовий матеріал  Кількість стор.
 Тексти підручника і спеціалізованих навчальних посібників або хрестоматій
 Тексти контрольних завдань
 Тексти для додаткового читання за фахом
 Разом

Примітка: За сторінку приймається 1500 друкованих знаків.

Виконання контрольних завдань та оформлення

контрольних робіт

· Контрольні завдання складені в п'яти варіантах. Номер варіанту слід вибирати відповідно до першою літерою прізвища студента.

 Початкова літера прізвища студента  № варіанту
 А Б В Г Д
 Е, Ж, З, І, К, Л
 М, Н, О, П, Р
 С, Т, У, Ф, Х
 Ц, Ч, Ш, Щ, Е, Ю, Я

· Контрольні завдання виконуються на комп'ютері або оформляються в окремому зошиті. На титульному аркуші (див. Додаток) вказується прізвище студента, номер групи, номер контрольної роботи та прізвище викладача, у якого займається студент. Електронну версію контрольної роботи можна знайти на сайті кафедри іноземних мов (див. Розділ «Навчальні ресурси»).

· Якщо контрольна робота виконується в зошиті, вона повинна бути виконана акуратно, чітким почерком. Необхідно залишити широкі поля для зауважень, пояснень і методичних вказівок рецензента.

· В кінці роботи повинна бути поставлена підпис студента і дата виконання завдання.

· Якщо контрольна робота виконана в зошиті, то матеріал контрольних завдань слід розташовувати за таким зразком:

 ЛЕВАЯ СТОРІНКА  ПРАВА СТОРІНКА
 німецький текст  Російський текст

· Контрольні завдання мають бути виконані в тій послідовності, в якій вони дані в цьому посібнику.

· Виконану контрольну роботу необхідно здати викладачеві для перевірки і рецензування у встановлені терміни.

· Якщо контрольна робота виконана без дотримання викладених вище вимог, вона повертається студенту без перевірки.

Виконання роботи над помилками

При отриманні рецензії на перевірену контрольну роботу необхідно ознайомитися з зауваженнями рецензента, проаналізувати відмічені помилки і ще раз пропрацювати учбовий матеріал. Всі пропозиції, в яких були виявлені орфографічні і граматичні помилки або неточності перекладу, слід переписати начисто і помістити в кінці даної контрольної роботи. Відрецензовані контрольні завдання є навчальними документами, які необхідно зберігати. Під час заліку або іспиту перевіряється якість засвоєння матеріалу, що увійшов в контрольні роботи.

Контрольна робота №1

Варіант 1

I. Перепишіть речення і переведіть їх на російську мову, звертаючи увагу на особливості перекладу займенника «man» в поєднанні з дієсловами.

1. Man muss die Anweisungen der Unternehmensleitung genau beachten.

2. Man kann den Vertrag nicht ruckgangig machen.

3. In dieser Situation muss man alle Sonderwunsche berucksichtigen.

II. Виконайте копра № 1, 3. Перепишіть речення, підкресліть в них присудки, визначте їх часові форми, переведіть пропозиції на російську мову.

1. Nach Prognosen der Experten erwartete man den Abbau der Kapazitaten

in dieser Branche.

2. Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf relativ stabilem Wachstumspfad.

3. Das nachste Jahr wird der deutschen Wirtschaft weiterhin Wachstum schenken.

4. Das Defizit im amerikanischen Au?enhandel war im vorigen Jahr gesunken.

5. Der Reingewinn der Firma ist auf 2 Milliarden Euro gestiegen.

III. Перепишіть наступні пропозиції, переведіть їх на російську мову, підібравши відповідний союз: da, weil, dass, der, die, das, nachdem, wenn.

1. Der Bedarf an Textilmaschinen ist sehr gro?, ... der vorhandene Maschinenmarkt veraltet ist.

2. Wir werden Ihnen sehr dankbar sein, ... Sie den Wechsel prolongieren konnen.

3. Hier verkauft man moderne Computer, ... den hochsten Anspruchen genugen.

4. Das Unternehmen wartete auf den Zahlungseingang, ... es den Kunden informiert hatte.

5. ... der Chef die Geschaftsplane erklart hatte, machten sich die Mitarbeiter sofort an die Arbeit.

IV. Переведіть письмово іменники (1-10). Виберіть визначення

(A - j), відповідні іменником:

 1. Zusammenarbeit (f)  a) Der Reinvermogenszugang einer naturlichen Person oder eines Haushaltes innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
 2. Hersteller (m)  b) Alle mineralischen Rohstoffe und Gase, die in naturlichen Lagerstatten in oder auf der Erde, auf dem Meeresgrund oder Meereswasser vorkommen.
 3. Verkauf (m)  c) Ein okonomisches Gut, bei dem eine erbrachte Leistung von einer naturlichen Person zu einem Zeitpunkt oder in einem Zeitraum zur Befriedigung des Bedarfs, dient.
 4. Lieferung (f)  d) Vertrieb, das Handeltreiben eines Unternehmens mit seinen Abnehmern (Kunden), auch der Absatz von Dienstleistungen gegen Entgelt.
 5. Dienstleistung (f)  e) Uberbringen einer Ware an einen Empfanger durch den Verkaufen selbst bzw. durch einen Lieferanten.
 6. Bodenschatze (pl)  f) Das Unternehmen, das einen bestimmten Artikel (oder einige) produziert.
 7. Einkommen (n)  g) Das gemeinsame Bemuhen um die Entwicklung und das Wohlbefinden der Menschen.
 8. Gesellschaft (f)  h) Zahlungsmittel in korperlicher Form.
 9. Bargeld (n)  i) Gesamtheit der Verhaltnisse zwischen Menschen (Marx)
 10. Wahrung (f)  j) Die Gesamtheit aller im Lande ausgenutzten Zahlungsmittel.

V. Прочитайте і усно перекладіть на російську мову весь текст. Письмово переведіть абзаци 1 і 4.

зміст навчання «-- попередня | наступна --» Warum wirtschaften die Menschen?
загрузка...
© om.net.ua