загрузка...
загрузка...
На головну

Загальний опис інтерфейсу

Дивіться також:
 1. I ступінь - Загальне цивільне право
 2. I. Якісний опис
 3. I. Загальний опис
 4. I. Загальний опис
 5. I. Загальне уявлення
 6. II. опис схеми
 7. II. Опис експериментальної установки.
 8. II. Опис експериментальної установки.
 9. II. Правопис н-і - НН- в різних частинах мови
 10. III. Повний опис електронного реcурса.
 11. III. Правопис особових закінчень дієслів і суфіксів дієприкметників теперішнього часу
 12. А) Виявлення та опис проблеми

Лекція 3. Інструментальні засоби AllFusion Process Modeler

Створення нової моделі

Загальний опис інтерфейсу

Створення нової моделі

AllFusion Process Modeler має досить простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, що дає можливість аналітику створювати складні моделі при мінімальних зусиллях.

Робота з програмою починається з створення нової моделі, для якої потрібно вказати ім'я та тип моделі.

Мал. 1. Діалог створення нової моделі

При створенні нової моделі виникає діалог, в якому слід вказати, чи буде створена модель заново, або вона буде відкрита з файлу або зі сховищ ModelMart, внести ім'я моделі і вибрати методологію, в якій буде побудована модель (рис. 1).

AllFusion Process Modeler підтримує три методології - IDEF0, IDEF3 і DFD, кожна з яких вирішує свої специфічні завдання. В Process Modeler можлива побудова змішаних моделей, т. Е. Модель може містити одночасно як діаграми IDEF0, так і діаграми IDEF3 і DFD. Склад палітри інструментів змінюється автоматично, коли відбувається перемикання з однієї нотації на іншу.

Після клацання по кнопці ОК з'являється діалог Properties for New Models (рис. 2), в якому слід внести властивості моделі:

Мал. 2. Діалог Properties for New Models

· General - Автор моделі і його ініціали;

· Numbering- Формат нумерації робіт і діаграм і порядок її відображення на діаграмах;

· Display- Список елементів відображення на діаграмах;

· Layout- Параметри розташування;

· ABC Units - Одиниці функціонально-вартісного аналізу;

· Page Setup - параметри сторінки;

· Header / Footer - Параметри верхнього і нижнього колонтитула.

Примітка. У створеній моделі з настройками за замовчуванням некоректно відображаються російські символи. Щоб усунути цей недолік, необхідно підкоригувати використовувані в моделі шрифти. Для цього в меню Model > Default Fonts необхідно послідовно пройтися по всіх пунктах (рис. 3), вибрати в списку, що випадає Script значення «Кириличний» і поставити галочку Change all occurrences (рис. 4).

Мал. 3. Пункти меню, що відповідають за налаштування шрифту

Кожен пункт меню Default Fonts служить для установки шрифтів для певного типу об'єктів:

· Context Activity - робота на контекстній діаграмі;

· Context Arrow - стрілки на контекстній діаграмі;

· Decomposition Activity - роботи на діаграмі декомпозиції;

· Decomposition Arrow - стрілки на діаграмі декомпозиції;

· Node Tree Text - текст на діаграмі дерева вузлів;

· Frame User Text - текст, внесений користувачем в каркасі діаграм;

· Frame System Text - системний текст в каркасі діаграм;

· Text Blocks - текстові блоки;

· Parent Diagram Text - текст батьківської діаграми;

· Parent Diagram Title Text - текст заголовка батьківської діаграми;

· Report Text - текст звітів.

Мал. 4. Параметри шрифту

Загальний опис інтерфейсу

Після завдання властивостей моделі з'являється головне вікно програми (рис. 5), що складається з наступних частин:

· Рядок меню;

· Панелі інструментів, з яких найбільший інтерес представляє панель інструментів Model Toolbox, вид якої залежить від обраної нотації;

· Оглядач моделі (Model Explorer) - відображає структуру моделі (наявні діаграми і їх ієрархію);

· Робоча область побудови діаграм - в ній відображаються діаграми, з якими ведеться робота.

Мал. 5. Головне вікно програми AllFusion Process Modeler

Панель інструментів Model Toolboxвідповідає за створення різноманітних графічних елементів моделі. Залежно від типу поточної діаграми набір кнопок на ній змінюється.

Таблиця 1. Вид та призначення кнопок Model Toolbox в нотації IDEF0

 вид кнопки  Назва кнопки  призначення кнопки
 Pointer Tool  Перетворює курсор в стрілку покажчика для того, щоб можна було виділяти об'єкти
 Activity Box Tool  Додавання на діаграму нової роботи
 Precedence Arrow Tool  Додавання на діаграму нової стрілки
 Squiggle Tool  Зв'язування назви стрілки з самої стрілкою
 Text Tool  Додавання на діаграму тексту
 Diagram Dictionary Editor  Виклик вікна менеджера діаграм для перегляду наявних діаграм за типами і перехід до обраної
 Go to Sibling Diagram  Перехід між стандартною діаграмою, деревом вузлів і FEO діаграмою
 Go to Parent Diagram  Перехід до батьківської діаграмі
 Go to Child Diagram  Перехід до дочірньої діаграмі

Таблиця 2. Форма і призначення кнопок панелі інструментів в AllFusion Process Modeler

 вид кнопки  призначення
 Створити нову модель
 відкрити модель
 зберегти модель
 надрукувати модель
 Викликати генератор звітів
 вибір масштабу
 масштабування
 Перевірка правопису
 Вимкнення або увімкнення навігатора моделі Model Explorer
 Вимкнення або увімкнення додаткової панелі Model Mart

Навігаційні функції в AllFusion Process Modeler реалізуються за допомогою браузера ModelExplorer, Який дає можливість перейти до будь-якої моделі, діаграмі або роботі. Крім швидкого переміщення по моделям та їх діаграм і робіт, за допомогою браузера проводиться додавання робіт, діаграм і словника об'єктів в будь-яку відкриту модель. За зовнішнім виглядом і організації цей браузер дуже схожий на провідник Windows.

На будь-якій кількості відкритих моделей користувач може розглянути всі діаграми, функції, і словник об'єктів в їх графічному поданні в декомпозіруемой і розкривається ієрархічної деревоподібної структурі, що дозволяє отримати загальну перспективу всієї моделі.

За допомогою браузера користувач може:

 • переглянути безліч моделей створених за допомогою різних нотацій і методологій; клацаючи мишкою по кожній із робіт, поданих в провіднику, користувач може переходити на діаграму, яка містить вибрану роботу;
 • вибрати роботу або стрілки роботи для відкриття відповідної діаграми в графічному полі програми;
 • додавати і видаляти роботи і стрілки відповідно до нумерації декомпозіруемих рівнів;
 • використовувати спосіб drag & drop для переміщення об'єктів з деревовидної структури словника стрілок;
 • подвійне клацання по піктограмі моделі забезпечує відкриття діалогового вікна ModelProperties;
 • подвійне клацання по піктограмі діаграмі забезпечує відкриття діалогового вікна DiagramProperties;
 • подвійне клацання по піктограмі роботи забезпечує відкриття діалогового вікна ActivityProperties;
 • відкриття діаграм будь-якого типу з дерева діаграм, включаючи діаграми Swim Lane, FEO, дерева вузлів, сценарію IDEF 3, і Organization Charts;
 • клацання правою кнопкою миші по піктограмі роботи відкриває контекстне меню для роботи, що дозволяє вставити нову роботи й провести її декомпозицію;
 • за допомогою мишки провести перетягування роботи разом з її декомпозицією в нове місце проживання у межах даної моделі або в іншу відкриту модель;
 • в рамках проекту можна переносити або копіювати моделі з одного набору в інший і діаграми - з однієї моделі в іншу, а також виробляти ці дії в рамках однієї моделі.

У браузері кожен з об'єктів має свій характерний значок і ім'я. Функції / процеси IDEF0 показуються в браузері зеленим кольором, DFD - блакитним і IDEF3 - жовтим. В процесі роботи можна відкривати і закривати гілки ієрархії, видаляти або додавати нові об'єкти різних типів і перейменовувати частину об'єктів. Крім того, для кожного об'єкта клацанням по правій клавіші миші на обраному елементі є контекстне меню.

Браузер включає в себе три вкладки: Activity, Diagrams, Objects.

Якщо за допомогою вкладки Activities можна перейти на стандартні діаграми (контекстну і декомпозиції), то друга вкладка - Diagrams служить для переходу на будь-яку діаграму моделі. Після переходу на вкладку Objects на ній показуються всі об'єкти, відповідні обраної на вкладці Diagrams діаграмі, в тому числі роботи, сховища даних, зовнішні посилання, об'єкти посилань і перехрестя.

На рис. 5 показаний типовий приклад контекстної діаграми з граничними рамками, які називаються каркасом діаграми. Каркас містить заголовок (верхня частина рамки, табл.3) і земельна ділянка (нижня частина, табл. 4). Тема каркаса використовується для відстеження діаграми в процесі моделювання. Нижня частина використовується для ідентифікації та позиціонування в ієрархії діаграм.

Значення полів каркаса задаються в діалозі Diagram Properties (меню Edit > Diagram Properties).

Таблиця 3. Поля заголовка каркаса

 поле  значення
 Used At  Використовується для вказівки на батьківську роботу в разі, якщо на поточну діаграму посилалися за допомогою стрілки виклику.
 Author, Date, Rev, Project  Ім'я творця діаграми, дата створення і ім'я проекту, в рамках якого була створена діаграма. REV - дата останнього редагування діаграми.
 Notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Використовується при проведенні сеансу експертизи. Експерт повинен (на паперовій копії діаграми) вказати число зауважень, викреслюючи цифру зі списку кожен раз при внесенні нового зауваження.
 Status  Статус відображає стадію створення діаграми, відображаючи всі етапи публікації.
 Working  Діаграма, що знаходиться в стадії розробки (робоча діаграма).
 Draft  Діаграма пройшла деякі стадії розгляду з замовниками, але це не остаточний варіант (чернетка).
 Recommended  Діаграма пройшла всі стадії розгляду з замовниками і відповідає формальним вимогам, але це не остаточний варіант.
 Publication  Діаграма готова до остаточної друку і публікації.
 Reader  Ім'я читача (експерта).
 Date  Дата прочитання (експертизи).
 Context  Схема розташування робіт в діаграмі верхнього рівня. Робота, яка є батьківською, показана темним прямокутником, інші - світлим. На контекстної діаграмі (А-0) показується напис TOP. У лівому нижньому кутку показується номер по вузлу батьківської діаграми.

Таблиця 4. Поля підвалу каркаса

основні положення теорій взаємодії культури і цивілізації. «-- попередня | наступна --» СТУДЕНЦКГХ РОБІТ
загрузка...
© om.net.ua