загрузка...
загрузка...
На головну

Логічні елементи

Дивіться також:
 1. I Теоретичні та методологічні передумови літературознавчого аналізу
 2. I. Гістологічні шари ендометрію: епітелій і власна пластинка
 3. I. Морфологічні ознаки
 4. I. Елементи ниркової паренхіми
 5. II. Психологічні аспекти ділового спілкування
 6. II. Психологічні основи розвитку культури навчальної праці студентів
 7. V. ЕЛЕМЕНТИ АТОМНОЇ ТА ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ
 8. А. Морфологічні критерії
 9. А. Санітарно-гігієнічні виробничі елементи умов праці
 10. А3 Морфологічні норми
 11. Абстрактно-логічні схеми.
 12. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Для своєчасного підключення і відключення необхідного обладнання з метою підтримки режимів технологічних процесів необхідно приймати ті чи інші рішення в залежності від конкретних умов.

Якщо наявність або відсутність кожного умови ототожнювати з напругою електричного сигналу різного рівня, то прийняття рішення можна здійснити за допомогою цифрових пристроїв на основі логічних елементів. Такі пристрої реалізують логічне перетворення сукупності сигналів про умови роботи в сукупність сигналів управління технологічним процесом.

Залежно від схемотехнической реалізації логічних елементів сигнали на їх входах і виходах мають або відмінне від нуля напруга (позитивне чи негативне), або напруга, близьке до нуля, яке прийнято умовно ототожнювати з логічною одиницею і нулем. При цьому роботу логічного елемента можна описати залежністю логічного значення вихідного сигналу F від сукупності логічних значень вхідних сигналів х. таку залежність прийнято представляти таблицею істинності.

Можна довести, що для будь-яких логічних перетворень досить мати три елементарних логічних елемента, що виконують операції: логічне заперечення (логічне НЕ), логічне додавання АБО) і логічне множення (логічне І).

Логічний елемент НЕ (інвертор) реалізує логічну функцію:

Логічний елемент АБО (діз'юнктор) на два входи

 або

Логічний елемент І (кон'юктор) на два входи

 або

Їх умовні позначення, тимчасові діаграми роботи і таблиці істинності наведені на малюнках 33-35 відповідно.

а - умовне позначення; б - Тимчасова діаграма; в - Таблиця істинності.

Малюнок 33 - Логічний елемент НЕ

а - умовне позначення; б - Тимчасова діаграма; в - Таблиця істинності.

Малюнок 34 - Логічний елемент АБО

а - умовне позначення; б - Тимчасова діаграма; в - Таблиця істинності.

Малюнок 35 - Логічний елемент І

Робочі властивості логічних елементів визначає ряд параметрів:

- Швидкодія - час затримки між зміною станів вхідного і вихідного сигналів;

- Здатність навантаження або коефіцієнт розгалуження - число входів, які можна підключити до одного виходу;

- Стійкість - максимально допустимий рівень напруги перешкоди, що не викликає помилкового перемикання;

- Ступінь генерування перешкод - інтенсивність коливань струму при перемиканні елементів;

- Потужність розсіювання - потужність втрат енергії в елементах.

Підсилювачі на транзисторах. «-- попередня | наступна --» Імпульсні пристрої з стійкими станами. Тригери.
загрузка...
© om.net.ua