загрузка...
загрузка...
На головну

Зміна попиту і зміна обсягу попиту

Дивіться також:
 1. Швидкість ЗМІНИ ОБСЯГУ
 2. D) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
 3. S: Визначити максимальне зміна довжини хвилі при комптонівське розсіювання
 4. А11 (підвищений рівень, час - 3 хв). Обчислення інформаційного обсягу повідомлення.
 5. Аналіз впливу обсягу продукції на величину прибутку
 6. Аналіз впливу продуктивності праці і витрат робочого часу (чисельності працівників) на зміну обсягу продукції
 7. Аналіз динаміки ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗМІНОЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
 8. Аналіз динаміки ЯКОСТІ сукупного ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ
 9. Аналіз кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції.
 10. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту
 11. Аналіз обсягу продажів.
 12. Аналіз обсягу читання

Таким чином:

- зміна попиту - Це зсув усієї кривої попиту, яке відбувається під впливом нецінових факторів. Цей зсув всієї кривої попиту вгору чи вниз.

- зміна величини попиту - Це рух уздовж кривої попиту, пов'язаний зі зміною ціни економічного блага. Зміна обсягу попиту відбувається під впливом тільки цінових факторів.

Малюнок 2 - Наслідки зміни ціни економічного блага

При зниженні ціни товару споживач буде купувати більшу його кількість, а при підвищенні ціни товару наслідки прямо протилежні.

Закон попиту не діє:

1)При ажіотажному попиті, викликаним інфляційними очікуваннями.

2)При зміні попиту на модні або престижні товари.

3)Цей закон не поширюється на дорогі рідкісні товари

що представляють собою історичну або художню цінність.

Бувають ситуації порушення закону попиту (таблиця 2).

Таблиця 2 - Аномальні випадки формування попиту

 випадки  Основні характеристики
 «Парадокс Гіффена»  Попит на товари, споживання яких складає основу життя малозабезпечених верств населення, виявляє нетипову функціональну залежність від ціни цих товарів. Підвищення загального рівня цін призводить до збільшення попиту на них. Пояснюється це тим, що подорожчання життя спонукає певну частину населення змінювати структуру свого споживання. Скорочується споживання більш дорогих товарів на користь більш дешевих, низькоякісних благ. Ця закономірність була сформульована англійським економістом Робертом Гіффеном (1837-1910), який вивчав особливості попиту, бідних верств населення в Англії
 Ефект приєднання до більшості  Проявляється у бажанні кожного бути не гірше за інших, не відставати від моди. Ефект обумовлений збільшенням ринкового попиту і, як наслідок цього, з ростом ціни індивідуальний попит також підвищується
 ефект сноба  Спостерігається зменшення попиту індивідуума на товар внаслідок того, що його купують інші. В даному випадку взаємозв'язок між ціною і обсягом попиту підтверджує зміст закону попиту, але причина поведінки покупця пояснюється не економічними інтересами, а бажанням «виділитися з натовпу»
 ефект Веблена  Йдеться про феномен демонстративного споживання, характеристику якого вперше дав у своїй роботі «Теорія дозвільного класу» основоположник американського інституціоналізму Т. Веблен. У певних умовах ціна товару стає показником його престижності. Звідси і виникло таке, що суперечить закону попиту явище: зниження ціни на певні товари спонукає деяких споживачів відмовлятися від покупок цих товарів

2.Нецінові фактори попиту

Розглянемо нецінові фактори попиту, тобто параметри, що впливають на обсяг покупок споживача і викликають зсув його кривої попиту.

Графічний (побудова кривої попиту) «-- попередня | наступна --» Ціна замінює товару (субститут)
загрузка...
© om.net.ua