загрузка...
загрузка...
На головну

Допуск до ЛР

Дивіться також:
 1. Без офіційного допуску студенти до захисту ВКР не допускаються.
 2. Безцільні ходіння по лабораторії, вхід і вихід з лабораторії під час роботи без дозволу викладача не допускаються.
 3. Види диференціальних рівнянь вищих порядків, що допускають зниження порядку
 4. Вибір допусків форми і розташування по аналогії
 5. Виконання яких робіт персоналом, що експлуатує теплові енергоустановки не допускається?
 6. Висотні розміри і схема полів допусків на різець і калібр,
 7. Гігієнічні принципи організації фізичного виховання школярів. Терміни допуску до занять фізичною культурою після деяких перенесених захворювань.
 8. Диференціальні рівняння 2-го порядку, що допускають зниження порядку.
 9. Диференціальні рівняння другого порядку, що допускають зниження порядку
 10. Допуск бригади до роботи
 11. Допуск до захисту курсової роботи

А) На початку лабораторного заняття виконується перевірки теоретичний тест, що складається з 5 питань. Мета проведеного тесту полягає у визначенні ступеня підготовленості студента до даної лабораторної роботи, володіння ним теоретичним матеріалом виконуваної роботи. Тест повинен містити теоретичні питання рівня відтворення, в яких відбивається основний зміст і сенс даної проведеної роботи. Підготовка до даного тесту повинна допомогти студенту в розкритті сенсу проведеного експерименту, оцінити особливості виконуваної лабораторної роботи і її специфіку, а також позначити підсумкові результати експерименту. Даний перевірки тест можна проводити як в усній формі, так і в письмовій, на розсуд викладача. В ідеалі звичайно, якщо даний тест проводиться за допомогою комп'ютерного тестування, який відразу оцінює підготовленість студента. Даний теоретичний тест є своєрідним пропуском до проведення лабораторної роботи, якщо студент показує погані результати з підготовки теоретичного матеріалу, він не допускається до виконання експерименту. На даний етап заняття відводиться від 5 до 15 хвилин.

Б) Потім у кожного студента перевіряється наявність бланка лабораторної роботи, який представляє собою план-конспект лабораторної роботи з усіма основними таблицями, законами і графіками. При відсутності бланка лабораторної роботи студент також не допускається до виконання роботи. Дана вимога вводиться в основному, для економії часу при виконанні лабораторної роботи.

II. Виконання ЛР. Наступним, основним етапом заняття є виконання роботи. Група студентів розбивається на пари по 2 людини (число студентів в групі може варіюватися від 2 до 5 осіб, в залежності від кількості проведених робіт і від загального числа студентів в групі). Але ми б порекомендували не створювати групи студентів для виконання лабораторної роботи більше 5 осіб, в цьому випадку ймовірність, що хтось зі студентів буде байдикувати дуже велика. Таким чином, розбивши студентів на групи, вони приступають до виконання лабораторного експерименту згідно розпорядженням даної лабораторної роботи. Залежно від складності виконуваної лабораторної роботи зазвичай на даний етап заняття виділяють від 30 до 40 хвилин робочого часу.

III. оформлення ЛР. Оформлення работивключает проведення відповідних розрахунків, побудова графіків (якщо це визначено в завданні проведеного експерименту), підведення і оформлення висновків. Оформлення ЛР проводиться кожним студентом індивідуально, в спеціальному зошиті, в яких виконуються тільки лабораторні заняття. На цей етап заняття відводиться до 15 хвилин робочого часу. Після виконання і оформлення, звіт з результатами ЛР здається на перевірку викладачеві.

IV. захист ЛР. Заключним етапом заняття є захист ЛР. Даний етап заняття проводиться у вигляді індивідуальної бесіди між викладачем і студентом. Співбесіда може проводитися також у вигляді тестування, або у формі усної співбесіди, або письмового опитування. Вибір тієї чи іншої форми контролю головним чином визначається кількістю студентів в групі, загальною підготовленістю студентів, рівнем розвинених навичок і здібностей студентів. Слід зазначити, що даний етап лабораторного заняття є найбільш напруженим і інтенсивним, так як за невеликий проміжок часу викладач повинен оцінити ступінь засвоєння студентом лабораторного матеріалу, визначити рівень розуміння вивченого матеріалу, виявити недоліки і прогалини в знаннях студента з даної тематики. А також перевірити вироблені обчислення відповідно до вимог виконуваної роботи, оцінити правильність сформульованих висновків по закінченню експерименту. Звичайно, такий захист краще проводити у вигляді комп'ютерного тестування, після закінчення якого студенту виставляється підсумкова оцінка за виконання даної ЛР. У разі, якщо такої можливості немає, можна провести усну бесіду зі студентом, яка може складатися у вигляді теоретичних питань на основні закони, закономірності та формули, на підставі яких проводиться даний експеримент, або ж на підтвердження яких проводилась дана ЛР. По закінченню захисту ЛР викладач визначає, здана або не зданий дана робота, виставляє оцінку відповідно до вимог вузу. У разі, якщо студент не захищає виконану роботу, завершити її переноситься на наступне лабораторне заняття, і на розсуд викладача і за бажанням студента, наступне заняття студент може почати не з перевірочного тесту до нової ЛР, а з захисту старої, що не зданої ЛР. Накопичення студентом незданих ЛР веде до зниження можливості отримання вчасно заліку з фізики, і відповідно до невиходу студента вчасно на екзаменаційну сесію.

Студенти, як правило, проводять захист ЛР роботи, зробленої на попередньому занятті. Однак, викладачеві треба прагнути до моделі заняття, на якому виконані всі його завдання.

На закінчення студенти отримують домашнє завдання, яке полягає в назві наступної лабораторної роботи, подається список літератури, яку необхідно вивчити до наступного лабораторного заняття (Див. Таблицю 3).

Таблиця 3. План лабораторного заняття з фізики (Семенюк, 2011 і ін.)

 ЕТАПИ
 
 


I


II


 III

IV


V

 Структура лабораторного заняття  Зміст етапу заняття  Час, що відводиться на відповідний етап лабораторного заняття на підгрупу (групу)
 1.1. перевірки тест; 1.2. перевірка наявності бланка лабораторної роботи; Виконання лабораторної роботи; Оформлення лабораторної роботи; Захист лабораторної роботи Завдання на будинок  · 5 теоретичних питань 5-7 теоретичних питань назва роботи та література до наступної лабораторної роботи  5-15хв 3-5мин 30-40хв 15 хв 20-30хв 3хв

Методика проведення лабораторних робіт створює ефективні умови для стимуляції придбання знань, що змушує студентів під час семестру систематично вивчати теоретичні питання дисципліни, регулярно готуватися до занять.

Викладач зобов'язаний в досить обмежений проміжок часу в межах даного заняття оцінити кожного студента індивідуально двічі - прийнявши допуск і захист ЛР з теорії, що залежить від методичної підготовки викладача і засобів його УМК.

Викладачеві не слід забувати, що лабораторне заняття є повноправною формою навчання, такий же як лекція та семінар і на ньому повинні бути виконані всі завдання, в тому числі основна - виконання експерименту

Особливості організації фізичного спецпрактикуму в вузі «-- попередня | наступна --» Домашні експериментальні роботи
загрузка...
© om.net.ua