загрузка...
загрузка...
На головну

Особливості організації фізичного спецпрактикуму в вузі

Дивіться також:
 1. I. Особливості афферентной частини дуги
 2. I. Особливості оогенезу (в порівнянні з сперматогенезу)
 3. II, Б. Особливості шляху кровотоку
 4. II. Основні засоби організації
 5. II. Порядок організації загону
 6. III. Оборотні кошти організації
 7. III. Особливості організації освітньої діяльності для осіб з обмеженими можливостями здоров'я
 8. III. Роль нервових волокон в модульної організації кори
 9. III. Свідома реакція: особливості рефлекторної дуги
 10. IV. теорія організації
 11. VI. Особливості технічного обслуговування та ремонту житлових будинків на різних територіях
 12. VII. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Фізика як і раніше зберігає роль лідера природознавства, визначаючи стиль і рівень наукового мислення людства. Саме фізика найбільш повно демонструє здатність людського розуму до аналізу будь-якої складної ситуації, введення мови для опису цієї ситуації, виявлення її фундаментальних якісних і кількісних аспектів і доведення рівня розуміння до можливості теоретичного передбачення характеру і результатів її розвитку в часі.

Процес вивчення курсу фізики у вищій школі є складним і багатогранним процесом, що складається з основних напрямків: лекційні заняття, практичні заняття та лабораторний практикум. Лабораторні роботи (ЛР) є одним з важливих ланок навчального процесу. При вивченні курсу фізики, фізичних законів і закономірностей, вкрай важлива експериментальна робота, експериментальні дослідження. Безумовно, лабораторний практикум в вузі повинен бути багаторівневим, що містить ЛР різного рівня, що розрізняються складністю розв'язуваних предметних і дидактичних завдань, методикою їх проведення.

Роль ЛР наступна. На лабораторних заняттях студенти:

· Отримують навички експериментальної роботи, вчаться поводитися з різними приладами, користуватися вимірювальними приладами;

· Вчаться обробляти отримані результати, користуватися довідковою літературою:

· Вчаться самостійно робити висновки з отриманих дослідних даних.

На лабораторних заняттях здійснюється:

· Інтеграція теоретико-методологічних знань і практичних умінь студентів в умовах тій чи іншій мірі близькості до реальної професійної діяльності;

· Забезпечення найбільш сприятливих умов для навчально-дослідницької діяльності, розвитку творчого потенціалу студентів;

· Розвиток умінь працювати самостійно.

· Активізація пізнавальної діяльності студентів;

· Регулярна робота протягом усього семестру, що сприяє розвитку навичок систематична роботи.

Все це сприяє більш глибокому, повного і усвідомленому розумінню теоретичного матеріалу.

Але, незважаючи на важливість лабораторного практикуму в процесі вивчення фізики, багато викладачі зустрічаються з низкою проблем, основними є наступні.

O Відсутність зацікавленості, пасивності з боку студентів при виконанні лабораторного практикуму. Студенти з небажанням відвідують дані заняття, вважаючи, що на цих заняттях можна нічого не робити, а потім списати отримані дані і результати лабораторної роботи; неусвідомлено і безініціативно виконують роботи.

O Несерйозно відносяться до здачі, захист виконаної лабораторної роботи викладачеві.

O Ряд проблем, пов'язаних з матеріальним забезпеченням фізичних лабораторій в яких здійснюється лабораторний практикум.

У лекції ми обмежуємося обговоренням питання організації проведення фізичного лабораторного практикуму з методичної точки зору не враховуючи третій вид проблем.

Нижче викладена традиційна методика проведення лабораторного практикуму у вищій школі при вивченні курсу фізики.

У проведенні лабораторних робіт виділяються наступні етапи заняття

I. Допуск до ЛР, що включає а) перевірки тест і б) перевірку бланка звіту ЛР;

II. Виконання лабораторної роботи;

III. Оформлення лабораторної роботи;

I V. Захист лабораторної роботи (зробленої на поточному занятті)

Розглянемо ці етапи докладніше (Скменюк Е. А., 2011).

V. Домашнє завдання

Організація фізичного спецпрактикуму в школі «-- попередня | наступна --» Допуск до ЛР.
загрузка...
© om.net.ua