загрузка...
загрузка...
На головну

ПІСЛЯМОВА

Дивіться також:
 1. КОРОТКЕ ПІСЛЯМОВА
 2. ПІСЛЯМОВА
 3. ПІСЛЯМОВА
 4. ПІСЛЯМОВА
 5. Післямова
 6. Післямова
 7. ПІСЛЯМОВА
 8. ПІСЛЯМОВА
 9. ПІСЛЯМОВА
 10. ПІСЛЯМОВА
 11. Післямова

 1. Виходячи із структурних формул речовин, виведіть загальну формулу циклоалканов

 СН2 Н2З СН2

Н2З СН2 Н2З СН2

Пам'ятайте !!!

Назви циклоалканов утворюється з назви відповідних вуглеводнів додаванням приставки цикло-.

 Наприклад: СН2 Н2З СН2

Н2З СН2 циклопропан Н2З СН2 циклобутану

 При написанні структурних формул, хімічні знаки вуглецю і водню в циклі годі й записувати, наприклад - СН3

циклопропан циклобутану - СН3 1,2 -діметілціклобутан

 
 


2. Назвіть речовину, формула якого: - СН3

____ З2Н5

3. Згадайте, які речовини називаються гомологами!

Пам'ятайте !!!

Для циклоалканов справжніми гомологами є з'єднання з однаковими циклами.

приклади

 СН2 СН2

Н2З СН2 Н2З СН - СН3 є гомологами, т. к цикли однакові.

 СН2

Н2З СН2

Н2З СН2 Н2З СН2 гомологами не є, т. к. цикли різні.

 4. Серед нижче перерахованих речовин знайдіть гомологи циклобутану Н2З СН2

Н2З СН2

 СН2 Н2З СН2 Н2З СН2

а Б В)

Н2З СН - СН3 Н2З СН - СН3 Н2З СН - СН2 - СН3.

Поясніть свій вибір.

5. Згадайте які речовини називаються ізомерами.

Знайдіть ізомери серед нижче перерахованих речовин, поясніть свій вибір.

 а) Н2З СН - СН3 б) СН2 в) СН - СН3 г) СН - СН3

Н2З СН2

Н2З СН2 Н2З СН - СН3

Н2З СН2 Н2З СН2

Визначте вид ізомерії.

6. Бутан, структурна формула якого:

СН3 - СН2 - СН2 - СН3, В якому гібридному стані знаходиться кожний атом вуглецю, які види зв'язків характерні для даної речовини, чому дорівнює валентний кут.

Запишіть структурну формулу циклобутану, в якому гібридному стані знаходиться кожний атом вуглецю, які види зв'язків характерні для даної речовини, чому дорівнює валентний кут.

Чому у алканів і циклоалканов однакові види гібридизації атомів вуглецю, однакові види зв'язків, але для алканів характерні реакції заміщення а для циклоалканов реакції заміщення і приєднання.

Пам'ятайте !!!

Хімічні властивості циклоалканов залежать від величини циклу тавалентного кута. Для малих циклів (з трьома і чотирма атомами вуглецю) характерні реакції приєднання з розривом циклу. Для циклоалканов, молекули яких містять п'ять і більше атомів вуглецю, характерні реакції заміщення, які протікають в тих же умовах, що і реакції для алканів.

7. Завершіть схеми рівнянь реакцій:

а Б В)

+ Н2 >; + Cl2 >; + HCl >.

Вкажіть тип реакції.

* 8. Напишіть можливі рівняння реакцій між такими речовинами:

а) циклобутану і водень;

б) циклогексан і водень;

в) циклопропан і бромоводород;

г) циклопентан і хлор;

д) циклогексан і азотна кислота.

Вкажіть тип реакції.

Пам'ятайте !!!

Циклоалкани можна отримати по реакції Густавсона.

 Наприклад: СН2 - СН2 - Cl

| + Zn > + ZnCl2

CH2 - CH2 - Cl

9. Отримайте циклопентан, завершивши схему рівняння реакції:

Br - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -CH2 - Br + Zn >? +?

ПІСЛЯМОВА

Регіональна економіка це відносно молода навчальна дисципліна і галузь наукових досліджень. Всякий регіон відрізняється свої комплексом конкурентних переваг і проблем розвитку, специфічними умовами для здійснення підприємницької діяльності. Тому регіональна економіки як наука набуває особливої значущості у зв'язку з необхідністю використання регіонального підходу у вирішенні завдань забезпечення сталого економічного зростання національної економіки.

Рішення проблеми залучення інвестицій в розвиток економічної та соціальної сфер є однією з найбільш важливих завдань державного регулювання, і вирішуватися вона повинна в першу чергу, на регіональному рівні. Тому вельми значущим напрямком регіональних досліджень є вироблення адекватних регіональних умов організаційно-економічних механізмів державного стимулювання інвестицій. Одним з таких напрямків досліджень необхідно виділити пошук шляхів удосконалення регіональної інвестиційної та фінансової інфраструктури, створення інвестиційного маркетингу регіону.

Для Красноярського краю особливою актуальністю і практичною значущістю відрізняються дослідження проблем і перспектив розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, вироблення оптимальних економічних механізмів вирішення проблем мономіст. Необхідно продовжити дослідження по обгрунтуванню найбільш оптимальної структури економіки регіону, формування нових територіально-виробничих комплексів. У зв'язку з цим актуальною областю досліджень для нашого регіону залишається пошук шляхів найбільш раціон використання природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації, збереження природних систем регіону, шляхів розвиток внутрішньорегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків.

Таким чином, поряд із значними накопиченими в регіональній науці знаннями існує ряд наукових завдань дослідження відрізняються особливою практичною значущістю для окремих регіонів. Тому має бути подальше більш глибоке дослідження територіальних соціо-еколого-економічних систем для пошуку шляхів підвищення сталого їх розвитку.

II - Рівень. «-- попередня | наступна --» бібліографічний список
загрузка...
© om.net.ua