загрузка...
загрузка...
На головну

Для спеціальності 080114.51

Дивіться також:
 1. Питання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємства» для спеціальності 351300 «Комерція (торгова справа)»
 2. Питання по етапах атестації студентів спеціальності
 3. Вибір наукової спеціальності.
 4. Курсова робота студента може стати складовою частиною (розділом, главою) випускної кваліфікаційної роботи за даною спеціальністю.
 5. Місце дисципліни серед інших дисциплін спеціальності.
 6. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В РАМКАХ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 43.02.10 ТУРИЗМ
 7. наукові спеціальності
 8. Загальна характеристика спеціальності 031000
 9. Організація роботи з охорони праці на об'єктах спеціальності. Система управління охороною праці. Порядок розроблення, погодження та затвердження інструкції з охорони праці.
 10. Відгук наукового керівника на курсову роботу за фахом
 11. Педагогічні професії та спеціальності

Фоменко, який проживає в Латвії, звернувся до міграційної служби Російської Федерації з клопотанням про визнання біженцем. У клопотанні Фоменко повідомив, що за місцем його постійного проживання він і члени його сім'ї неодноразово піддавалися переслідуванням на національному ґрунті (це підтверджувалося офіційними документами, прикладеними до клопотання), в зв'язку з чим він зі своєю дружиною, громадянкою Російської Федерації, був змушений покинути Латвію і оселитися в Воронежі у батьків дружини.

Чи підлягає це клопотання задоволенню?

Філія Федерального державного бюджетного освітньої установи вищої професійної освіти «Державний університет морського і річкового флоту імені адмірала С. О. Макарова»

Конспект лекцій

По темі

«Економічні відносини як предмет правового регулювання»

Для спеціальності 080114.51

Викладач Логінова Л. В.За своєю суттю право - це регулятор суспільних відносин. Його призначення полягає в тому, щоб упорядкувати життя суспільства, забезпечити його нормальне функціонування і розвиток.

Що стосується економіки, то вона відноситься до тих сфер, в яких роль права традиційно істотна. Економічні відносини завжди були предметом правового регулювання. Природно, це регулювання мало свою специфіку в різні історичні епохи і в умовах різних економічних систем. Має свої особливості і правове регулювання економічних відносин в умовах ринкової економіки.

Правове регулювання ринкової економіки необхідно з метою захисту інтересів суспільства і держави. Досвід практично всіх країн з ринковою економікою свідчить, що «абсолютна економічна свобода» завжди пов'язана зі зловживаннями -поява на ринку неякісних товарів, робіт і послуг, іноді які становлять небезпеку для життя і здоров'я споживачів, виникненням шахрайських підприємницьких структур, «безповоротно» залучають заощадження громадян і багатьма іншими «витратами».

Одним з найнебезпечніших наслідків такої «свободи» є зникнення вільної конкуренції і панування монополій. Конкуренція - один з найважливіших механізмів, що забезпечують ефективність ринкової економіки. Монополії же дозволяють окремим виробникам отримувати понад прибуток, не піклуючись про ефективність виробництва, якість продукції і т. Д. Для монополістів такий стан справ вигідний. Для споживачів, для суспільства в цілому, для держави -представляє небезпеку, яку важко переоцінити. Тому у всіх цивілізованих країнах найважливішим елементом механізму регулювання ринкової економіки є антимонопольне законодавство.

З іншого боку, правове регулювання економічних відносин в умовах ринкової економіки необхідно для забезпечення прав та інтересів самих підприємців. Адже справжня, а не уявна свобода економічної діяльності не виключає, а передбачає її певну регламентацію.

Вступаючи в різноманітні відносини між собою, зі споживачами, з державою, підприємці зацікавлені в тому, щоб ці відносини були впорядкованими, передбачуваними, будувалися відповідно до певних правил. Чи не використовуючи потенціал права, досягти цього неможливо. Таким чином, є всі підстави стверджувати, що правове регулювання економічних відносин є необхідною умовою нормального функціонування ринкової економіки.

завдання 48 «-- попередня | наступна --» Поняття та ознаки підприємницької діяльності
загрузка...
© om.net.ua