загрузка...
загрузка...
На головну

Організація роботи гуртка

Дивіться також:
 1. I. допоміжних роботах.
 2. I. Вибір теми курсової роботи
 3. I. Завдання для самостійної роботи
 4. I. Завдання для самостійної роботи
 5. I. На підприємствах і організаціях всіх форм власності
 6. II ОРГАНІЗАЦІЯ
 7. II. Організація і здійснення освітньої діяльності
 8. II. Організація прийому до установи
 9. II. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту житлового фонду
 10. II. Порядок виконання і оформлення контрольної роботи
 11. II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
 12. III етап (вивчення нового матеріалу у формі групової роботи)

Гурток - основна форма систематичної позакласної роботи з фізики і техніки.

Зміст роботи гуртка визначають двома способами:

1) За програмою, яка супроводжує основного курсу (як правило, в 7-9 класах).

2) З питань, які цікавлять учнів.

Якщо гуртка (цього) ще не було в школі, то перед його створенням вішають оголошення і проводять анкетування.

Зразкові питання анкети:

1) Які питання з фізики тебе найбільше цікавлять?

2) Яким видом діяльності ти хотів би займатися в гуртку (готувати і робити доповіді, ставити досліди, збирати прилади, конструювати, ремонтувати прилади, ходити на екскурсії (потрібне підкреслити) і інше _____________________________________________)?

3) Які науково-популярні книги і статті ти читав щодо необхідної тебе проблеми?

4) Які взагалі науково-популярні книги і статті, журнали з фізики і техніки ти читав?

Число членів гуртка 12-15 чоловік. Якщо бажаючих багато, то гурток ділять на секції. В місяць зазвичай 2 групових заняття (за розкладом) та 2 індивідуальних. У 7-8 класах по 1 ч; 9-11 по 1,5-2 ч, для практичних - 1-3 ч. У дні канікул і підготовки масових заходів - довше.

З метою наступності краще комплектувати гурток з учнів різних класів.

Всю організаційну роботу в гуртку вчитель зазвичай здійснює через виборні органи самоврядування. На першому організаційному засіданні гуртківців вибирають голови (старосту), його заступника, відповідальних за зберігання і видачу інструментів і матеріалів, голів секцій, редколегію науково-технічного бюлетеня. На початку навчального року на загальних зборах розглядають і затверджують річний план роботи гуртка, який зазвичай має два розділи:

1) групові та індивідуальні завдання (доповіді, реферати, дослідження);

2) масові заходи (вечори, конкурси, тижні фізики).

Провідна тема гуртка повинна бути перспективною і мати суспільно-корисне значення. Якщо основну тематику пропонує вчитель, то резервні години присвячують проблемам, які цікаві школярам (і навпаки).

Зразкове тематичне планування гуртка «Фізика навколо нас

(8 клас)

план:

1) організаційне;

2) фізика в природі;

3) серед книг, журналів, довідників;

4) розповіді про фізиків;

5) фізичний експеримент;

6) вимірювання;

7) основи МКТ;

8) механічний рух;

9) перегляд науково-популярного або навчального кінофільму;

10) інерція;

11) маса і щільність;

12) вага, невагомість, перевантаження;

13) тертя;

14) за вибором учнів;

15) огляд робіт гуртківців (на зимових канікулах);

16) фізика і техніка;

17) перегляд науково-популярного або навчального кінофільму;

18) фізика в моїй професії;

19) тиск твердого тіла;

20) тиск рідини і газу;

21) сполучені посудини;

22) атмосферний тиск;

23) узагальнює заняття;

24) плавання тіл;

25) за вибором учнів;

26) підготовка до фізичної декаді;

27) у світі книг;

28) екскурсія на підприємство;

29) робота і потужність, прості механізми;

30) огляд робіт гуртківців.

Гурток «Теплові явища»
 (8 клас)

1) Організаційна (цікаві досліди по теплоті).

2) Екскурсія на тему «Теплові явища в природі, життя людини і тварин» (розвинути вміння спостерігати, показати загальність фізичних закономірностей).

3) Випуск стінгазети або альбому за матеріалами екскурсії.

4) У світі книг (розвинути кругозір, вміння орієнтуватися в літературі, новинах науки і техніки).

5) Види теплопередачі та їх використання в техніці (показати застосування законів фізики, єдність живої і неживої природи).

6) Розрахунок кількості теплоти при нагріванні і охолодженні (переконати, що фізичні формули - основа багатьох інженерних розрахунків, а фізика - база техніки).

7) Енергія палива. Основи теплоенергетики (познайомити з однією з найважливіших галузей сучасної енергетики; дати уявлення про успіхи нашої країни в цій області і про намічених планах. Показати зв'язок фізики, географії, геології, економіки в рішенні проблем енергетики).

8) Закон збереження і перетворення енергії (на основі розвитку уявлень про фундаментальні фізичні закони, їх загальності сформувати елементи діалектико-матеріалістичного світогляду).

9) (10) Підготовка до проведення вечора «Закон збереження і перетворення енергії».

11) (12) Плавлення і затвердіння, випаровування і конденсація (розвинути навички постановки фізичних експериментів; показати використання фізичних закономірностей на практиці).

13) Перегляд науково-популярного або навчального кінофільму про теплових двигунах (розвинути вміння дивитися науково-популярний фільм, складати план побаченого).

14) Теплові двигуни і їх використання в народному господарстві (виховати почуття патріотизму на основі знайомства з досягненнями нашої країни в галузі створення і використання теплових двигунів).

15) Бесіди про вчених і винахідників, які працювали в області теплових явищ - М. В. Ломоносова, І. І. Ползунова, Р. дізілей і нашого сучасника П. Л. Капице (розвинути уявлення про прогрес науки і техніки; виховати патріотичні почуття школярів ).

16) «Ми обслуговуємо світ тепла і холоду» (зустріч з представниками виробництв) (професійна інформація для учнів).

17) Заключне заняття.

Гурток «Звукові явища»
 (8 клас)

1. Введення. Звук. Отримання звуку. Звуки голосні й тихі, високі і низькі (демонстрації: коливання пружних пластин. Коливання камертона, струни).

2) Поширення звуку в різних середовищах. Провідники звуку (демонстрації: цокання будильника під скляним ковпаком, з-під якого відкачують повітря).

3) Лабораторна робота: виготовлення «телефону» з ниток і сірникових коробок. «Дзвін» з столової ложки, підвішеною на нитках.

4) Відображення звуку, відлуння, дослідницька робота з виготовлення рупора.

5) Тон, висота тону, частота звуку (спостереження за допомогою стробоскопа коливань струни щипкового інструменту).

6) Як чує вухо? Вплив шуму на організм людини (демонстрації: модель органу слуху).

7) Нечутні звуки (ультразвуки, інфразвуки). Форма роботи: повідомлення учнів.

8) Історія розвитку техніки запису та відтворення звуків (демонстрації: запис камертоном на закопченої скляній пластинці звукової доріжки. Розгляд через лупу звукової доріжки на грамплатівці).

9) Поняття про пристрій і принципи роботи електропрогравачі.

10) Фізичні принципи магнітного запису звуку.

11) Пристрій і принцип дії магнітофона.

12) Сучасні технології запису звуку.

13) Звуковий резонанс. Резонанс в техніці. Досліди з камертонами, маятника.

14) Практична робота з виготовлення «бутилкофона» (залежність висоти тону від частоти коливань).

15) Екскурсія.

16) Огляд робіт гуртківців.

17) Підсумкове заняття.

При організації гуртка для початківців треба враховувати, що учні ще не мають стійкого інтересу до предмета і мають у своєму розпорядженні обмеженим багажем теоретичних знань і практичних навичок. Для розвитку інтересу до фізики можна організувати гурток, зміст програми якого не дублює програму основного курсу, знайомить учнів з такими явищами, які не вивчаються на першому ступені навчання фізики, хоча вони часто зустрічаються в практичному житті і викликають великий інтерес школярів. Таким чином, фізичний гурток з'явиться щаблем підготовки учнів до свідомого вибору факультативного курсу.

Цілі фізичного гуртка для початківців:

1) Прищепити любов до фізики.

2) Виявити інтереси окремих учнів.

3) Дати всім гуртківцям мінімум умінь і навичок для подальших позакласних занять з фізики.

Значення і основні форми позаурочної роботи «-- попередня | наступна --» Фізико-технічний гурток
загрузка...
© om.net.ua