загрузка...
загрузка...
На головну

Предмет економічної теорії

Дивіться також:
 1. C) позначають певну кількість предметів
 2. I 3. Предмет і система статистики
 3. I) Предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку
 4. I. Предмет договору
 5. I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 6. III. Федеральний компонент освітнього стандарту з навчального предмета «Право»
 7. IV. Концептуальні засади освітнього стандарту по предмету «Право»
 8. Адаптація організації (підприємства) до економічному середовищі функціонування.
 9. Активність спостереження і розуміння предмета вивчення
 10. Алгоритм оцінки економічної ефективності
 11. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
 12. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

По-перше, психологія є наукою про найскладніше, що поки відомо людству. Вона має справу з властивістю високоорганізованої матерії, званим психікою.

По-друге, завдання психології складніше завдань будь-якої іншої науки, так як тільки в ній думка ніби робить поворот на себе (в психології зливаються об'єкт і суб'єкт пізнання).

По-третє, психологія є однією з наймолодших наук. Умовно її наукове оформлення пов'язують з 1879 роком, коли німецьким психологом В. Вундтом в Лейпцигу була створена перша в світі Лабораторія експериментальної психології.

По-четверте, психологія має унікальне практичне значення для будь-якої людини. Вона дозволяє:

а) глибше пізнати самого себе, а значить, і змінювати себе;

б) навчитися керувати своїми психічними функціями, діями і всією своєю поведінкою;

в) краще розуміти інших людей і взаємодіяти з ними. Зрозуміло, наукова психологія відрізняється від життєвої психології:

- На відміну від наукових життєві знання конкретніші, вони приурочені, як правило, до конкретних ситуацій, наукова ж психологія прагне до узагальнень, дозволяє побачити загальні закономірності розвитку особистості, групи;

- Життєві психологічні знання зазвичай носять інтуїтивний характер, вони купуються найчастіше шляхом практичних проб, а наукові - більш раціонально і свідомо;

- Життєва психологія на відміну від наукової має обмежені можливості для передачі інформації, так як життєвий досвід є конкретним і інтуїтивним;

- Наукова психологія має в своєму розпорядженні унікальним фактичним матеріалом, недоступним жодному носію життєвої психології;

- В науковій психології на відміну від життєвої використовується більш фундаментальний і різноманітний інструментарій для отримання знання.

Предмет економічної теорії.

Економічна теорія - це наука про повсякденну ділову життя і діяльності людей (П. Самуельсон). Це також універсальна наука про проблеми вибору ресурсів і економічній поведінці людини. Економічна теорія - це громадська наука (як історія, соціологія, право і т. д.).

Предмет економічної теорії - цедослідження відносин між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг.

Економічна теорія включає в себе:

мікроекономіку -вивчає поведінку окремих економічних суб'єктів.

макроекономіку -вивчає поведінку або функціонування національної економічної системи в цілому.

виділяють також мезоекономіку -вивчає поведінку певних регіонів національної економіки або галузей господарства. І мегаекономіка -вивчає поведінку світової та глобальної економіки в цілому.

Економічна теорія виконує функції - пізнавальну (Вивчає і пояснює процеси і явища економічного життя); практичну (Розробка принципів і методів раціонального господарювання, наукове обгрунтування економічної стратегії здійснення реформ економічного життя і т. Д.); прогнозно-прагматичну (Розробка та виявлення наукових прогнозів і перспектив суспільного розвитку).

Економічні явища управляються економічними законами -це об'єктивні закони. Вони не залежать від волі і свідомості людей, хоча і пов'язані з їх суб'єктивною діяльністю.

Які особливості психології як науки? «-- попередня | наступна --» Методи економічної теорії.
загрузка...
© om.net.ua