загрузка...
загрузка...
На головну

Кафедра гуманітарних і економічних дисциплін

Дивіться також:
 1. B) Поняття, що відображають істотні сторони економічних явищ.
 2. I. Робоча програма дисципліни.
 3. I. Формування дисципліни.
 4. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
 5. II. міждисциплінарні зв'язки
 6. II. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків
 7. III. зміст дисципліни
 8. VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І дидактичного забезпечення ДИСЦИПЛІНИ
 9. А) Питання базових дисциплін, необхідних для засвоєння даної теми.
 10. А) Питання базових дисциплін, необхідних для засвоєння даної теми.
 11. А) Питання базових дисциплін, необхідних для засвоєння даної теми.
 12. А) Питання базових дисциплін, необхідних для засвоєння даної теми.

Завдання для проведення заліку в 2014-2015 навчальному році

З дисципліни

«Філософії права»

Сімферополь 2014

квиток №1

1. Предмет філософії права.

2. Право і влада.

3. Що є предметом філософії права на думку Трубецького ?:

1) питання про походження держави

2) питання про походження права

3) питання про сутність права

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №2

1. Філософія права і наука.

2. Класичний тип праворозуміння.

3. Предмет філософії права за Тихонравова:

1) це наука, яка вивчає зміст права

2) це наука, яка вивчає нормативний характер права

3) це наука, яка вивчає державно-владний характер права

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №3

1. Онтологічна проблеми філософії права.

2. Права людини і комунікація.

3. Яке місце відводить Шершеневич філософії права в системі наук?

1) філософія права є складовою частиною юриспруденції

2) філософія права є складовою частиною соціології права

3) філософія права є складовою частиною філософії

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №4

1. Платон про державу і право.

2. Правова герменевтика.

3. Філософія права в системі юридичних наук на думку Керімова:

1) філософія права є складовою частиною загальної теорії права

2) філософія права є складовою частиною філософії

3) філософія права є складовою частиною соціології права

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №5

1. Структура і функції філософії права.

2. Право як свобода і відповідальність.

3. Точка зору Нерсесянца з питання про систему курсу "Філософії права":

1) система курсу філософії права складається з історичної і систематичної частини

2) система курсу філософії права складається з загальної та особливої частини

3) система курсу філософії права складається з історичної і теоретичної частини

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №6

1. Місце філософії права в системі наук.

2. Аксіологічні проблеми філософії права

3. Шершеневич Г. Ф. вважав, що теоретична завдання філософії права полягає:

1) в дослідженні загальних властивостей і зв'язків правової дійсності

2) в критичному дослідженні всіх головних понять, створених юридичною наукою

3) у вивченні внутрішнього взаємозв'язку і єдності держави і права

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

квиток №7

1. Цінності права і їх характеристика.

2. Філософсько-правові впливів Аристотеля.

3. На думку Е. П. Трубецького одним з важливих питань філософії права є:

Питання про походження права

2) питання про сутність права

3) питання про взаємозв'язок права і моралі

Екзаменатор: Дунаєвський Л. С.

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА «-- попередня | наступна --» квиток №8
загрузка...
© om.net.ua