загрузка...
загрузка...
На головну

Олімпіадних завдань ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЕТАПУ вош ПО ХІМІЇ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Дивіться також:
 1. A. Зразкові тестові завдання
 2. I. Завдання для повторення
 3. I. Завдання для самостійної роботи
 4. I. Завдання для самостійної роботи
 5. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій
 6. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення поточного контролю та проміжної атестації
 7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 8. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 9. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 10. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається
 11. III. Федеральний компонент освітнього стандарту з навчального предмета «Право»
 12. VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ І ПІДБИТТЯ ЙОГО ПІДСУМКІВ

Виконала: Клімушкін А. М.

2014р.

Залежно від умов, в яких надаються соціальні послуги населенню, установи поділяють на такі типи:

- Стаціонарне установа (або стаціонарне відділення установи) - це установа (або відділення установи), яке здійснює соціальне обслуговування громадян (дорослих і дітей) в стаціонарних умовах, т. Е. В умовах постійного, тимчасового (терміном до 6 місяців) і п'ятиденного в тиждень проживання їх в установі (відділенні установи), шляхом надання соціальних послуг всім громадянам, частково або повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують постійного догляду, і забезпечує створення відповідних умов життєдіяльності, проведення заходів медичного, психологічного, соціального характеру, харчування і догляд, а також організацію посильної трудової діяльності, відпочинку, дозвілля і освіти за спеціальними освітніми програмами.

- Напівстаціонарне установа (або відділення установи) - це установа (або відділення установи), яке забезпечує надання соціальних послуг громадянам протягом певного часу доби, т. Е. В умовах денного або нічного їх перебування в установі (або відділенні установи).

- Нестаціонарне установа (або нестаціонарне відділення установи) - це установа (або відділення установи), яке забезпечує надання соціальних послуг громадянам без їх проживання в зазначеному закладі (або відділенні установи).

- Комплексне установа - це установа, яка забезпечує надання соціальних послуг громадянам в стаціонарних, напівстаціонарних умовах і на дому.

- Установа (або відділення) соціального обслуговування на дому - це установа (або відділення установи), яке забезпечує надання соціальних послуг громадянам за місцем їх проживання.

- Установа (або відділення) термінового соціального обслуговування - це установа (або відділення установи), яке забезпечує надання соціальних послуг разового характеру громадянам, які гостро потребують соціальної підтримки.

- Установа (або відділення) термінової соціально-консультаційної допомоги - це установа (або відділення установи), що надає громадянам соціально-консультаційну допомогу, спрямовану на їх адаптацію в суспільстві, створення сприятливих стосунків у сім'ї, забезпечення взаємодії особистості, сім'ї, суспільства і держави.

Установи надають соціальні послуги різним категоріям і групам населення.

Соціально-реабілітаційний центр для неповнолітніх - спеціалізована державна установа, яка здійснює профілактику бездоглядності та безпритульності, що забезпечує тимчасове проживання, соціальну допомогу та реабілітацію неповнолітніх, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

Дитячий будинок-інтернат для розумово (физичекого) відсталих дітей - державне медико-соціальне реабілітаційний заклад, призначене для постійного, тимчасового (до шести місяців) і п'ятиденного в тиждень проживання дітей у віці від 4 до 18 років з аномаліями розумового розвитку, які потребують за станом здоров'я догляду, побутового і медичного обслуговування, а також в соціально-трудової адаптації.

Центр соціальної допомоги сім'ї та дітям - державна установа, призначене для надання сім'ям і дітям, що потрапили у важку життєву ситуацію.

Центр екстреної психологічної допомоги по телефону - державна установа, призначене для надання екстреної психологічної допомоги різним категоріям та групам населення.

Центр соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів - державне комплексне установа, яка здійснює організаційну, практичну та координаційну діяльність з надання соціальних послуг.

До складу центру можуть входити такі структурні підрозділи:

- Відділення соціального обслуговування на дому (може знаходитися в якості самостійного структурного підрозділу при органі соціального захисту населення);

- Спеціалізоване відділення соціально-медичного обслуговування на дому (може знаходитися в якості самостійного структурного підрозділу при органі соціального захисту населення);

- Відділення денного перебування (може знаходитися в якості самостійного структурного підрозділу при органі соціального захисту населення);

- Відділення термінового соціального обслуговування;

- Соціально-реабілітаційне відділення (може знаходитися в якості самостійного структурного підрозділу при органі соціального захисту населення);

- Соціальна їдальня (буфет).

Спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - державна спеціалізована установа, призначена для постійного, тимчасового (терміном до шести місяців) і п'ятиденного в тиждень проживання громадян похилого віку та інвалідів, частково або повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують постійного догляду, з числа :

- Звільняються з місць позбавлення волі;

- Раніше судимих або неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку;

- Займаються бродяжництвом, жебрацтвом;

- Систематично і грубо порушують правила внутрішнього розпорядку в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів загального типу державної системи органів соціального захисту населення.

Спеціальний будинок для одиноких престарілих - державна спеціалізована установа, призначена для постійного проживання одиноких громадян пенсійного віку, а також подружніх пар з їх числа, які зберегли повну чи часткову здатність до самообслуговування у побуті.

Спеціальний будинок складається з одно-, двокімнатних квартир і включає в себе комплекс служб соціально-побутового призначення:

- медичний кабінет;

- Бібліотека;

- Приміщення для клубної роботи;

- Їдальня (буфет);

- Пункт замовлень на продовольчі товари;

- Пункт здачі білизни і речей в пральню і хімчистку;

- Приміщення для трудової діяльності;

- Цілодобово діючий диспетчерський пункт;

- Інші приміщення і служби для надання різних соціальних послуг.

Соціально-оздоровчий центр громадян похилого віку та інвалідів - державне (муніципальне) спеціалізована установа, призначене для проведення соціально-оздоровчих і профілактичних заходів з метою зміцнення здоров'я, підвищення фізичної активності, а також нормалізації психічного статусу.

Будинок-інтернат (пансіонат) для ветеранів війни і праці - спеціалізована установа, призначена для постійного, тимчасового (терміном до шести місяців) і п'ятиденного в тиждень проживання ветеранів війни та праці, частково або повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, а також для створення відповідних їхньому віку і стану здоров'я умов життєдіяльності, проведення заходів медичного, психологічного, соціального характеру, забезпечення харчування та догляду, організації посильної трудової діяльності, відпочинку та дозвілля.

Олімпіадних завдань ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЕТАПУ вош ПО ХІМІЇ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

КЛАС

8-1.Кросворд по розпізнаванню знаків хімічних елементів. Ключовим словом є професія, пов'язана з хімією. 1) С1, 2) Zn, 3) Вг, 4) До, 5) Ni.

     
   
     
       
         
         
         
       

8-2

Завдання включає 5 питань, до кожного з яких запропоновано 4 варіанти відповідей. На кожне питання виберіть тільки одну відповідь, який ви вважаєте найбільш повним і правильним.

1. Складними є речовини:

1) сірка та алюміній 2) вода і метан 3) озон і хлороводень 4) аміак і азот

2. До хімічних явищ належить:

1) плавлення парафіну 3) розчинення спирту у воді

2) випарювання розчину солі 4) зміна забарвлення індикатора

3. Нижчу валентність фосфор проявляє в з'єднанні:
l) Na3PO4 2) РН3 3) До2НРО4 4) Р2О5

4. Однаковий вигляд хімічного зв'язку в сполуках:

1) сірководень і оксид вуглецю (IV) 3) вода і оксид натрію

2) водень і вода 4) кисень і хлорид калію

5. Перетворення гідроксиду міді (II) при нагріванні відноситься до реакцій:
1) заміщення 2) обміну 3) розкладання 4) з'єднання

8-3Юний Хімік змішав разом п'ять рідин: бензин, воду, ртуть, спирт, рослинне масло. Помістивши суміш в ділильну воронку, він побачив, що суміш розділилася на три шари. Опишіть склад кожного з шарів зверху вниз. Відповідь аргументуйте.

8-4Російське прислів'я говорить: «Людину дізнаєшся, коли пуд солі з ним з'їси». Відомо, що добова потреба людини в хлориде натрію становить 0,215 моль. Скільки часу людям потрібно прожити разом згідно мостині, щоб дізнатися один одного (1 пуд дорівнює 16,38 кг).

8-5Запишіть формули газів: азот, хлороводень, водень, аміак, хлор, чадний газ, сірководень, вугле-кислий газ, оксид азоту (IV), кисень. Виберіть з них: 1) прості речовини; 2) оксиди; 3) забарвлені речовини; 4) речовини з характерним запахом; 5) отруйні речовини.

Олімпіадних завдань ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЕТАПУ вош ПО ХІМІЇ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 9 КЛАС

9 -1

Завдання включає 7 питань, до кожного з яких запропоновано 4 варіанти відповідей. На кожне питання виберіть тільки одну відповідь, який ви вважаєте найбільш повним і правильним.

1. Цукровий сироп, в який випадково потрапила кухонна сіль

1) можна очистити від солі фільтруванням

2) легко очистити від солі виправними

3) можна очистити від солі, промиваючи водою

4) не можна очистити перерахованими способами

2. В якому з'єднанні більше масова частка хлору?

1) перхлорат натрію 3) хлорит натрію

2) хлорат натрію 4) гіпохлорит натрію

3. Нижчу ступінь окислення сірка виявляє в з'єднанні
l) Na2S2 2) Na2S2O3 3) S2F2 4) FeS

4. Прості речовини можуть вступати в реакції

1) з'єднання і заміщення 3) заміщення і розкладання

2) обміну і заміщення 4) обміну і розкладання

5. У реакцію іонного обміну з розчином азотної кислоти вступають всі речовини
 ряду

1) З, СО, СаСОз 3) FeO, Fe2O3, Fe

2) CaO, Na2CO3, Cu (OH)2 4) H2S, SO2, S

6. Вкажіть масу і об'єм 0,1 моль води при н. у.
1) 1,8 г; 2,24 л 3) 0,1 г; 0,1 л

2) 1,8 г; 1,8 мл 4) 18 г; 22,4 л

7. Коефіцієнт перед формулою окислювача в рівнянні реакції алюмінію з 15% сірчаною кислотою дорівнює

1) 6 2) 2 3) 3 4) 4

9-2

Відновіть пропуски в рівняннях реакцій, не змінюючи наведених

коефіцієнтів:

l) 2Li + ... = 2LiOH + ...

2) 2К0Н + ... = K2SO4 + Н2О

3) ... + O2 = N2 + 2H2O

4) NaOH + .... = NaHSO3

5) Р4 + ... + ДТ2О = 3NaH2PO2 + РН3

9-3

В суміші двох хлоридів заліза на 5 атомів заліза припадає 13 атомів хлору.

Обчислити масові частки речовин в суміші.

9-4

Оксид двовалентного металу масою 3,06 г розчинили в 100 мл води і отримали розчин гідроксиду даного металу, з масовою часткою 3,32%. За допомогою обчислень визначте метал, напишіть рівняння зазначеної реакції.

9-5 Сірчистий газ, отриманий при спалюванні 179,2 л сірководню (н. У.), Пропустили через 2 л 25% -го розчину гідроксиду натрію (щільність розчину 1,28 г / мл). Який склад розчину, що утворився (в%)?

Доповідь на тему: «Види установ» «-- попередня | наступна --» Олімпіадних завдань ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЕТАПУ вош ПО ХІМІЇ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
загрузка...
© om.net.ua