загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття тіньової економіки

Дивіться також:
 1. I. Поняття і призначення базисних умов поставки
 2. I. Поняття компетенції
 3. I.1. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПРАЦІ ТА ІНШІ СУПУТНІ ЙОМУ ПОНЯТТЯ
 4. PR в політиці. Поняття, цілі, завдання, основні напрямки діяльності, методи і функції PR в політиці. Поняття політичної коректності. Політичний імідж.
 5. Z3.3. ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ
 6. А) забезпечення зміцнення економіки, її стабільності і розвитку.
 7. А. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту)
 8. СЕРПНЯ 1998р. - ДЕФОЛТ (крах економіки країни, про який оголосив уряд Кирієнко).
 9. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
 10. Адміністративна юрисдикція: поняття, ознаки, види виробництв.
 11. Адміністративно-правові основи управління в сфері безпеки та правопорядку: поняття, основні галузі управління.
 12. Адміністративно-правові основи управління міжгалузевої сферою: поняття, основні галузі управління.

Ледве виникла держава, що покладає на своїх громадян певні зобов'язання і обмеження, народилася і тіньова економіка - поза державна діяльність осіб, які ігнорують суспільний договір [1]. Тіньова економіка існує в будь-яких економічних системах з державною організацією, проте в різних системах вона має свою специфіку.

Сутність тіньової економіки можна визначити з різних точок зору. Як правило, використовується економіко-статистичний підхід: тіньова економіка - це всі види економічної діяльності, які офіційно не враховані, не відображені в офіційній статистиці.

Можливі й інші підходи до визначення сутності тіньової економіки? З юридичної точки зору, тіньовими можна назвати економічні процеси, що йдуть врозріз з правовими нормами. З точки зору етики, тіньової називають економічну діяльність, що порушує загальноприйняті моральні норми [2].

Відома також позиція, яка розглядає внутрішню структуру тіньової економіки як феодальний тип господарювання, де спостерігається загальна ієрархічність взаємин і монопольно-рентний механізм розподілу доходів від низу до верху.

Держкомстат Росії в поняття тіньової економіки включає такі види тіньової економічної діяльності, як прихована, неформальна та нелегальна, об'єднуючи їх одним визначенням - «нерегистрируемой», або «неспостережний». До тіньової економіки відносить:

1) «приховану» діяльність, тобто законну діяльність, свідомо приховану або применшувати з метою ухилення від податків і інших зобов'язань перед державою;

2) «нелегальне» виробництво »- заборонену законами країни діяльність (в Росії - виробництво і продаж наркотиків, контрабанда, проституція). [3]

Сьогодні можна виділити 3 основних концептуальних підходи до розуміння змісту тіньової економіки: правовий, економічний та економіко-правовий. [4]

Правовий підхід. Сформульовано в другій половині 80-х рр., Зусиллями А. А. Сергєєва, А. І. Корягіній і А. І. Шохіна. В якості ключового критерію виділення тіньових явищ тут виступає ставлення до нормативної системі регулювання. Конкретними критеріями є:

1) ухилення від офіційної реєстрації і тим самим від державного контролю за економічною діяльністю;

2) протиправний характер діяльності.

Однак спроби визначити тіньову економіку тільки через правові критерії методологічно невірні, так як вони засновані на вторинних ознаках.

Якщо в трактуванні тіньової господарської діяльності керуватися тільки правовими критеріями, без урахування економічних реалій, то практично неможливо виявити сутність поняття «тіньова економіка».

Економічний підхід. Тут виділяють 3 напрями досліджень.

1) Квазіекономіческій.

В цьому напрямку тіньова економіка розглядається як сектор економіки, що охоплює «переплетення найрізноманітніших типів виробничих відносин: феодальних, державно-монополістично-феодальних та приватнокапіталістичних».

В даному напрямку була зроблена спроба визначити зміст тіньової економіки з класових позицій. Але воно не враховує, що тіньова економіка існує в усіх країнах світу - розвинутих, що розвиваються, країнах з перехідною економікою.

2) Статистичний підхід.

Тут основним критерієм виділення тіньових економічних відносин виступає їх неучітиваемость, т. Е. Відсутність фіксацій офіційною статистикою.

3) Економіко-правовий підхід.

Тут домінантна сутність тіньової економіки економічне початок - деструктивний характер економічної діяльності.

Згідно економіко-правової концепції, тіньова економіка має два начала - економічне і правове. Первинне об'єктивне початок - деструктивна економіка, руйнує або стримуюча розвиток людини і суспільства. Цей підхід до трактування змісту тіньової економіки дозволяє конкретизувати її обриси стосовно до будь-якого типу суспільного устрою: і ринковим, і командному. В цілому цей підхід до розуміння тіньової економіки є досить логічним і найбільш повним, в порівнянні з раніше розглянутими підходами, що розглядають її сутність.

Тіньова економіка має територіальну і галузеву обмеженість. Розрізняють регіональний (місцевий), федеральний (національний) та світовий (зовнішній) її рівні.

На основі наданих законом право на економічну діяльність вся діяльність, яка потрапляє під широке визначення тіньової економіки, ділиться на дві основні групи: а) тіньовий сектор легальних видів економічної діяльності, дозволеної законом; б) сектори нелегальної діяльності, повністю забороненої законом. В останню входять торгівля краденими речами, контрабанда, виробництво і продаж наркотиків, проституція, азартні ігри і т. П.

До першої групи відноситься будь-яка діяльність, яка не заборонена законом, але не знаходить відображення в бухгалтерській та податковій документації (включаючи і діяльність підприємств, які не оформлених офіційно в якості юридичних осіб). Саме ця група і розглядається як власне тіньова економіка.

Тіньова економіка - це не стільки сукупність економічних злочинів, скоєних певними юридичними і фізичними особами, скільки складна синтетична система соціально-економічних явищ, що здійснюються особливим - кримінальним - чином.

Тіньова економіка має такі системними властивостями:

1. загальністю;

2. цілісністю;

3. зв'язком із зовнішнім середовищем, що проявляється в процесі взаємодії з нею через тісне переплетення з офіційною економікою за допомогою легальних господарюючих структур, а також з інститутами держави і суспільства;

4. структурностью, що полягає в наявності стійких зв'язків і відносин усередині тіньової економіки, що забезпечують її цілісність і тотожність самій собі, т. Е. Здатністю до збереження її основних властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх змінах;

5. иерархичностью (як окремий випадок структурності) - розташування частин і елементів тіньової економіки як цілого в порядку від вищого до нижчого;

6. здатністю до самоорганізації та безперервному розвитку, органічному включенню в світові економічні зв'язки (за допомогою, наприклад, широкого використання офшорних компаній організованими структурами, що функціонують в тіньовій економіці);

7. цілеспрямованістю і наявністю універсального механізму функціонування, що полягають в спільності типових прийомів і способів досягнення цілей функціонування (особливо в найбільш небезпечному секторі тіньової економіки - в нелегальному, або кримінальному, бізнесі);

8. наявністю в одному цілому двох протилежних начал конструктивного (продуктивний сектор) і деструктивного (кримінальний сектор).

Тіньова економіка є в будь-яких країнах, незалежно від їх державного і соціально-економічного устрою. Природно, що ступінь її поширеності та масштаби різні. Однією з найбільш загальних причин виникнення тіньової економіки є наявність непереборного протиріччя між об'єктивними законами економіки і їх відображенням у правових нормах, в законодавстві держави.

Вступ «-- попередня | наступна --» Види тіньової економіки
загрузка...
© om.net.ua