загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ

Дивіться також:
 1. I. Вступ
 2. I. Вступ
 3. I. Вступ
 4. I. Вступ
 5. I. Вступ
 6. I. Вступ
 7. I. Вступ
 8. I. ВСТУП
 9. I. Вступ
 10. I. Вступ
 11. I. Вступ
 12. I. ВСТУП

В даний час не існує єдиного поняття тіньової економіки, причому поняття це по-різному як в різних країнах, так і у різних авторів. Для кожної категорії населення поняття тіньової економіки по-різному. Для одних це підпільні (трикотажні, кондитерські) цеху, для інших - приховані від податкової інспекції доходи. Для третіх - операції «відмивання» грошей.

Вперше тіньова економіка найбільш голосно заявила про себе в 30-і рр. XX ст. Тоді з'явилися дослідження, які стосувалися тільки кримінальної боку такої діяльності. Перші серйозні розробки в цій галузі були зроблені лише в 70-х рр. Г. Беккером, П. Мауро, Е. Банфілд і ін.

Автором однієї з перших робіт, присвячених вивченню всіх аспектів тіньової економічної діяльності, був американський вчений П. Гутман. У своїй статті під назвою «Підпільна економіка» він переконливо показав, що недооцінювати тіньову діяльність не можна.

У вітчизняній науці та економічній практиці сплеск інтересу до тіньової економіки був відзначений в 80-і рр. XX ст. Вивченню її присвятили свої роботи Л. Абалкін, Н. Гаджієв, В. Дадалко, Т. Корягіна та ін. Значний внесок в розробку проблем тіньової економіки внесли вчені А. Буніч, С. Глазьєв, Л. Косалс і ін.

Значимість дослідження тіньової економіки і розробки ефективних способів протидії їй визнається на державному рівні. Актуальність цієї проблеми відображена в публікаціях провідних російських і зарубіжних вчених-економістів. Підвищений інтерес до тіньової діяльності пояснюється, головним чином, значним впливом, який має цей сектор економіки на соціально-економічні процеси.

Останнім часом число публікацій з проблематики постійно збільшується. І це не випадково, так як вченими, а також практичними працівниками правоохоронних органів все більше усвідомлюється руйнівний характер тіньової економіки, адже мова йде не просто про неврахованої частини валового продукту, а про більш серйозному явище, в значній мірі визначає сучасну економіку.

На шляху до розкриття поняття та сутності тіньової економіки виникає маса труднощів і складнощів, які пов'язані не тільки з очевидною нестачею інформації для розрахунків, але і з концептуальними труднощами, розбіжністю в розумінні того, що вона собою являє.

Основна увага приділяється суті і структурі тіньової економіки, її соціально-економічних наслідків, причин і обмеження.

До методів дослідження слід віднести наступні:

1. формально-логічний;

2. історичний;

3. порівняльно-правовий;

4. статистичний;

5. документальний;

План реферату побудований таким чином, щоб відобразити найбільш важливі сторони тіньової економічної діяльності. Для цього необхідно розглянути саме поняття тіньової економіки, її види та сфери в яких це явище себе проявляє.

РЕФЕРАТ «-- попередня | наступна --» Поняття тіньової економіки
загрузка...
© om.net.ua