загрузка...
загрузка...
На головну

Економіка США - це найбільша економіка в світі, локомотив світової економіки, яка визначає її напрямок і стан

Дивіться також:
 1. IV.15 Новий світовий полюс
 2. VII з'їзд РСДРП (б), Резолюція про війну і мир, 8 березня 1918 року.
 3. XVIII ст. в європейській і світовій історії. Особливості економічного роз-ку країн Європи.
 4. XVIII ст. в європейській і світовій історії. Особливості економічного розвитку країн Європи.
 5. XVIII ст. в європейській і світовій історії. Росія і Європа: нові взаємозв'язку і відмінності
 6. А) забезпечення зміцнення економіки, її стабільності і розвитку.
 7. Автономізація - головний напрямок еволюції онтогенезу
 8. Активності держави. Ринкова економіка в принципі не за-
 9. Американська реклама від рубежу століть до Першої світової війни
 10. Антропологічний напрям в рамках позитивістського типу праворозуміння.
 11. Бали) Що таке економіка?
 12. Боротьба за вихід Росії зі світової війни. Брестський мир.

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання

для студентів спеціальностей

1-25 01 07 - Економіка та управління на підприємстві

1-26 02 03 - Маркетинг

укладач

Михайлова-СтанютаІрина Олексіївна

редактор О. С. Кіпніс

Комп'ютерна верстка Е. А. Гамолко

План 2012/2013 уч. м, поз.

Підписано до друку. Формат 60 * 84/16

Папір офсетний. Гарнітура «Times».

Друк цифровий.

Ум. печ. л .. Уч.-изд. л.

Тираж прим. Замовлення.

Видавець і поліграфічне виконання:

заклад освіти

«Вищий державний коледж зв'язку»

ЧИ № 02330/622 від 03.11.2011

Вул. Ф. Скорини, 8/2, 220114, м.Мінськ.
 

Економіка США - це найбільша економіка в світі, локомотив світової економіки, яка визначає її напрямок і стан.

До кінця 20 ст. Сполучені Штати Америкиє найбільшою державою світу. Країна розташована в усіх кліматичних поясах, що сприяє сільському господарству й туризму, має в своєму розпорядженні більш ніж ста видами корисних копалин. З природних ресурсів найбільшу частку в обсязі продукції видобувної промисловості у вартісному вираженні складають енергоресурси (90%): нафта, вугілля, природний газ, уран. Близько 75% видобутку металів припадає на залізну руду і мідь. Разом з тим до 50% потреб національної економіки в мінеральній сировині задовольняється за допомогою імпорту. Зокрема, США не має в своєму розпорядженні запасами таких стратегічних металів як хром, марганець, вольфрам, кобальт. Маючи в своєму розпорядженні п'ятьма відсотками світового населення країна видобуває п'яту частину світового виробництва міді, вугілля і нафти.

 

Сільське господарство Сполучених Штатів постачає на світовий ринок 50% кукурудзи, 20% яловичини, свинини, баранини, близько однієї третини пшениці. США - найбільший світовий покупець (13% світового імпорту) і продавець (18% світового імпорту). Причому, що характерно для американської економіки, державні підприємства можна перерахувати по пальцях (поштова служба і комісія з ядерних досліджень), навіть авіалінії і телефонна система в США приватизовані. Основні зусилля уряд зосереджений на розробці і дотриманні антитрестівського законодавства. Сутність цієї системи полягає в недопущенні змови великих компаній (трестів) і встановлення монопольних цін на товари і послуги.

Основні риси економіки США,
 місце і роль США у світовій економіці

Американська модель економіки характеризується такими принциповими рисами, як глобалізація бізнесу та інформаційна революція. Глобалізація бізнесу означає інтеграцію країни та її господарюючих суб'єктів в світову економіку. Уже зараз понад половини доходів великих американських корпорацій створюється за кордоном: величезного значення набув процес розвитку зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування. У свою чергу США також отримують передові зарубіжні інвестиційні товари і технології; в країні діють численні філії і дочірні компанії європейських і японських фірм. Якщо в кінці 1970-х рр. зовнішньою торгівлею було пов'язано близько 17% економіки США, то до кінця 1990-х років американська економіка вже на чверть залежить від експорту. Сильні зовнішньополітичні позиції США, лідерство американської моделі розвитку економіки визначають лідерство США в процесі глобалізації. Жодна інша країна світу поки не в змозі протиставити більш успішну модель росту. США отримують переваги навіть від того, що колишні економічні теорії за всіх часів вважалися неприпустимим.
 Зміцнення курсу долара в результаті світової валютно-фінансової кризи і військових дій в Югославії призвело до зменшення американського експорту і значного збільшення імпорту. Дефіцит торгового балансу США досяг небачених розмірів, його оцінюють понад 240 млрд. Дол. Будь-яка інша країна вже давно б зіткнулася з серйозними труднощами, з занепадом вітчизняного виробництва і витісненням вітчизняних товарів з внутрішнього ринку. В економіці Сполучених Штатів нічого подібного не відбувається. Зростання імпорту призвів до збільшення пропозиції, зниження цін, великому вибору у споживачів, створив понад 2 млн. Робочих місць в сфері послуг. змусив вітчизняних виробників бути більш конкурентоспроможними. Місцеві компанії отримали можливість переобладнання своїх виробничих потужностей за рахунок більш дешевого японського і європейського обладнання, що послужить додатковим фактором зростання.
 Інформаційна революція служить другим потужним джерелом зростання економіки США. Країна переживає справжній інформаційний бум: удосконалюються цифрові технології, постійно утворюються нові компанії, виникають нові галузі промисловості. Тільки в одній Силіконовій долині - центрі американських технологій (штат Каліфорнія) щотижня утворюється більше десятка нових компаній. Це по справжньому перевернуло американську економіку. Якщо до недавнього часу економіку країни рухало вперед автомобілебудування і житлове будівництво, то зараз локомотивом розвитку служать інформаційні технології, які забезпечують за приблизними оцінками третину всього економічного зростання. У сфері інформатики та інформаційних технологій США не мають собі рівних. Так в рейтингу 100 компаній сфери інформаційних технологій журналу Business Week 75 представляють США, а в першій двадцятці - 17 американських компаній.

ЗМІСТ «-- попередня | наступна --» глобалізація бізнесу
загрузка...
© om.net.ua