загрузка...
загрузка...
На головну

Відомості про бізнес економічного суб'єкта і дотримання принципу діючого підприємства

Дивіться також:
 1. I. Короткі теоретичні відомості.
 2. I. Короткі теоретичні відомості.
 3. I. Короткі теоретичні відомості.
 4. I. Короткі теоретичні відомості.
 5. I. На підприємствах і організаціях всіх форм власності
 6. I. Загальні відомості
 7. I. Загальні відомості
 8. I. Загальні відомості
 9. I. Загальні відомості. Атрезія ранніх фолікулів
 10. I. Основні відомості
 11. I. Основні відомості
 12. I. За суб'єктам правотворчості.

2.1 Вид діяльності: Виробництво і переробка сільськогосподарської. продукції

u Наявність складних нестандартних фінансово-господарських операцій: немає

u Дотримання чинних законодавчих актів при здійсненні фінансово-господарських операцій: дотримується

u Ротація кадрів: низька

u Застосовувані форми оплати: основна, натуральна

u Наявність простроченої кредиторської заборгованості: є

u Наявність нерегульованих розбіжностей (з державними органами, іншими економічними суб'єктами): немає

Продовження додаток 5

Основні показники бухгалтерської звітності

 показник  Сума, тис. Руб
 балансовий прибуток
 Валовий обсяг реалізації без ПДВ
 Валюта балансу
 Власний капітал
 Загальні витрати підприємства

аудитор Петрова В. В. Петрова

Керівник аудиторської групи Іванов О. В. Іванов


додаток 6

Запитальник аудитора для перевірки стану системи обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

 № п / п  питання тестування  відповіді  Примітки
 Так  немає
   внутрішній контроль      
 Чи перевіряється правильність визначення бази оподаткування? +    
 Чи здійснюється контроль сум, що підлягали оподаткуванню ПДВ? +    
 Чи проводиться звірка розрахунків з бюджетом по ПДВ?   +  
 Чи перевіряється правомірність застосування податкових ставок? +    
 Чи відповідає порядок обчислення податку НК РФ? +    
 Чи проводиться арифметична перевірка розрахунків?   +  
 Чи дотримуються терміни податкові декларації з ПДВ до податкових органів? +    
 Комп'ютеризований чи облік за розрахунками з ПДВ?      В організації автоматизована система обліку
 Чи виділяється спеціальний субрахунок «ПДВ» до рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом»?   +  
 Чи правильно складаються кореспонденції по нарахуванню та сплаті податку? +    
 Чи не зустрічаються помилки при перенесенні даних з первинних документів до регістрів?   +  
 Звіряються дані аналітичного і синтетичного обліку систематично?   +  
 Чи відповідають дані синтетичного обліку даними бухгалтерської звітності? +    

Внутрішньогосподарський ризик для ТОВ «Луч» становить:

ВХР = 5/113 * 100% = 38,46%.

аудитор Петрова В. В. Петрова

додаток 7

План аудиту розрахунків з податку на додану вартість

Перевіряється організація ТОВ «Луч»

Період аудиту 01.01.08-31.12.08

Термін проведення аудиту 02.03.09-09.03.09

Кількість люд годин 40

Керівник аудиторської групи Іванов О. В.

Запланований аудиторський ризик 5%

Запланований рівень суттєвості 4100

(По підприємству в цілому)

Запланований рівень суттєвості 3100

(За розрахунками з податку на додану вартість)

Спосіб перевірки вибірковий

 Перелік аудиторських процедур  період проведення  виконавець  Примітка
 1. Перевірка правильності визначення бази оподаткування  02.03.2009  Петрова О. В.  
 2. Перевірка правильності застосування ставок податків  03.03.2009  Петрова О. В.  
 3. Перевірка правильності розрахунків сум податків  03.03.2009  Петрова О. В.  
 5. Перевірка правильності повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків  04.03.2009  Петрова О. В.  
 8. Оформлення результатів перевірки  07.03.2009  Петрова О. В.  Аудиторський висновок

аудитор Петрова В. В. Петрова

Керівник аудиторської групи Іванов О. В. Іванов

додаток 8

Програма аудиту розрахунків з податку на додану вартість

Перевіряється організація ТОВ «Луч»

Період аудиту 01.01.08-31.12.08

Термін проведення аудиту 02.03.09-09.03.09

Кількість люд годин 40

Керівник аудиторської групи Іванов О. В.

Запланований аудиторський ризик 5%

Запланований рівень суттєвості 4100

(По підприємству в цілому)

Запланований рівень суттєвості 3100

(За розрахунками з податку на додану вартість)

Спосіб перевірки вибірковий

 Перелік аудиторських процедур  Джерела інформації  методи перевірки
 1. Перевірка дотримання положення облікової політики  Наказ про облікову політики  Перегляд, звірка
 2. Перевірка ведення журналу виставлених рахунків-фактур і книги продажів, своєчасності виставлення і правильності оформлення рахунків-фактур  Журнал обліку виставлених рахунків фактур, рахунки-фактури, книги продажів  Нормативна перевірка, перегляд, звірка
 3. Перевірка моменту визначення податкової бази  Наказ про облікову політику  Перегляд, звірка
 4. Перевірка правильності нарахування ПДВ  Рахунки-фактури, книги продажів, форма № 2  Нормативна перевірка, арифметичний перерахунок
 5. Перевірка правильності формування книги покупок і книги продажів  Книга покупок, книга продажів  Перегляд, звірка
 6. Перевірка правильності застосування відрахувань  Регістри синтетичного обліку рах. 60, 08  Відстеження, арифметичний перерахунок

аудитор Петрова В. В. Петрова

Керівник аудиторської групи Іванов О. В. Іванов


додаток 9

Приклад оформлення списку літератури

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамова, Н. В. Облік операцій за договорами купівлі-продажу та міни
 [Електронний ресурс] / Н. В. Абрамова. - М .: Бератор-Прес, 2001..

2. Агєєва, Ю. Б. Аудиторська перевірка: практичний посібник для аудитора і бухгалтера [Електронний ресурс] / Ю. Б. Агеєва, А. Б. Агеєва. - М: Бератор-Пресс, 2001. - 147 с.

3. Александрова. О. А. Управлінський аудит реалізації готової продукції / О. А. Александрова // Аудиторські відомості. - 2003. - № 8 - С 39-42.

4. Алборов, Р. А. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК: навчальний посібник / Р. А. Алборов. - 3-е изд. - М: Справа і Сервіс, 2004. -464 с.

5. Андрєєв, В. Д. Внутрішній аудит: навчальний посібник / В. Д. Андрєєв. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 464 с.

6. Аудит: навчальний посібник для студентів вузів / За ред. В. І. Подільського. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2004. - 583 с.

7. Бондіна, Н. Н. Бухгалтерський облік в агропромисловому комплексі: навчальний посібник / Н. Н. Бондіна, І. А. Бондін, Е. І. Мартемьянов. - М .: Кно Рус, 2006. -350 с.

8. Бризгалін, А. В. Облікова політика підприємства для цілей бухгалтерського обліку на 2006 рік [Електронний ресурс] / А. В. Бризгалін, В. Р. Берник, А. Н. Головкін. - М .: Центр "Податки та фінансове право", 2006.

9. Бухгалтерський облік / За ред. Л. І. Хоружий і Р. Н. Расторгуєва. - М .: Колос, 2004.-511 с.

10. Бухгалтерський облік та оподаткування в сільському господарстві: навч. посібник / За ред. СМ. Бичкової. - М .: Проспект, 2004. - 367 с.

11. Бичкова, СМ. Аудит готової продукції та її реалізації / С. М. Бичкова // Аудиторські відомості. - 2004. - № 11. - С. 53-56.

12. Верещагін, С. А. Реалізація: Бухгалтерський і податковий облік в світлі останніх змін: практичні рекомендації для бухгалтера і керівника: Навчальний посібник / С. А. Верещагін. - М .: Інформцентр XXI століття, 2006. - 95 с.

13. Гладишсва, Ю. П. До мім їде аудитор [Електронний ресурс] / Ю. П. Гладишева. - М .: Бератор -Пpecc, 2004.

14. Глушков, І. Г. Ьухніперскій облік на сільськогосподарських, переробних та агропромислових підприємствах. Ефективне посібник з фінансового та управлінського обліку / І. Є. Глушков, Т. В. Кисельова. - М .: Екор, 2001. - 512 с.

15. Гориславців, І. К. Методика перевірки обліку готової продукції та її реалізації / І. К. Гориславців // Аудиторські відомості. - 2003. - № 8 .. -С 56-63.

16. Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина друга): [ФЗ від 26.01.1996 № 14-ФЗ: Прийнято ГД ФС РФ 22.12.1995: ред. від 02-.02.2W6]

17. Гутцайт, Е. М. Аудит: Концепція, проблеми, ефективність, стандарти / Є. М. Гутцайт. М .: ЮНИТИ-ДА1IA, 2002. 400 с.

18. Климова, М. А. Облікова ПОЛІТИКА ОргаМІЗвДІН на 2005 рік: практичні рекомендації / М. А. Клімова. - М .: Податковий вісник, 2004. - 287 с. - (Додаток до журналу «Податковий вісник»).

19. Ковальова, О. В. Аудит: навчальний посібник / О. В. Ковальова, Ю. П. Константинов. - М .: Пріоріздательство, 2003. - 320 с.

20. Кондраков, Н. П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навчальний посібник / Н. П. Кондраков. - М .: Проспект, 2006. -442с.

21. Костіна, Р. В. Типові помилки, виявлені при аудиті сельхозорганізаіій / Р. В. Костіна // Облік в сільському господарстві. - 2004. -№ 3. - С. 32-36. - (Додаток журналу «Головбух»).

22. Кочине, Ю. Ю. Аудит / Ю. Ю. Кочине. - СПб .: Пітер, 2004. - 304 с. Ларіонов, А. Д. Бухгалтерський облік та оподаткування фінансових результатів: підручник / Л. Д. Ларіонов, О. І. Нечитайло. - М .: Проспект, 2006.-318 с.

23. Макарова, Н. С. Аудит первинного обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг) / Н. С. Макарова // Настільний аудитор бухгалтера. - 2002. - № 4. - С. 24-28.

24. Маренков, Н. Л. Ревізія і контроль: навчальний посібник / Н. Л. Маренков. -М .: Фенікс, 2004. - 410 с.

25. Мельник, М. В. Аудит: навчальний посібник / М. В. Мелишк. - М .: Економіст, 2006. - 285 с.

26. Мельник, М. В. Ревізія і контроль: навчальний посібник / М. В. Мелишк, А. СПантелеев. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2004. - 520 с.

27. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських організаціях, затверджені наказом Міністерства сільського господарства Російської Федерації від 6 червня 2003р. № 792.

28. Податковий кодекс Російської Федерації (Частина друга): [від 05.08.2000 № 117-ФЗ: Прийнято ГД ФС РФ 19.07.2000: ред. від 13.03.2006]

29. Палій, В. Ф. Управлінський облік - система внутрішньої інформації / В. Ф. Палій // Бухгалтерський облік. - 2003. - № 2. - С. 57-59.

30. Чи порушила, Н. В. Аудит циклу випуску і продажу готової продукції / Н. В. Парушіна // Аудиторські відомості. - 2001. - № 11. - С. 53-60.

31. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій агропромислового комплексу та методичні рекомендації щодо його застосування, затверджені наказом Міністерства сільського господарства і продовольства Російської федерації від 13 червня 2001р. №654.

34. Подобєд, М. Л. Бухгалтерський облік і сільському господарстві: навчальний посібник. М .: Юніор, 2004. - 250 с.

35. Полісюк, Г. Б. Аудит підприємства. Організація аудиторських перевірок і комплексний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. Б. Полісюк, Ю. Д. Кузьміна, Г. І. Сухачева. - М .: Іспит, 2001.-352 с.

36. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 29 липня 1998 р №34.

37. Положення з бухгалтерського обліку Доходи організації ПБО 9/99, затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 травня 1999 р № 32н. (Ред. Від 30.03.2001)

38. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 травня 1999 р № 33н. (Ред. Від 30.03.2001)

39. Пупко, Г. М. Аудит і ревізія: навчальний посібник / Г. М. Пупко. - М .: Інтерпресссрвіс, 2003. - 429 с.

40. Російська Федерація. Закони. «Про бухгалтерський облік»: [Федеральний закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ (в ІЧМ. І доп., Що вступають в силу з 01.01.2004) |.

41. Терехов, А. А. Аудит: перспективи розвитку / Л. А. Терехов. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 560 с.

42. Фінансовий облік: підручник / Под ред. В. Г. Гетьмана. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 640 с.

43. Хоружий, Л. І. Бухгалтерський облік: підручник / Л. І. Хоружий, Р. Н. Расторгуєва, Р. А. Алборов. - М .: Колос, 2004. - 511 с.

44. Челюбеева, Р. Т. Закупівлі сільськогосподарської продукції. Учёт- і оподаткування / Р. Т. Челюбеева, А. С. Писаренко. - М .: Дашков і 1С, 2004. -308 с.


додаток 10

Міністерство сільського господарства РФ

Федеральне державне бюджетне освітня

установа вищої професійної освіти

«Рязанський державний агротехнологічний університет

Загальні відомості про суб'єкта. «-- попередня | наступна --» Поняття стратегічного аналізу
загрузка...
© om.net.ua