загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення ємності ринку

Дивіться також:
 1. I. ВИЗНАЧЕННЯ
 2. I. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ жовтяниці
 3. I. Визначення групи катіона.
 4. II Розділ. Визначення витрат на утримання судна.
 5. II. Визначення катіона.
 6. II.3 Виникнення ринку
 7. III. Визначення оптимального рівня грошових коштів.
 8. TV в системі ЗМІ. Основні тенденції розвитку в умовах ринку.
 9. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
 10. А. Визначення опади фундаменту методом пошарового підсумовування для схеми лінійно-деформованого півпростору.
 11. А. Визначення вмісту аскорбінової кислоти в капусті.
 12. Абсолютні показники фінансової стійкості. Визначення типу фінансової стійкості організації.

В основі визначення ємності ринку знаходиться застосування норм (нормативів) споживання (витрат) придбаних товарів; інформація про надбання: число споживачів, частота придбань, темпи оновлення.

Ємність (обсяг) ринку встановлюється обсягом реалізованих на ньому товарів (послуг) за певний час. Ємність ринку вимірюється у вартісному або в натуральному вираженні. Теоретично місткість ринку - це національне виробництво товару плюс розмір імпорту мінус обсяг експорту (за умови стабільності складських резервів).

Застосування цієї формули в реальному житті є надзвичайно важким. Знання обсягу ринку є істотною умовою для планування розвитку бізнесу. Обсяг ринку є величиною, щодо якої може плануватися розвиток організації і можуть оцінюватися підсумки її роботи на даному ринку. Без уявлення загального обсягу ринку неможливо встановлення організацією відноситься до неї частини ринку і, природно, немає можливості для стеження за динамікою конкурентної боротьби. Знання обсягу ринку надає можливість організації розвивати свій бізнес і випускати нові продукти для даного ринку. Якщо потенційний обсяг ринку недостатньо великий, організація не зможе повернути витрати на формування нового продукту і запуск його у виробництво. Для встановлення ємності ринку використовують як кабінетні, так і польові дослідження.

Ємність ринку - це сукупний платоспроможний попит споживачів, потенційний річний обсяг реалізації певного виду продукту при сформованому середньому рівні цін.

Ємність ринку залежить від розміру охоплення цього ринку, витрат на рекламу, гнучкості попиту, від трансформації економічної кон'юнктури, рівня цін і якості товару.

Ємність ринку можна охарактеризувати величиною попиту споживачів і розміром товарного пропозиції. Необхідно мати уявлення про двох рівнях ємності ринку: можливе і реальному.

Ємність ринку характеризує обсяг реалізованих на даному ринку товарів / послуг за певний період часу (зазвичай 1 рік) у фізичних одиницях або вартісному вираженні. Кількість ліжко-місць, номерів, страв і т. П.

Даний показник характеризує реальний або поточний ринковий попит. Розрахунок ємності ринку повинен носити просторово-часову визначеність.

Практичне значення має розрахунок і прогнозування показника поточного ринкового попиту. Обчислення здійснюється в вартісному вираженні:

Q = N * V * P, (1),

де Q - Поточний ринковий попит, N - число покупців даного товару на ринку в цілому, V - число покупок вчинене покупцями за досліджуваний період часу, P - середня ціна даного товару.

Q буде вище, чим вище будуть N і V.

Для збільшення Q необхідно впливати на кожен з трьох параметрів в вищенаведеної формулою.

Збільшення кількості туристів (N) - це найголовніша мета діяльності підприємства. Для її досягнення необхідно сформувати привабливий турпродукт, що відрізняється за своїми параметрами або характеристиками відрізняються від конкурентних аналогів. Досягається за допомогою знаходження конкурентних переваг турпродукту.

На кількість покупок (V) впливає безліч факторів: наявність послуг конкурентів, поява новинок, можливість покупки з розстрочкою платежу, рівень цін, платоспроможність, співвідношення валют.

При встановленні ціни (P) важливе значення має знаходження кількісної залежності попиту від різних чинників: дохід населення, якість послуг і продуктів, ціна.

Для розрахунку ємності туристичного ринку беруть дані про чисельність населення, помножені на середній рівень доходів. Отриманий показник характеризує загальний обсяг доходів населення, з якого визначається частка коштів, що витрачаються на туристичні послуги, в тому числі розподіляються за видами туризму (рекреаційний, пізнавальний і т. Д.). Можна виділити кількість туристів, які вирушили відпочивати на курорти Чорноморського узбережжя.

Звідси можна зробити висновок про максимально можливе Обсязі реалізації путівок на підприємства Чорноморського узбережжя. Далі визначається частка цього ринку, яка може бути освоєна конкретним підприємством.

Частка підприємства на ринку - Та частина ринку галузі, яка охоплена підприємством.

Розрахунок частки ринку проводиться в процентному і вартісному вираженні.

Показник частки ринку характеризує стійкість підприємства на ринку і виступає чинником конкурентоспроможності. З ростом частки ринку зростає норма прибутку більш високими темпами.

 При з'ясуванні рівня доходу підприємства найбільше значення має аналіз ціни. Залежність зміни обсягу попиту під впливом зміни ціни характеризує показник еластичності попиту. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною розраховується в процентному вираженні, і показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту, якщо ціна на товар / послугу зміниться на 1%. Характеризує відношення темпів приросту завантаження підприємства до темпів зростання індексу цін на послуги підприємств.

Ерd =

де Ерd - еластичність попиту за ціною.

Значення коефіцієнта може бути позитивним, негативним і рівним 1. Значення коефіцієнта може бути позитивним, негативним і рівним 1. Оскільки числовий знак величини Ерd не грає принципової ролі, то оперують модулем цієї величини n = ¦Eрd¦. За модулю величина коефіцієнта змінюється в межах від нуля до нескінченності, т. Е. 0

Значення коефіцієнта еластичності:

1) Ерd негативне. 0

2) Ерdположітельное. 1

Реакція покупця на зміну ціни при еластичному спросесостоіт в тому, що при зниженні ціни обсяг попиту зростає більш високими темпами, ніж знижується ціна. При підвищенні цін обсяг попиту знижується більш високими темпами, ніж зростає ціна.

3) Ерd = 1; n = 1. Темпи зростання попиту збігаються з темпами зниження ціни.

4) Абсолютно нееластичний

5) Абсолютно еластичний.

Ємність ринку складається під впливом різноманітних факторів, кожен з яких може в конкретних ситуаціях як стимулювати ринок, так і сповільнювати його розвиток, не даючи збільшити його місткість. Всю групу факторів можна розбити на дві групи: загального і специфічного характеру.

Загальними є соціально-економічні фактори, що обумовлюють ємність ринку будь-якого товару:

1) обсяг і склад товарної пропозиції, в тому числі по підприємствах-представникам;

2) асортимент і якість виробів, що випускаються;

3) обсяг імпорту по конкретному товару або групі;

4) реальний рівень життя і потреб населення;

5) купівельна можливість населення;

6) ступінь співвідношення цін на товари;

7) кількість споживачів;

8) соціальна і статево-вікова структура населення;

9) рівень насиченості ринку;

10) характеристика збутової, торгової і сервісної мережі;

11) географічне розташування ринку.

Специфічні чинники обумовлюють розвиток ринків конкретних товарів, і кожен ринок може мати характерні тільки для нього особливостями. У такій ситуації специфічний фактор за рівнем впливу може бути головним для формування і розвитку попиту і пропозиції з даного товару. В цілому фактори, що зумовлюють розвиток попиту та пропозиції, складаються в досить непростій діалектичної зв'язку.

Трансформація впливу одних факторів породжує трансформацію впливу інших. Специфікою одних чинників є те, що вони породжують трансформацію як ємності в цілому, так і складу ринку, а інших - те, що вони, не змінюючи ємності ринку в цілому, породжують його структурні зміни. В ході аналізу ринку потрібно з'ясувати механізм впливу системи факторів і визначити спільні результати їх впливу на величину і склад попиту і пропозиції.

Кон'юнктура ринку та її оцінка «-- попередня | наступна --» Методи прогнозування збуту
загрузка...
© om.net.ua