загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 5. Маркетингові дослідження туристичного ринку

Дивіться також:
 1. II.3 Виникнення ринку
 2. TV в системі ЗМІ. Основні тенденції розвитку в умовах ринку.
 3. V. Приклади ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ
 4. V.I.V. Функціональні методи дослідження та консультації фахівців
 5. А. Ф. Лазурський як послідовник в. м. Бехтерева і як самостійних теоретик і практик психології. Основи характерології. Проблеми методів дослідження.
 6. Автоматизоване заповнення поля «Висновок» протоколу дослідження
 7. Автоматизоване заповнення поля «Опис» протоколу дослідження
 8. Адаптація структур до умов ринку
 9. Адміністративні правопорушення в сфері ринку цінних паперів.
 10. Адміністративні правопорушення в галузі фінансів, податків та зборів, ринку цінних паперів
 11. Актуальність дослідження
 12. Актуальність дослідження геронтопсіхологіческіх проблем
 найменування показника  Формула розрахунку  Економічний зміст  Примітки
 Коефіцієнт використання потужностей Чисті кредитні вкладення / Сукупні активи  Відображає ефективність використання активів банку, їх диверсифікованість: чим нижче значення показника, тим вище ліквідність балансу і нижче потенційна можливість нарощувати прибуток  У міжнародній практиці оптимальним прийнято вважати значення показника на рівні 65-70%
 Коефіцієнт залежності від великих зобов'язань (Великі зобов'язання - вкладення в державні цінні папери для перепродажу) / (Прибуткові активи - вкладення в державні цінні папери для перепродажу)  Показує ступінь забезпечення основних дохідних активів банку великими зобов'язаннями  Найбільш інформативний для великих банків, що використовують переважно управління пасивами для підтримки ліквідності. Для дрібних банків значення показника, як правило, дорівнює нулю, т. К. Їх вкладення в державні цінні папери для перепродажу значно перевершують великі зобов'язання
 Коефіцієнт використання строкових депозитів (стабільних депозитів) Сукупні кредитні вкладення / Сукупні депозитиабоСукупні кредити / Стабільні депозити  Характеризує ступінь використання депозитів для задоволення попиту на кредити: чим нижче значення показника, тим вище накопичена ліквідність банку  Для найбільших банків показник перевищує одиницю. Точка, в якій відношення кредитів і депозитів переходить із зони «менше одиниці» в зону «більше одиниці», може розглядатися як межа між банками з накопиченої ліквідністю і банками, які керують пасивами  
 Коефіцієнт клієнтської бази Сукупні залучені кошти клієнтів / Чисті активи  Характеризує ступінь залежності від позикових (залучених) коштів - фінансову стійкість банку  Рекомендований рівень показника - 0,3-0,5; при значенні більше 0,5 - банк не використовує потенціал зростання по валюті балансу
 Коефіцієнт надлишку (дефіциту) ліквідності Сукупний надлишок (дефіцит) ліквідності за період / Загальна сума зобов'язань банку  Характеризує ефективність політики управління ліквідністю банку, ступінь збалансованості ліквідної позиції банку  Нормативні значення встановлюються банками самостійно для кожного інтервалу терміновості зобов'язань (до запитання, до 30 днів, до 1 року)
 Коефіцієнт локального покриття Оборотний власний капітал- Непокриті збитки) / Сукупні зобов'язання  Характеризує ступінь покриття залучених коштів банку вільними (неіммобілізованнимі) власними коштами, розміщеними в активних операціях  

[1] ОЕСР - Організація економічного розвитку і співпраці, членами якої є економічно найрозвиненіших країн.

[2] ВКВ - вільно конвертована валюта

[3] Далі по кожній групі активів здійснюється аналогічне розбиття на п'ять груп ризику

Тема 5. Маркетингові дослідження туристичного ринку

Показники платоспроможності банку «-- попередня | наступна --» Структура туристського ринку
загрузка...
© om.net.ua