загрузка...
загрузка...
На головну

зміст

Дивіться також:
 1. II Розділ. Визначення витрат на утримання судна.
 2. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій
 3. II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення поточного контролю та проміжної атестації
 4. II. Зміст основних розділів контракту
 5. III. зміст дисципліни
 6. III. Утримання приміщень та прибудинкової території
 7. III. ЗМІСТ ПРАКТИКИ І ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ
 8. V. Визначте зміст позиції практичного психолога, вираженої в характеристиці своїх можливостей для клієнта.
 9. А. Структура і зміст дисципліни
 10. Адвокатська етика, її зміст і значення.
 11. Адміністративно-правова організація: цілі, зміст
 12. Адміністративні методи державного регулювання, їх зміст, економічна доцільність.

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Визначення науки - геохімія. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. . . . . . . . . 5

2. Будова Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Хімічний склад Земної кори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.1. Найбільш поширені елементи Земної кори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.2. Мінералогічний склад Земної кори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3. Походження Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

3.4. Загальний хімічний склад Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

3.5. Склад атмосфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

3.6. Склад гідросфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

4. Міграція хімічних елементів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5. Асоціація елементів в Земній корі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

6. Геохімія магматичних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

7. Геохімія метаморфічних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

8. Геохімія гідротермальних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

9. Геохімія гіпергенних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

10. Геохімія окремих елементів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

10.1. Геохімія кисню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

10.2. Геохімія заліза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

10.3. Геохімія ртуті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

11. Історична геохімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

11.1. Сталість і змінність факторів міграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

11.2. Еволюція Кларків елементів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

11.3. Еволюція енергетики Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

11.4. Зміна кліматичних умов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

11.5. Людство як геохімічний фактор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

11.6. Обмеженість запасів елементів та шляхи їх розширення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11.7. Джерела енергії майбутнього. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

12. Практична геохімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75


Додаток 1

Перелік лабораторних занять по курсу

«Геохімія» для студентів другого курсу за спеціальністю «Геологія нафти і газу»

 № п / п  Тема занять  Кількість годин
 1.  Техніка безпеки при проведенні лабораторних робіт по «Геохімії»
 2.  Дослідницький геохімічний комплекс, методи вивчення складових природної системи порода - ОВ-вода-нафта (газ)
 3.  Визначення елементного складу нафт, битумоидов і вуглеводневих фракцій.
 4.  Груповий склад розсіяного органічної речовини (РОР). Визначення змісту битумоидов в породах.
 5.  Кероген. Методика виділення. Визначення вологи і золи
 6.  Самостійна робота по 2-5 занять (виконання контрольних робіт)
 7.  Розрахунок типу органічної речовини за даними елементного складу керогена.
 8.  Визначення групового складу битумоидов методом рідинної адсорбційної хроматографії. Визначення бітумоідних і вуглеводневих коефіцієнтів bхбНМП: bхбів, bувхб, bувНМП, bувів.
 9.  Визначення показника заломлення, щільності, молекулярної маси УВ фракцій хлороформенний битумоидов і відбензинений нафти.
 10.  Визначення структурно-групового складу УВ фракцій методом n-M, n-d-M.
 11.  Самостійна робота по 7-8 занять
 12.  Визначення групового складу бензинових фракцій нафти
 13.  Газо-рідинна хроматографія в геології. Пристрій і принцип роботи хроматографа. Знайомство з апаратурою (газорідинний хроматограф «Хром-5», газо-адсорбційний хроматотермограф ХГ-1М).
 14.  Розрахунок хроматограми н-алканів в нафти. Побудова кривої розподілу н-алканів.
 15.  Аналіз природних газів на хроматографе ХГ-1М. Комп'ютерні розрахунки в програмі Zlab.
 16.  Термічні методи дослідження керогена (Піроліз - ДІП, піроліз - ГРХ).
   ВСЬОГО  34 години

Додаток 2

висновок «-- попередня | наступна --» Питання по етапах атестації студентів спеціальності
загрузка...
© om.net.ua