загрузка...
загрузка...
На головну

Відображення як атрибут матерії

Відображення - це загальна властивість матерії, яке може відповідним чином реагувати в момент взаємодії явищ, речей, процесів, людей один з одним.

На кожному рівні структурної організації матерії відображення має свою специфіку.

Для нижнього рівня характерні тотальність, безпосередність, моментальність відображення.

Згідно з фізичним законом сила дії дорівнює протидії, а тому відображення в неживій природі має різні варіанти в інтервалі від збереження структури, до деформації структури і навіть повного його знищення.

В результаті взаємодії в неживій природі виникають сліди у взаємодіючих предметах, як наприклад сліди від стихійних явищ.

Рівень живої природи. На цьому рівні відображення ставати регулятором адаптивної поведінки. На цьому рівні відображення набуває інформаційний характер.

Еволюція біологічного відображення передбачає підростання і ускладнення обсягу інформації.

На рівні живої природи найпростішої формою відображення є подразливість. Вона характерна для рослин і найпростіших одноклітинних організмів. Це все фізіологічні реакції, тобто допсіхіческіе реакції.

На більш високому рівні організації живого з'являється нова властивість - чутливість. Це здатність відображати властивості предметів в формі відчуття. Саме тут ми зустрічаємося з початковою формою психіки. Для вищих тварин, психіка яких, грунтується на діяльності мозку, характерна виборче відображення.

Як стверджує Анохін - виборче відображення має випереджальний характер. Це означає, що тварини налаштовуються на подія, якого ще немає.

Традиційно виділяють 3 доданків психіки тварин: 1. Поведінка на рівні інстинкту. 2. Умовно рефлекторні акти. 3. Елементарна розумова діяльність.

Елементарна розумова діяльність тварин виступає передумовою формування розумової діяльності людини.

За допомогою мозку формується свідомість, здійснюється духовна діяльність людини і будується його осмислене ставлення до світу.

Відмінність психіки тваринного від психіки людини. Психіка людини принципово відрізняється від психіки тварини з підстав і ще щось.

1. Тварина живе в тому середовищі, яку знаходить при своєму народженні і цим пояснюється пристосувальний характер його поведінки. А людина живе в середовищі, яка є продуктом трудової діяльності його самого або інших людей і цим пояснюється деструктивно-творчий характер психіки людини. Цілі і вчинки задаються не мозком людини, а його способом життя.

2. Елементарна розумова діяльність тварин забезпечується роботою першої сигнальної системи, а тому діяльність тварин обмежена відчуттями, сприйняттями і найпростішими уявленнями. Людина ж наділений і першою і другою сигнальними системами, тому його розумова діяльність забезпечується єдністю емпіричного і раціонального, а так само свого і чужого досвіду.

3. Тварини реалізують тільки одну функцію свідомості, а саме здатність відображати середовище свого існування на феноменальному рівні. Тварини роблять це краще людини. Що стосується людини, то його свідомість здатна відбивати світ, як на феноменальному рівні, так і на сутнісному рівні і така здатність дозволяє людині мати адекватне уявлення про світ, а також перетворювати цей світ у міру необхідності.

4. Людина на відміну від тварини має доцільною діяльністю, доцільність діяльності створюється наявністю двох сигнальних систем, а також єдністю природного та штучного природи. Вчинки людини є як правило похідними від раніше підготовленої програми, людина свідомо ставить за мету, організовує дії на досягнення цієї мети, постійно коригує і контролює свою діяльність, предмет і його відповідність програмі.

І все це свідчить про принципову відмінність психіки людини від психіки тварини.

Знайомство з еволюцією відображення дозволяє нам зробити висновок про те, що свідомість не є дивом, це результат розвитку структурної організації матерії від форми елементарного впливу до усвідомленого образу світу, який є об'єктивним за змістом і суб'єктивним за сприйняттям.

Свідомість як відображення. «-- попередня | наступна --» Загальна характеристика пізнання.
загрузка...
© om.net.ua