загрузка...
загрузка...
На головну

Різні підходи до пояснення свідомості

Проблема свідомості в філософії.

Проблема свідомості була і залишається однією і найважчих проблем. Це зв'язано з тим що:

1. свідомість не має властивостей матеріальних речей

2. свідомість не сприймається органами почуттів

Людина мислить, відчуває, переживає, має пам'ять, волею, уявою і здатністю діяти цілеспрямовано.

Стародавні люди пояснювали всі ці явища з допомогою своїх уявлень про душу. Душа розумілася як якась таємнича сила, яка керує людиною, коли він не спить, душа тимчасово залишає людину, коли він спить, душа покидає людини при смерті.

Душа має самостійне незалежне існування.

Душа має безсмертя.

Душа має здатність в різні тіла.

Ці уявлення виникли в глибині давнини, і вони стали передумовою більш позднік релігійних навчань про душу.

Релігійна свідомість розглядає як божественний дар. Бог створив людину з пороху земного і в це смертне тіло він вдихнув іскру безсмертного божественного духу.

Душа керує всім життям людини, а після смерті душа переселяється в інший світ.

В релігії духовне і свідоме початок людини пояснюється за допомогою таких понять як Бог, дух, душа.

Філософія для пояснення свідомого і духовного в людині використовує власні категорії і поняття:

1. мислення

2. розум

3. інтуїція

4. воля

5. психіка

6. свідомість

7. розум

і т.д.

Залежно від характеру філософської системи названі поняття трактуються або матеріалістично, або ідеалістично.

В об'єктивному ідеалізмі людську свідомість розглядається як продукт безособового універсального духу або над-індивідуальної свідомості, які визнаються першоосновою світу.

Так пояснює свідомість Платон.

Шопенгауер в основу світобудови вклав світову волю.

Суб'єктивні ідеалісти: Фіхте, Берклі, Мах. Трактують духовне начало як психологічну діяльність індивіда, яку розглядають як єдину реальність.

Матеріалісти прагнуть дати природне пояснення сутності свідомості. Матеріалісти висунули і розвіяли ідею про залежність свідомості від матерії. Але в залежності від школи зв'язок свідомості з матерією трактується по-різному. Представники німецької школи наділяли душею будь-яке матеріальне тіло. Така позиція в філософії називається гілозоізма.

Цю позицію поділяли такі мислителі як Джордано Бруно, Спіноза, Дідро.

Обґрунтовано відповісти на питання про походження і сутність свідомості, про ставлення душі і тіла, про співвідношення матеріального і ідеального, стало можливо з розвитком природничих наук, таких як біологія, психологія, фізіологія.

З сучасної точки зору свідомість не має надприродного походження і поза природного існування як стверджували теологи й ідеалісти. Так само сучасна наука стверджує що свідомість не відноситься до всіх матеріальних об'єктів.

Свідомість - це властивість особливим чином організованої матерії (людського мозку).

Основні принципи і закони діалектики. «-- попередня | наступна --» Свідомість як відображення.
загрузка...
© om.net.ua