загрузка...
загрузка...
На головну

Основні показники банківської статистики міжнародних фінансових ринків

Основні показники статистики ринку державних цінних паперів.

Показники фінансового ринку, що відображаються банківської статистикою

У розділі фінансового ринку міжбанківських кредитів використовуються середні показники - ставки. Розрізняють ставки:

· MIBID - середні оголошені ставки по залученню кредитів;

· МIВОR - середні оголошені ставки по наданню кредитів;

· МIАСR - середньозважені фактичні ставки за наданими кредитами.

При цьому існують умовні стандартні терміни, на які надають кредити. Вони коливаються від одного дня до одного року і мають днів: 1; від 2 до 7; від 8 до 30; від 31 до 90; від 91 до 180; від 181 до 360.

Перші дві ставки розраховуються як середнє арифметичне за місяць від щоденних ставок-заявок банків для кредитування на міжбанківському фінансовому ринку.

Третя характеризує ставки, за якими кредитні організації фактично надають кредити. Розраховується як зважена за обсягами фактичних угод з надання кредитів за вибіркою кредитних організацій - основних учасників московського міжбанківського ринку.

Статистика ринку державних цінних паперів включає статистичну інформацію про розміщення і погашення випусків ГКО-ОФЗ, про операцій з ДКО-ОФЗ на внутрішньому ринку.

показник залучення коштів до бюджету (розраховується як різниця між обсягами залучених коштів і погашених зобов'язань за випусками державних цінних паперів).

з погашення та купонних виплат:

· Обсяг погашення або купонної виплати (витрачена сума коштів);

· Обсяг в обігу (поточний номінальний на дату випуску);

· Поточна купонна ставка (визначає купонний дохід, який діє на дату виплати);

по вторинному ринку:

· Ринкова вартість паперу,

· Індикатор ринкового портфеля - середня ефективних прибутковість, зважена за термінами до погашення і за обсягом в обігу;

· Індикатор обороту ринку - середня ефективна прибутковість, зважена за термінами до погашення і за оборотом;

· Дюрація - середній термін до виплат по цінних паперах, зважений за обсягами в зверненні.

Кожен з цих показників розраховується за окремими видами облігацій.

Банківська статистика міжнародних фінансових ринків включає показники, що дозволяють зіставляти статистичні дані про фінансові ринки різних країн (учасниць Міжнародного валютного фонду). Показники діляться на чотири групи, характеризують основні процентні ставки:

· Прибутковість на ринку державних короткострокових зобов'язань в різних країнах;

· Ставки грошового ринку, ринку короткострокових запозичень всередині країни;

· Ставки за залученими депозитами в банках;

· Ставки за наданими кредитами.

Всі зазначені ставки є середніми величинами.

Статистика фінансових ринків «-- попередня | наступна --» Показники статистики корпоративних цінних паперів
загрузка...
© om.net.ua