загрузка...
загрузка...
На головну

Статистика фінансових ринків

Фінансовий ринок - Це ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів між учасниками економічних відносин.

Параметри фінансового ринку:

Ємність ринку - можливість річного продажу певного фінансового активу (наприклад, акцій) при сформованому рівні цін на нього.

Кон'юнктура ринку - це співвідношення попиту і пропозиції, як по окремим видам фінансових активів, так і по всій масі фінансових активів, що склалася в даний момент під впливом різних факторів. Кон'юнктура ринку характеризується рівнем цін, дивідендами, процентними ставками і т. П.

Попит і пропозиція фінансових активів. Вони повинні знаходитися в рівновазі, яке забезпечує безперешкодну реалізацію всіх пропонованих на ринку активів при одночасному, повне задоволення попиту на них.

На фінансовому ринку використовуються такі поняття:

СЕЛТ - система електронних лотів торгів.

Тоdау - термін розрахунків не пізніше, ніж в день укладання угоди.

Тоmоrrоw - термін розрахунків не пізніше наступного робочого дня після дня укладання угоди.

Державні короткострокові облігації (ДКО) - Державні бескупонние паперу, що представляють собою боргові зобов'язання держави та надають право власникам на виплату у встановлений термін від номінальної суми облігації. ДКО відносяться до групи дисконтних цінних паперів, доходом є різниця в цінах покупки (нижче номіналу) і погашення (за номіналом).

Облігації федеральної позики (ОФП) - Боргові зобов'язання Російської Федерації в формі державних цінних паперів, що дають власнику облігації право на отримання по облігації суми основного боргу (номінальної вартості), оплачуваної при погашенні випуску, а також на отримання доходу у вигляді купонних виплат відповідно до умов випуску.

Внутрішній державний борг по ГКО і ОФЗ - Сума заборгованості за випущеними і непогашеним державним паперам, розміщеним на території Російської Федерації, включаючи витрати на погашення та виплату купонного доходу.

Статистика фінансових ринківділиться на:

  • підгалузеві статистики секторів фінанс. ринку;
  • державних цінних паперів;
  • недержавних цінних паперів;
  • міжбанківського кредитного ринку;
  • валютного ринку;
  • ринку похідних інструментів;
  • фондового ринку та ін.

Основні показники фінансового ринку, що публікуються Федеральною службою державної статистики:

Ставка рефінансування - Її використовує Банк Росії при наданні кредитів у порядку рефінансування. Це інструмент грошово-кредитного регулювання. З її допомогою Банк Росії впливає на ставки міжбанківського ринку, банківські ставки по кредитах і по депозитах для фізичних і юридичних осіб. Середню ставку за період визначають як середню арифметичну зважену:

, Де r - ставка рефінансування, D - кількість днів дії даного значення ставки рефінансування.

Середньозважені процентні ставки за залученими депозитами і вкладах (в рублях і доларах США) - Розраховуються в річному обчисленні за всіма строками залучення по вкладах і депозитах фізичних і юридичних осіб, зробленим за звітний місяць.

Середньозважені процентні ставки за наданими кредитами (у рублях і доларах США) - Розраховуються в річному обчисленні за всіма строками погашення, за кредитами, наданими банками юридичним і фізичним особам.

Обсяг емісії державних цінних паперів - Максимальний обсяг випуску, який можуть придбати учасники аукціону.

Обсяг в обігу - Поточний номінальний обсяг випуску цінних паперів в обігу на дату виплати.

Офіційний курс долара США до російського рубля - Встановлюється Банком Росії кожен робочий день і вступає в силу, починаючи з наступного календарного дня. Встановлюється Банком Росії на основі котирувань поточного робочого дня біржового та позабіржового міжбанківських валютних ринків за операціями «долар США - російський рубль».

Офіційний курс євро до російського рубля - Розраховується і встановлюється Банком Росії на основі офіційного курсу долара США до російського рубля і курсу євро до долара США на міжнародних валютних ринках за операціями терміном виконання на другий робочий день.

Поняття і сутність інфляції «-- попередня | наступна --» Основні показники банківської статистики міжнародних фінансових ринків
загрузка...
© om.net.ua