загрузка...
загрузка...
На головну

Статистичний аналіз грошового обігу

Грошовий мультиплікатор.

Грошові агрегати та відповідні їм інструменти

 грошові агрегати  Інструменти
М0 - Готівка  Готівка в обігу
М1 - Гроші у вузькому сенсі слова М0 плюс депозити до запитання
М2 - Гроші у вузькому сенсі слова плюс близькі категорії М1 плюс депозити населення в ощадних банках
М3 - Гроші в широкому сенсі слова М2 плюс дорожні чеки, комерційні папери
 від М4 до М6 або агрегат L (ліквідність) М3 плюс ліквідні державні цінні папери; пасиви інших фінансових посередників.

У Росії обчислюються чотири показники. У Росії в якості найбільш універсального показника грошової маси застосовується грошовий агрегат М2.

Для контролю за динамікою грошової маси використовується показник «грошовий мультиплікатор». Аналіз динаміки грошового мультиплікатора необхідний для контролю за рівнем інфляції в країні.

грошовий мультиплікатор - Це коефіцієнт, який служить мірою збільшення грошової маси в обороті за рахунок зростання банківських резервів. Він розраховується за формулою

де М2- Грошова маса в обігу; Н - грошова база; С- готівку; D - депозити;

R - резерви комерційних банків.

Гранична величина грошового мультиплікатора дорівнює величині зворотної ставки обов'язкових резервів, що встановлюються Центральним банком для комерційних банків.

Закон грошового обігу визначає кількість грошей, необхідних для звернення (Д)

де Ц - сума цін товарів, що підлягають реалізації; В - сума цін товарів, платежі по яких виходять за рамки даного періоду; П- сума цін товарів, проданих у минулі періоди, терміни платежів по яких настали; ВП - сума взаємо платежів; З0 - Швидкість обороту грошової одиниці (скільки разів на рік обертається рубль); М - маса реалізованих товарів; СЦ - середня ціна товару.

З вищенаведеної формули отримуємо рівність (рівняння обміну):

Д-С0= Ц-В + П-ВП = . Коли рівність порушується відбувається знецінення грошей (інфляція).

Для характеристики запасу грошової маси на 1 руб. валового внутрішнього продукту використовують рівень монетизації економіки, який визначається за формулою

КМ * 100

де ВВП - валовий внутрішній продукт.

Індекс купівельної спроможності рубля - Зворотна величина індексу споживчих цін: . При зростанні цін на товари і послуги купівельна спроможність рубля зменшується.

Для визначення структури монет або купюр по їх кількості використовують показник структури сукупності купюр, Який визначається за формулою

di- Питома вага кількості монет (купюр);

fi - Кількість окремих монет або купюр різного i-го гідності;

Для визначення структури суми монет або купюр використовується формула:

dМ - Питома вага суми монет (купюр): Мi - Номінал монет або купюр i-го гідності;

Величина середньої монети (купюри) визначається за формулою середньої арифметичної зваженої

Поняття грошового обігу та його основні завдання. Показники грошового обігу. «-- попередня | наступна --» Показники оборотності грошової маси.
загрузка...
© om.net.ua