загрузка...
загрузка...
На головну

Склад безробітних і зайнятих

Соціальний склад безробітних засобами статистики отримують при аналізі даних вибіркового обстеження з проблем зайнятості та від органів служби зайнятості. На підставі розподілу безробітних можна наближено визначити середню тривалість безробіття як середню арифметичну зважену:

де - Час відсутності роботи в i-й групі;

- Чисельність безробітних i-й групи.

Класифікація за статусом в зайнятості включає наступні групи:

1. наймані працівники - Особи, які виконують роботу за наймом, які укладали письмовий трудовий договір, контракт або усну угоду з керівником підприємства, за яку вони отримують обумовлену при наймі плату.

Найманих працівників за соціальним складом поділяють на:

· Робочих, зайнятих безпосередньо в процесі створення матеріальних цінностей, а також виробляють ремонтні роботи,
 переміщення вантажів, пасажирів, надання матеріальних послуг;

· Службовців, до яких відносять на основі Загальноросійського класифікатора професій, посад, тарифних розрядів (ОКПДТР):

o керівників - які займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів (голови адміністрацій, міністри, директора);

o фахівців - зайнятих інженерно-технічними, економічними, агрономічними та іншими роботами (бухгалтери, диспетчери, інженери, механіки);

o інших службовців - осіб, які готують і оформляють документи, які здійснюють облік, контроль, господарське обслуговування (агенти, коменданти, архіваріуси, чергові).

2. роботодавці - Особи, які постійно працюють на власному приватному (сімейному) підприємстві, і особи, які займаються професійною діяльністю або ремеслом на самостійній основі та постійно використовують працю найманих працівників.

3. Особи, що працюють на індивідуальній основі, - Особи, самостійно або з одним або декількома партнерами здійснюють діяльність, яка приносить дохід, і які не використовують працю найманих працівників на постійній основі.

4. Неоплачувані працівники сімейних підприємств - Особи, які працюють без оплати на приватному сімейному підприємстві, яким володіє родич.

5. Члени колективних підприємств - Особи, які працюють на колективних підприємствах і є членами колективу власників цього підприємства, які мають рівні з іншими членами права при вирішенні питань виробництва, збуту і при розподілі доходу підприємства між його членами.

6. Особи, що не піддаються класифікації за статусом в зайнятості, - Особи, що є інформація про яких недостатня для того, щоб віднести їх до однієї з перерахованих категорій.

Виділяють наступні види робіт:

§ за наймом, коли укладається трудовий договір, що гарантує особі, яка виконує роботу за наймом, винагороду, прямо не залежить від доходу підприємства.

§ на власному підприємстві, коли винагорода прямо залежить від доходу, отримуваного від виробництва товарів і послуг.

Працевлаштування населення «-- попередня | наступна --» Показники чисельності трудових ресурсів
загрузка...
© om.net.ua