загрузка...
загрузка...
На головну

Основні поняття демографічної статистики

Основні поняття і показники статистики населення, формули їх розрахунку

Конспекти з соціально-економічній статистиці

Зміст

Частина I Статистика населення. 2

0. 6

Частина III Статистика рівня життя. 11

Частина IV Статистика національного багатства. 14

Частина V СТАТИСТИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ кон'юнктури ринку .. 16

Частина VI Основні поняття і показники статистики фінансів підприємств і організацій 19

Частина VII Статистика цін і інфляції. 22

частина VIII СТАТИСТИКА грошового обігу.. 28

частина XI Статистика податків і оподаткування. 33

Частина XII СТАТИСТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. 39


частина I
 Статистика населення

Населення є сукупність людей, що проживають на певній території.

Аналіз демографічної ситуації передбачає дослідження наступної системи показників:

- Показники (категорії) переписів населення;

- Показники чисельності населення (в тому числі перспективної чисельності населення);

- Показники, що характеризують склад населення за статтю, віком, сімейним станом, національністю;

- Загальні показники природного і механічного руху населення;

- Спеціальні (приватні) показники природного руху населення;

- Абсолютні та відносні показники механічного руху населення.

перепис - Демографічний ценз, призначений для характеристики демографічної ситуації в країні. У Росії суцільні перепису населення проводилися в 1920,1926, 1939,1959, 1970, 1979, 1989 і 2002 рр.

Мікро-перепис -Проводиться в проміжках між переписами населення, охоплює, як правило, 5% населення (наприклад, перепис в Росії в 1994 р).

Статево-вікові піраміди -Графічне зображення, що дозволяє наочно відобразити статево-віковий склад населення.

Природний рух населення -Зміна чисельності населення за рахунок народжень і смертей.

Природний приріст (спад) населення -Позитивна (негативна) різниця між числом народжених і померлих:

= N - M,

де N- число народжених; М- число померлих.

Механічний приріст (спад) населення (сальдо міграції) -Позитивна (негативна) різниця між числом прибулого і вибулого населення:

= П - В,

де П - чисельність прибулих в даний населений пункт; В - чисельність вибулих з даного населеного пункту.

міграція- Пересування людей (мігрантів) через кордони територій зі зміною місця проживання назавжди або на певний час. Міграція може бути внутрішньої і зовнішньої.

Внутрішня міграція - Переміщення населення в межах певної території.

Зовнішня міграція - Переміщення населення з перетином кордонів території.

Валова міграція (брутто-міграція) - Показує загальне число мігруючих жителів (П + В). Цей показник також називають міграційним оборотом.

Сальдо міграції - Різниця між числом прибулих і вибулих: (П - В)

імміграція - В'їзд населення в певний район або країну.

еміграція - Виїзд населення з даного району або країни.

Перерізуюча сила «-- попередня | наступна --» Показники чисельності населення
загрузка...
© om.net.ua