загрузка...
загрузка...
На головну

демократичний стиль

авторитарний стиль

стилі керівництва

Контрольні питання

1. У чому полягає принципова відмінність стратегічних, тактичних і оперативних рішень. Наведіть приклади.

2. Назвіть основні етапи процесу прийняття рішень.

3. В яких ситуаціях, з вашої точки зору, доцільно вдаватися до інтуїтивно-логічним методам прийняття рішень.

4. У чому полягає принцип декомпозиції?

5. Яким чином оцінюється узгодженість думок експертів при виконанні розрахунків на основі методу аналізу ієрархії?

6. Яким чином визначаються і що характеризують локальні і глобальні пріоритети?

Слово «стиль» має грецьке походження. Спочатку воно означало стрижень, загострений кінець якого використовувався для нанесення тексту на дошку, покриту воском. Пізніше вживалося в значенні «почерк». Відповідно, стиль керівництва можна визначити як свого роду «почерк» у діях менеджера.

більш повно стиль керівництва можна визначити як відносно стійку манера поведінки менеджера в процесі підготовки реалізації управлінських рішень.

 СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА
 Вперше питання про стилі керівництва було розглянуто німецьким психологом Куртом Левіним (1890-1947гг), який виділив 3 стилю керівництва:

 Демократичний (або колегіальний)
 Ліберальний (або пасивний)
 Авторитарний (або директивний)


Історично першим і найбільш поширеним на практиці до теперішнього часу є авторитарний стиль керівництва. Його суть полягає в віддачі підлеглим в наказовій формі розпоряджень без жодних пояснень їх зв'язку із загальними цілями діяльності організації.

Основні риси:

§ централізація влади в руках одного керівника,

§ такий менеджер приймає рішення одноосібно, ні з ким не радиться,

§ віддає перевагу офіційним характером відносин,

§ підтримує між собою і підлеглими дистанцію, яку ті не мають право порушувати.

Навіть розміщення людей в процесі проведення нарад підпорядковане його ідеології (все має бути на виду).


§ авторитарний керівник не дає можливості проявити ініціативу підлеглим, часто різкий з людьми, категоричний. Таким чином, він не тільки втрачає кращих працівників, а й створює навколо себе ворожу атмосферу.

Застосування авторитарного стилю хоча і забезпечує високу продуктивність праці, але не формує внутрішньої зацікавленості виконавців в ефективній праці. Зайві дисциплінарні заходи викликають в людині страх і злість, знищують стимули до роботи.

Концептуальною основою авторитарного стилю керівництва є «Теорія Х»Дугласа Мак-Грегора (1960)

Теорія «Х» стверджує, що:

§ людині властиво огиду до праці і бажання уникнути його при першій же можливості.

§ Тому більшість людей необхідно примушувати до праці і безперервно контролювати.

§ до роботи мотивує загроза і покарання;

Демократичний стиль характеризується характеризується:

§ високим ступенем децентралізації повноважень,

Менеджер, який використовує демократичний стиль, прагне якомога більше питань вирішувати колегіально.

§ в спілкуванні з підлеглими він гранично ввічливий, доброзичливий,

§ управління відбувається без грубого тиску, спираючись на здібності співробітників, поважаючи їхні переваги, досвід та вміння.

Там, де автократ діє наказом і тиском, демократ намагається переконати співробітників, довести доцільність рішення проблеми саме таким чином.

§ Керівник-демократ правильно реагує на критику, В разі необхідності може йти на компроміс.

При проведенні нарад розміщується як правило в середині групи. Тим самим формує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі, атмосферу співпраці.

відбувається позитивний резонанс влади: Авторитет посади підкріплюється особистим авторитетом.


Зазвичай демократичний стиль керівництва застосовується в тих ситуаціях, коли виконавці добре розбираються в тонкощах роботи і можуть внести в неї щось нове, якийсь елемент творчості.

Демократичний стиль виходить з позицій «Теорії Y» Мак-Грегора, яка стверджує:

· Робота - це природний стан людини, таке ж природне як відпочинок, в роботі людина самовиражається,

· Людям властиво прагнення до креативності та інновацій.

Мак-Грегор стверджував, що нормальна людина в звичайних умовах не тільки готовий брати на себе відповідальність, А й шукає її; прагнення ж уникнути її є лише наслідком впливу навколишньої дійсності.

Популярність торгової марки. «-- попередня | наступна --» ліберальний стиль
загрузка...
© om.net.ua