загрузка...
загрузка...
На головну

Популярність торгової марки

Декомпозиція задачі в ієрархію представлена на малюнку:

 Мета - Оцінка конкурентної позиції
 К1 гнучкість тарифної політики позиції
 К2 якість розмовного тракту
 К5 - популярність торгової марки
 К4 - сервісне обслуговування
 К3- зона покриття
 SIMKA
 X-telecom
 Y-telecom
 Z-telecom


Необхідно зауважити, що кожен з перелічених факторів має різну ступінь важливості. Відповідно, на першому етапі необхідно оцінити значимість кожного з критеріїв з точки зору членів експертної групи.

Етап 1 - Визначення значущості критеріїв

Для цього будується матриця парних порівнянь критеріїв. Приклад такої матриці представлений нижче:

Матриця парних порівнянь 1-ого експерта

Для оцінки значущості використовується шкала відносної важливості.

Таблиця 8 - Шкала відносної важливості

 Інтенсивність відносної важливості  визначення
 варіанти не можна порівнювати
 рівна важливість
 помірне перевагу одного над іншим
 істотне або сильне перевага
 значну перевагу
 дуже сильне перевага
 2,4,6,8  проміжні рішення між двома сусідніми судження

Якщо ступінь значимості критерію К1 значно перевершує значущість критерію К3, то в клітці G4 ставимо 7.

Якби ж значимість критерію K3 значно перевищувала значимість критерію K1, то в клітці G4била б поставлена зворотна оцінка (1/7).

У матриці парних порівнянь заповнюється тільки верхній правий трикутник. У нижньому лівому трикутнику вводяться розрахункові формули (див. Рис.)

Далі необхідно розрахувати власний вектор матриці (А) і вектор пріоритетів (Х).

Компоненти власного вектора матриці розраховуються за формулою середньої геометричної:

Далі необхідно визначити вектор локальних пріоритетів, який і буде показувати значимість порівнюваних критеріїв з точки зору даного експерта.

Х = (х1, х2, х3, ...., хn),

де х1, х2, х3, ...., хn - Значення компонент вектора пріоритетів

Компонента вектора пріоритетів визначається як відношення компоненти власного вектора матриці до суми значень його компонент:

,, ....

гдеSa - Сума значень компонент власного вектора матриці.

Sa = a1 + a2 + ... + An,

В результаті розрахунків отримуємо:

Далі визначається узгодженість проведених оцінок, шляхом визначення відносини узгодженості (ОС):

де ОС - відношення узгодженості,

ІС - індекс узгодженості,

СС - величина відповідна середньої випадкової узгодженості

матриці такого порядку.

Індекс узгодженості розраховується за формулою:

де n - число порівнюваних елементів (n = 5),

Для розрахунку ?max визначається сума по кожному колонку матриці, яка множиться на відповідну компоненту вектора пріоритетів.

Умовно це можна представити в наступному вигляді:

?max = ?1 * х1 + ?2 * х2 + ?3 * х3 + ... + ?N * хn ,

де ?1, ?2, ?3, ..., ?N -сума елементів відповідних стовпців матриці.

Оскільки ОС не перевищує 20%, то результати опитування експерта 1 можуть бути використані в подальших розрахунках.

Аналогічним чином проводиться опитування інших експертів і оцінюється узгодженість їх думок. Потім результати опитувань усереднюються і формується колективна думка членів експертної групи (за формулою середньої арифметичної простої.

Етап 2 - Визначення пріоритетів компаній за критерієм К1 (гнучкість тарифної політики)

Для визначення пріоритетів компаній за критерієм «гнучкість тарифної політики» необхідно провести їх парне порівняння і розставити оцінки, заповнюючи тільки правий верхній трикутник матриці.

Перед експертом ставиться питання: «Як Ви вважаєте, у якій компанії Х чи Y більш гнучка тарифна політика? Якою мірою (перевага слабке, значне, дуже сильне)? »

...

Аналогічним чином заповнюються матриці для інших експертів і обирається узагальнена оцінка членів експертної групи.

На 3,4, 5і 6 етапах проводяться аналогічні опитування експертів за іншими критеріями.

На 7-му етапі визначається глобальний пріоритет даних компаній за всіма критеріями з урахуванням їх значимості.

Для спрощення інтерпретації результатів аналізу рекомендується побудувати діаграму:

Комбіновані методи прийняття рішень «-- попередня | наступна --» демократичний стиль
загрузка...
© om.net.ua